araç satış sözleşmesi

Modern dünya ve gelişen iletişim olanaklarında, oluşabilmesi öngörülemeyen birçok sıkıntılı ticari durumu medyadan ve çevremizden öğreniyoruz. Özellikle araç satışlarında, başka kişilere vekalet verilerek yapılan satış işlemleri sonucu ücret ödenmiş olsa bile, ilerleyen zamanda çeşitli konu başlıklarında ihtilaflar yaşanması olasıdır. Araç satış sözleşmeleri hiçbir huki boşluğa ve hak kaybına yer vermeyecek biçimde imza altına alınması gereken sözleşmelerdir. Araç satışı sonrası araç sahibine ait kasko ve trafik sigortası poliçeleri devredilmemektedir. Araba satışı sözleşme örneğini aşağıda görebilirsiniz.

arac-satis-sozlesmesi-ornegi Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Araç Satış Sözleşmesinin Geçerliliği

Araç satışları Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesi uyarınca noterlikçe yapılmalı ve bu kural mahkemelerde sıhhat şekil şartı olarak görülmektedir. Dolayısıyla noterlikçe tasdik edilmeyen harici satışlar batıl olarak nitelendirilir. Noterlik tarafından tasdik edilmeyen sözleşmeler “adi” olarak değerlendirilirler. Adi sözleşmeler ve sözlü satışlar, eğer noter tasdikli sözleşmeye evrilmediyse geçersizdir. Harici sözleşme ve adi sözleşme olarak adlandırılan noter tasdiği olmayan sözleşmeler “araç satış vaadi” niteliği kazanamaz. Alacaklı taraf, bu sözleşmeye dayanarak hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Rehinli Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Rehinli araç; banka veya finans kuruluşlundan kullanılan kredi desteğine binaen ilgili kuruluşlar tarafından sözleşmesine satılamaz şerhi konmuş araçlardır. Bu tip bir durumun araştırması için E-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bu şekilde sadece rehin durumu hakkında bilgi edinmekle kalmaz, araç üzerinde her türlü işlem ve hak mahrumiyeti işlemleri hakkında da bilgi toplayabilirsiniz. Rehinli araçların satılabilmesi için, rehin hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi gerekmektedir. Bu açıdan, araç satışı için başka yol bulunmamakla beraber, aracını satmak isteyenler, rehin araç satın alan oto galerileriyle irtibata geçebilirler.

Vadeli Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Vadeli araç sözleşmesi hazırlanırken her iki tarafın da ödenecek miktar, ödeme zamanları ve vade sıklığı hakkında müşterek oldukları hususlar sözleşme üzerine yazılmalıdır. Alacaklı taraf, satış sözleşmesinin noter tasdikli kaydını aldıktan sonra karşı tarafın ödemeleri için senet düzenlemelidir. Senetlerde ödeme aksaklığı yaşandığı vakit hak sahibi olabilir.

Kasko