Hoşgeldiniz, siz de %70’i avantajlı fiyatlardan yararlanan mutlu müşterilerimiz arasına katılın! Teklife Devam Et 1 Teklif Al 1 Kargo Takip Hasar İşlemleri


Kampanya Adı           :           Generali “Bedava 1 ay süreli Kolay Kasko veya Kolay Evim”  
Kampanya Konusu     :           Generali’den Sodexo müşterileri için Kolay Kasko ve Kolay Evim ürünlerinin hediye edilmesi
Kampanyası 
Kampanya Süresi       :           01 Eylül 2015- 30 Kasım 2015
Kampanya Organizatörü       : Generali Sigorta A.Ş. (Ticaret Sicil no: 252555)  (bundan böyle "Generali" olarak adlandırılacaktır) 

Kampanya Koşulları:
“Bedava 1 Ay Süreli Kolay Kasko veya Kolay Evim” isimli kampanya kapsamında GENERALİ, SODEXO müşterilerine, 01.09.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında en geç 31.12.2015 tarihine kadar kullanmak üzere ücretsiz olarak 1 aylık “Kolay Kasko veya Kolay Evim” hediye edecektir. Bu hakkı kazanan tüketiciler* kendilerine SODEXO tarafından gönderilecek online başvuru formundan veya 0850 555 55 55 no’lu GENERALİ Çağrı merkezini arayarak ücretsiz poliçelerinin aktivasyonlarını yapabilecekler.

Üye işyeri: SODEXO ile ticari sözleşmesi bulunan, minimum bir çalışanı için SODEXO hizmetlerinden yararlanan, bu hizmetler için sipariş veren firmalardır.
Tüketici: SODEXO üye işyeri ve SODEXO hizmetlerini kullanan tüm gerçek kişilerdir.

Kampanya Kuralları: 

  1. Kampanyadan faydalanma hakkı, 01.09.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında aşağıdaki kısıtlamalar haricinde hiçbir sınırlamaya tabii olmaksızın SODEXO’nun tüm tüketicileri için geçerli olacaktır.
  2. Kampanyaya dahil, Bedava 1 Ay Süreli Kasko Sigorta ürününden  18 yaş üzeri,  hususi otomobil sahibi, araç ruhsatında ismi yazılı gerçek kişiler söz konusu araçları için Zorunlu Trafik sigortası yaptırmış ve aracı için kasko yaptırmaya engel hali bulunmayan SODEXO tüketicileri  yararlanabilir.
  3. Kampanyaya dahil, Bedava 1 Ay Süreli  Kolay Evim üründen   18 yaş üzeri gerçek kişi ev sahipleri ya da kiracılar yararlanabilir
  4. SODEXO tüketicisi, GENERALİ’nin  sağlayacağı Bedava 1 Ay Süreli  Kolay Kasko veya Kolay Evim hakkından, SODEXO iletişimi sırasında elektronik posta veya SMS’te yazılı olacak olan “Kampanya Kodu” nu en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar GENERALİ Çağrı Merkezini arayarak ve/veya SODEXO  web sayfasından bilgilerini girerek yararlanabilecektir.
  5. 31 Aralık 2015 sonrası yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
  6. Bu kampanya katılımcılarının verdiği bilgiler, güvenli bir şekilde saklanacak ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek ve katılımcıları sigorta ürünleri ile ilgili kampanyalardan haberdar etmek için Generali Sigorta ve iş ortakları tarafından iletişim amacıyla kullanılabilecektir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. Kampanya tarihleri arasında ve her halükarda aktivasyon  gününe kadar pazarlama iletişim izin onayını iptal edenlerin  söz konusu kampanya ürünlerinden yararlanma  hakkı iptal edilecektir.  Kasko ve konut sigortaları  açısından risk kabul esasları çerçevesinde bazı kişilere teklif verilemeyebilir ve kampanya dahilindeki hediye ürünlerden yararlanma hakkı tanınamayabilir.
  7. GENERALİ bu konuda 6563 sayılı E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna - uygun davranmayı kabul etmektedir.
  8. Her bir SODEXO tüketicisi  için bu kampanya çerçevesinde sadece 1 kampanya ürünü aktive edilecektir. Her ne kadar kampanya ürünü seçme hakkı SODEXO tüketicisine ait olsa da, GENERALİ’nin risk/ kabul esasları çerçevesinde SODEXO tüketicisi tarafından seçilen ürünü değiştirme hakkı saklıdır.
  9. SODEXO tüketicisinin  kampanya ürününü kullanmak istediği araç için geçerli bir Kasko Sigorta Poliçesi olması halinde, kendisine Bedava 1 ay süreli,  Kolay Kasko Sigortası, kampanya ürününü kullanmak istediği gayrimenkul için geçerli bir Konut Sigortası Poliçesi  olması halinde Bedava 1 ay süreli Kolay Evim Sigortası hediye edilmeyecektir.

