Generali Sigorta /   Sorumluluk Sigortaları /   İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası

İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.

Teminatlar
 • İşverene bir hizmet sozleşmesi ile bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecekler,
 • SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar
Acenteni Bul
İsteğe Bağlı Teminatlar
 • İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
 • İşcilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları riskleri için de teminat verilebilmektedir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Bu sigortaya stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir

  ?
 • Tüm tazminat talebi İşveren Mali Mesuliyet Sigortası’ndan mı karşılanır

  ?
GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen Genel Şartlar tıklayınız.

Generali, sigortanın kolay hali.