Zorunlu deprem sigortası nedir ve nasıl yapılır

Hayatta en güvenli ve huzurlu hissettiğimiz alan olan evlerimizi bir doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan korumak üzere tasarlanan zorunlu deprem sigortası nedir ve nasıl yapılır sorularının cevabı… Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilak ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1 Mart itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde Adres Kodlarını kullanmaya başlanmıştır. Ev sahipleri Ulusal Adres Veri Tabanı’nda kayıtlı adres kodlarına muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres sorgulama internet hizmetlerinden de konut sahipleri konutun Adres Kodunu temin edebilirler. Ülke sınırları içindeki tüm adresleri standartlaştıran bu sistem sayesinde konut ile ilgili işlem yapan tüm kurumlar arasında koordinasyon ve entegrasyon daha kolay sağlanabilir durumdadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen ev sahiplerinin sigorta acentesine ya da banka şubesine gittiklerinde adreslerini tam ve doğru bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Adreste bir hata yoksa Adres Kodu, Ulusal Adres Veri Tabanı’nda otomatik olarak gözükmektedir. Adres hatalıysa internet üzerinden sorgulayarak ya da muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerine başvurarak sistemde kayıtlı adres kodlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

UAVT Sigortalı sigortasız ayrımı merkezden yapılabilecek, adres bilgilerinin eksik ya da farklı ifade edilişinden kaynaklanan, hatalı ve mükerrer poliçe üretiminin önüne geçilecek. Aynı zamanda, kapsamdaki konutlar daha kolay takip edilebilecek, yenileme indirimleri otomatik olarak uygulanabilecek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar için sehven poliçe üretimi ortadan kalkacak. En önemlisi ise herhangi bir deprem durumunda Zorunlu Deprem Sigortalı konut hasar gördüğünde standart adres kodu sistemi sayesinde ilgili konutun yerini belirlemek ve hizmeti ulaştırmak kolaylaşacak. Bu da hasar yönetiminin daha da hızlı ve etkin hale gelmesine imkân tanıyacaktır.

Bir doğal afet olan depremin evinizde yaratabileceği maddi zararlara karşı güvence altına almak üzere tasarlanan zorunlu deprem sigortasının sağladığı teminatlar konusunda Generali’den detaylı bilgi alabilirsiniz.px Zorunlu Deprem Sigortası Nedir Ve Nasıl Yapılır

Generali Sigorta’nın Süper Evim Konut Sigortası hizmeti ile özelleştirilebilen konut sigortası yaptırabilir ve evinizi doğabilecek zararlara karşı koruma altına alabilirsiniz.