Kampanya kapsamındaki ürünlerin kullanım hakkı 3. Bir kişiye devredilemez.
Bedava 1 Ay süreli, Kolay Kasko veya Kolay Evim Sigortası kampanyasından yararlanan SODEXO tüketicisinin  sigorta  poliçeleri beyan ettikleri elektronik posta adresine GENERALİ tarafından gönderilecektir.
Kampanya kapsamındaki ürünlerin genel ve özel  şartları aşağıda yer almaktadır.

Değerlendirme ve Muafiyetler:

Kampanya, kampanya süresi içerisinde ve SODEXO tüketicisinin aktivasyon mesajı atmaları ile en geç 1 (bir) işgünü içerisinde değerlendirilecektir.  

Nihai Hükümler: 

Organizatör, Kampanya süresi boyunca Kampanya koşullarını veya kurallarını değiştirme ve ayrıca Kampanyanın süresini kısaltma, Kampanyayı erteleme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tanıtım kampanyasının kuralları, Kampanya organizatörü tarafından imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve Kampanyanın duyurulduğu gün uygulamaya konmuş olacaktır. Bu tanıtım Kampanyasına katılan kişiler, ödül verilmesinin infazı şart bir kanuni hak olmadığını bilmelidir. Tanıtım Kampanyasına ilişkin tanıtım malzemeleri ile ilgili belirsizlik olması halinde, burada yer alan ilgili hüküm geçerli olacaktır.

