Süper Aile Konut Sigortası

Süper Aile Konut sigortası konutunuzu ve içindeki eşyaları, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin maruz kalabilecekleri kazalar ve üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararları güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir. Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kiracıysanız taşınmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz.

Aile Konut Sigortası, sizi bütün bu yüklerden kurtarır, mutluluğunuzu ve huzurunuzu güvence altına alır.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz infilakları dahil)
 • Hırsızlık
 • Sel-su baskını
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Kara taşıtları, hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Dolu
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yakıt sızması
 • Enflasyon koruma
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Elektrik hasarları teminatı
 • Makine Kırılması
 • Televizyon ve radyo antenlerinin devrilmesi
 • Cam kırılması
 • Hukuksal koruma
 • Generali Konut Yardım
 • İzolasyon Hasarları

  Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren / sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları teminat altına alır.

 • Konut Dışındaki Eşyalar

  Poliçe kapsamındaki ev eşyalarının, geçici olarak başka bir riziko adresinde bulunması sırasında oluşabilecek zararları teminat altına alır.

 • Elektronik Cihazlar Kaza Teminatı

  TV, radyo, müzik seti ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarının kaza sonucu uğrayacağı zararlar ile elektrik akımında meydana gelen dalgalanmaların bu cihazlara vereceği maddî zararları teminat altına alır.

 • Yakıt Sızması

  Konuttaki sabit ısıtma tesisatında oluşabilecek yakıt sızmaları nedeniyle bina ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

 • Gıda Bozulması

  Buzdolabı ve/veya derin dondurucuların arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması sonucu oluşacak maddî zararları,

 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk

  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı,

 • Kira Kaybı

  Konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda, mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

 • Sabit Tesisatta Hırsızlık

  Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminatı,

 • Bina Bahçe Muhteviyat

  Sigortalı konutta bahçe mobilyalarının hırsızlık teminatı,

 • Eşya Kurtarma Teminatı

  Yangın ve doğal afetler sonucu zarar gören evden eşyaların kurtarılması masrafları,

 • Geçici İkametgâh Masrafları

  Konutun kullanılmaz hale gelmesi sonucu, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapılmak zorunda kalınan ikametgâh masraflarını,

 • Yeniye Göre İkametgâh Bedeli

  Evinizin ve eşyaların, hasar görmesi halinde aşınma, yıpranma ve benzeri nedenlerden etkilenmeden, yenisinin alınabilmesini, karşılar.

 • Misafirlere Ait Eşyalar

  Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.

 • Aile Sorumluluk

  Aile bireylerinin kişisel sorumlulukları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları, Sigortalının hizmetinde çalışan kişilerin kaza sonucunda uğrayacakları zararları, Sigortalının sahibi olduğu evcil kedi ve köpeklerin vermiş olduğu bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşen sorumlulukları,

 • Emniyeti Suistimal

  Sigortalı konutta SGK'na bağlı çalışan hizmetlilerin, sigortalı konutta bulunan sigorta konusu eşyayı hırsızlık yolu ile zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararları,

 • Kişisel Eşyalar Kapkaç Hırsızlık Teminatı

  Aile bireylerinin konut dışında, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması ve hasarlanması sonucunda uğrayacağı maddi zararlar,

 • Konut Adaptasyon Teminatı

  Sigortalı veya kendisi ile birlikte poliçe kapsamındaki konutta oturan aile bireylerinin, poliçe süresi içinde herhangi bir kaza geçirmesi sonucunda hayatı boyunca tekerlikli sandalye ile dolaşmasını gerektirecek bir sürekli sakatlık sonucu doğması durumun da, sigortalı konutta yapılması gereken adaptasyon masrafları,

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Konut Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı
 • Aile Ferdi Kaza
 • Boya, Badana ve Duvar Kâğıdı Masrafları
 • Akvaryumdan Su Sızması
 • Generali Konut Yardım

  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda 0850 555 55 55 nolu numarayı arayarak, yılın 365 günü 24saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetler temin edilir.

Generali Konut Yardım Teminatı Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Evde bakım hizmetleri/hemşire hizmeti
 • Evde bakım hizmetleri/solunum terapisti
 • Doğum sonrası anne/bebek bakım hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri
 • Diş teminatı (Opsiyonel)

* Hizmet kapsamı, koşul ve şartları için lütfen acentelerimiz veya çağrı merkezimizle iletişime geçiniz.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Konut Sigortası?

Evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar koruyan, komşularımıza karşı sorumluluklarımızı teminat altına alan, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alan Konut Sigortalarıdır.

Kimler Yaptırabilir?

İster kiracı, ister ev sahibi olun evinizdeki değerlerin, poliçenizde yer alan bir tehlikenin etkisiyle zarar görmesi veya kaybedilmesi durumunda yerine konması için harcanacak maliyetin çok daha azı ile onları size geri kazandıracak tek şey evinizin sigortalı olmasıdır.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, evinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?

Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.

Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunundur.

Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?

Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?

Bina ve eşyaları olası risklere karşı teminat altına alan “SÜPER AİLE SİGORTASI”, müşteriniz için en uygun çözümdür. Yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınları gibi risklere karşı korurken, ev içerisinde bulunan kıymetli eşyaları, elektronik cihazları korur. Sigortalının ve ailesinin başına gelebilecek kazalarda tazminat öder.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay