Karpal Tünel Sendromu yüzünden bilek ağrısı çeken bir kadın

İnsan vücudu muhteşemdir ancak zaman zaman işler ters gidebilir. Günün çoğunu oturarak ve yatarak geçirdiğimiz modern hayat tarzı, vücutlarımızın bazen hareketsiz kalarak ağrı ve acıların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Karpal Tünel Sendromu, dünya çapında nüfusun yüzde üç ila altısını etkileyen, yetişkinler arasında en sık görülen sinir problemlerinden biridir. İşte Karpal Tünel Sendromunun açıklaması, teşhis yöntemleri ve bu konuda yapılabilecekleriniz.

Karpal Tünel Sendromu Nedir? 

Karpal Tünel Sendromu, el bileğindeki büyük bir sinir olan medyan siniri etkileyen bir rahatsızlıktır. Medyan siniri, el ve parmaklara giden birçok sinir ve tendonun geçtiği karpal tünelde sıkışabilir. 

Bu bölge oldukça dar olup bazı durumlarda daha da daralır; bu durumda, medyan sinir etrafındaki kemik ve tendonlar yüzünden bu dar tünelde sıkışır. 

  

Belirtileri nelerdir? 

Sinir sıkıştığında uyuşukluk, acı, iğne batması hissi, güçsüzlük ve karıncalanma gibi bir dizi belirti görülebilir. Bu belirtiler genellikle geceleri veya bazı faaliyetler sırasında yoğunlaşır. Uyurken ellerimizi el bileğini bükme eğiliminde oluruz; bu da siniri sıkıştırarak ağrının artmasına sebep olur. 

Elin tamamı etkilenebilse de bu rahatsızlıktan şikayetçi kişiler sıklıkla sadece medyan sinirin etki alanında, yani başparmakta, işaret parmağında, orta parmakta ve yüzük parmağının yarısında spesifik belirtiler hisseder. Bu durum tedavi edilmezse sinirin beslediği kasların, özellikle başparmağı destekleyen büyük kasların zaman içinde güçsüzleşmesine neden olur.

Zaman içinde hafif semptomlar ağırlaşabilir ve parmaklarda güç kaybına sebep olabilir. Geri dönüşsüz hasarla karşılaşmamak adına belirtiler kötüleşmeden tedavi için başvurulmalıdır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa tamamen iyileşme şansı o kadar yüksektir. 

  

Neden olur? 

Genellikle belirli bir nedeni yoktur ancak genetik yatkınlık rol oynayabilir, yani bu rahatsızlık ebeveynlerinizde varsa sizde de görülme ihtimali artar. Ayrıca kadınlarda daha sık görülür. 

Bazen, klavye ve alet kullanımı gibi tekrarlayan hareketler nedeniyle transvers ligamentte, yani ‘tünel’in kökünde kalınlaşma görülebilir. Bu rahatsızlığın ofis çalışanlarında sıklıkla görülmesinin bir sebebi de budur. 

Gebelikte sık görülen sıvı tutulumu da sinirin sıkışmasını artıran nedenlerden biridir. 

  

Nasıl tanı konur?

Bu belirtileriniz varsa ne yapmalısınız? Doktorunuz sizde Karpal Tünel Sendromu olup olmadığını belirlemek için bir dizi test gerçekleştirecektir.   

  • Tinell testi: Bu, doktorun bilek sinirine ritmik hareketlerle vurduğu ve bilekten elektrik çarpması benzeri bir his yayılıp yayılmadığını incelediği klasik bir testtir. 
  • Phalen testi: Doktorunuz belirtilerin kötüleşip kötüleşmediğini görmek için bileğinizi belirli bir pozisyonda büker.  
  • Durkan testi: Doktorunuz belirtilerin kötüleşip kötüleşmediğini anlamak için sinire bası yapar. 
  • Bilekteki sinir iletiminin yavaşlayıp yavaşlamadığını anlamak için tanıya yardımcı olması amacıyla elektromiyografi (EMG) testleri ve sinir ileti testleri de yapılabilir.

  

Tedavi aşaması

Tanı aldığınızda önerilebilecek, çeşitli yoğunluklarda bir dizi tedavi seçeneği vardır.

  • Yaşam tarzı değişiklikleri: Bazen klavye kullanımını veya bilekte basınca neden olan tekrarlayıcı hareketleri azaltma gibi bir yaşam tarzı değişikliği yeterli olabilir.  
  • Atel: Özellikle geceleri elleri düz tutarak sinir üzerindeki basıncı azaltmayı sağlar. 
  • Steroidler: Sinir çevresine uygulanan steroid enjeksiyonları yangı ve ağrıyı azaltabilir ve sıklıkla ultrason ile kullanılır. 
  • Cerrahi: Bu, daha ileri bir tedavi yöntemi olup, cerrahın basıncı azaltmak üzere karpal tünelin çatısını gevşetmesi işlemidir. Operasyon sadece 5 ila 10 dakika sürer ve genellikle hızlı iyileşme sağlanır; ancak problemin şiddetine göre iyileşme beş haftayı bulabilir.

  

px Karpal Tünel Sendromu nedir ve nasıl tedavi edilir?