KOLAY EVİM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

KOLAY EVİM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI
YANGIN, YILDIRIM, İNFİLAK, HIRSIZLIK, KONUT YARDIM ve poliçe üzerinde ayrıca belirtilmiş
olması durumunda SEL VEYA SU BASKINI, GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ, KÖTÜ
NİYETLİ HAREKETLER VE TERÖR nedeniyle işbu poliçede temin edilmiş ve kapsamı çizilmiş
olan eşyada meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve ilgili kloz hükümleri doğrultusunda
teminata dahil edilmiştir.
Bina Yapı Tarzı Özel Şartı
Sigortaları belediye hudutları içinde yer alan tam kagir (betonarme, karkas) yapı tarzındaki konut
binalarıdır.
Eşya Tanımı
Konutta bulunan sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır. Bu kapsama, konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan eşya da dahildir. Motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar
ve yedekleri ve canlı hayvanlar ile ticari nitelikteki mal, emtea ve demirbaşlar eşya kapsamına girmez. Konut içinde bulunan aşağıdaki kıymetlerde eşya kapsamında değerlendirilecektir:
•Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat eşya sigorta bedelinin %5‘i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
•Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve
benzerleri eşya sigorta bedelinin %5‘i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
•Kürk ve ipek halıları eşya sigorta bedelinin % 10‘u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
•Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi,
film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.),
uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb. ev içi kullanımda olan elektronik cihazlar eşya
sigorta bedelinin %10‘u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
Eşya Sigorta Bedeli ve Tazminat Ödemesi
İşbu poliçe kapsamında güvence altına alınan ev eşyaları için sigorta bedeli, sigortalı ve sigortacı
aralarında anlaştıkları ve poliçe üzerinde yazan tutar (5.000 TL) olarak belirlenmiş olup sigortacı
işbu bedeli aşmayan zararın tamamını ödeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Diğer bir deyişle, risk
gerçekleştiği anda yapılacak tazminat ödemesinde eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Teminat
kapsamında bir risk gerçekleşmesi durumunda yapılacak hasar ödemesi konutta işbu poliçe
ile güvence altına alınan eşyaların yeni alım bedeli olacaktır, ancak işbu uygulama ev eşyalarından
sadece teminat kapsamına dahil edilmiş olması durumunda mobilyalar, elektronik cihaz ve
makinalar için geçerli olacaktır.
İşbu poliçe kapsamında gerçekleşen kısmi hasarlarda azami sigorta bedeli ödenen tazminat tutarı
kadar eksilecektir ve takip eden hasarlar işbu eksik bedel dikkate alınarak ödenecektir.
Eşya Hırsızlık Teminatı Özel Şartları
İşbu teminat ile sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerince hırsızlık veya
hırsızlığa teşebbüsün :
1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya
başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,4. Sigortalı yerlere gizlice girip
saklanarak veya kapanarak,
4. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması
5. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
6. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı hallerinden biri kapsamında gerçekleşmesi halinde sigorta kapsamına dahil edilmiş olan eşyada
doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.
ELEKTRONİK VE OPTİK CİHAZLAR HIRSIZLIK: Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar,
televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve
mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.), uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb.
ev içi kullanımda olan elektronik cihazlar için işbu poliçede yazan eşya sigorta bedelinin 10%‘u ile
teminat sağlanmıştır.
ALTIN, MÜCEVHERAT, SAAT HIRSIZLIK: Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan
mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat için kilit altı şartı aranmaksızın
sağlanmaması durumunda eşya sigorta bedelinin 5% ile teminat sağlanmıştır.
SANAT ESERLERİ VE ANTİKALAR HIRSIZLIK: Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon,
heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri eşya sigorta belinin %5‘i ile teminat altına
alınmıştır.
KÜRK VE İPEK HALILAR HIRSIZLIK: Kürk ve ipek halılar eşya sigorta bedelinin %10‘u ile teminat
altına alınmıştır.
Sürekli İkamet Edilen Konut Özel Şartı
Sigorta Ettiren tarafından, işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan konutun aralıksız 30
günden fazla kimse bulunmaması koşulunun gerçekleşmeyeceği beyan edilmiştir. Aksinin tespit
edilmesi durumunda, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle işbu poliçe kapsamında güvence
altına alınmış olan eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetlerde oluşacak zararlar teminat
kapsamı dışında olacaktır.
G.L.H.H.K.N.H.T. (Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör) Teminatı
Özel Şartı
İşbu kloz teklif/poliçe kapsamında Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
teminatı olması durumunda geçerlidir
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör nedeniyle sigortalı
kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen kıymetlerde meydana gelecek
zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.
Muafiyet Uygulaması: Grev,Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
teminatı ile ilgili her bir hasarda ilişik kloz 2 hükümleri uyarınca, ödenecek tazminat miktarının %
5‘i oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.
Sel veya Su Baskını Teminatı Özel Şartı
İşbu kloz teklif/poliçe kapsamında Sel veya Su Baskını teminatı olması durumunda geçerlidir
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1. Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,
2. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,
3. Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,
4. Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,
5. Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının,
riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller:
1. Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu
meydana gelen zararlar,
2. Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana
gelen zararlar,
3. Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar,
4. Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik
çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
5. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar,
Muafiyet Uygulaması: Herbir Sel/Su Baskını hasarında, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedeli
üzerinden % 2‘si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak poliçe kapsamına
dahil edilmiş olması şartıyla aşağıda belirtilen söz konusu gruplar için uygulanacak toplam
muafiyet olay başına 1.500 EUR ile sınırlıdır.
a. Bina,sabit tesisat ve dekorasyon
b. Muhteviyat
c. Ortak alanlarda bulunan makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisatlar.
İstinat duvarının, taşıma gücü ve zemin durumu dikkate alınmadan ve gerekli drenaj şartları
yerine getirilmeyerek duvar arkasında biriken suların tahliyesi için tahliye kanalları (barbakanlar)
oluşturulmadan projelendirilmiş ve inşa edilmiş olması nedeniyle, yağışlarla ağırlaşan toprak
yükünü taşıyamaması sonucunda meydana gelen hasarlar teminat haricidir.
Not: Tazminat tutarının tespitinde 1 Euro‘nun hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış
kuru esas alınacaktır.
KONUT YARDIM HİZMETLERİ KAPSAMI
GENERALI KONUT YARDIM kapsamında sunulan hizmetin kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz,
hizmet kapsamının detayları, limitleri ve istisnalarına ekteki „Konut Yardım“ kitapçığında ve www.
generali.com.tr internet sitesinden veya 0850 555 55 55 Kişisel Sigorta Danışma Merkezimizden
öğrenebilirsiniz.
■ Su Tesisatı Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konuttaki sıhhi tesisat, direk konuta
ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vbg.
kapsam dışındadır) kadar olan kısmını kapsayacak olup, işbu su tesisatındaki kırılma/patlama/
arıza nedeni ile acil tamir gerektiren durumlarda, konuta bir tesisatçı yönlendirilecek ve tamiratı
limitler dahilinde yaptırtacaktır.
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır.
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır.
■ Elektrik Tesisatı Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konut içerisindeki elektrik
tesisatı, direkt konutuna ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı,
priz vb hariç) kadar uzanan kısımı kapsayacak olup, işbu tesisatta meydana gelebilecek ve konuta
elektrik enerjisinin ulaşımını engelleyecek durumlarda, konuta bir tesisatçı yönlendirilecek
ve tamiratı limitler dahilinde yaptırtacaktır.
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır.
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır.
■ Çilingir Hizmeti: Sigortalının, kaza yada hırsızlık sonucu Sigortalı konut kilidinin hasar görmesi
veya anahtarın kaybedilmesi yada unutulması halinde, sigortalının poliçe kapsamında güvence
altına alınan konutuna acilen girebilmesi için acil servis veya anahtarcı müdahalesinin mümkün
olduğu durumlarda gerekli acil tamirat yaptırılacaktır.
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır.
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır.
* Ek anahtar yapılması ve kilit değişimi neticesi oluşacak masraflar kapsam dışıdır.
■ Cam İşleri Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konuta ait dış cephe veya konut
içindeki cam ve aynalarının herhangi bir sebeple kırılması/çatlaması durumunda, poliçe
kapsamındaki kapsamındaki bir sebebe bağlı bir olay nedeni ile olması koşulu ile, gerekli tami* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır.
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır.
POLİÇE KAPSAMINDA UYGULANACAK GENEL ŞARTLAR
Generali Sigorta A.Ş., İşbu sigorta poliçesi ile primin ödenmesi kaydı ile poliçede yer alan özel
şartlar, Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Asistans Hizmetleri
Özel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde koruma sağlamaktadır.
BEYANA AYKIRILIK KLOZU
İşbu poliçe sigortalının beyanına dayalı olarak yapılmıştır, sigortalının beyanının gerçeğe aykırı
veya eksik olması halinde genel şartların ilgili maddesi uygulanacak ve tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
Sigortalı ve sigorta ettirenin kastının bulunmadığı hallerde sigortacı tazminatı tahakkuk
ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödeyecektir.
İSPATLAMA SORUMLULUĞU KLOZU
Aşağıda yazılı olanlara aykırı olmadıkça, bu sigorta poliçesi ile teminat altına alınan ve değerleri sigortalı
tarafından takdir edilen eşyaların çalınması ve/veya hasara uğraması durumunda,söz konusu
malın sahiplilik belgesinin ibrazı,değerinin ispatı ve bununla ilgili her türlü masrafın yükümlülüğü
sigortalıya aittir. Ancak, çalınan veya hasarlanan sigortalı malın değerinin sigorta poliçesinde yazılı
olan rakamdan daha yüksek olduğunun ispatı halinde bile, sigortalı malda meydana gelen hasar
için ödenecek meblağ poliçede yazılı değer ile sınırlıdır.
HASAR TAZMİNAT KLOZU
Hasar tazminatı sigortacının seçimi doğrultusunda aynen veya nakden tazmin edilir.
PRİM AYARLAMA KLOZU
Sigorta süresi içerisinde, sigortacı, rizikonun ağırlaşması, artan maliyetler, piyasa koşulları ve
bunlarla sınırlı olmaksızın sair sebeplerle poliçedeki primi değişen koşullara ayarlama hakkına
sahip olup bu halde sigorta ettirenin kanundan doğan hakları saklıdır.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIM, TİCARİ YAPTIRIM VE İSTİSNA KLOZU
İşbu kloz gereği Sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya
Sigortalıya sigorta sözleşmesi ile sağlanan menfaatin, Sigortacıyı, Birleşmiş Milletler tarafından
alınan yaptırım, yasaklama, kısıtlama kararları ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik
Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında yasaklanan bir
fiile maruz bırakması halinde, Sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar ödemekle
yükümlü olmayacağı veya Sigortalıya ilgili sigorta menfaatini sağlamayacağı kayıt ve not
edilmiştir.

KOLAY KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
DAR KAPSAMLI KASKO SİGORTASI KAPSAMI
-ÇARPIŞMA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI
Bu teminat ile sigortacı, işbu poliçede kayıtlı aracı, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
çerçevesinde aşağıdaki riske karşı güvence altına almaktadır:
- Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
Kapsam dışı durumlar:
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/B maddesinde belirtilen hususlar teminat
haricidir.
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/C maddesinde belirtilen 3.kişilerin kötü
niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı
zararlar teminat haricidir.
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/D maddesinde belirtilen aracın yanması
teminat haricidir.
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/E maddesinde belirtilen Aracın veya araç
parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat haricidir.
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A3 maddesinde belirtilen orijinal olsun olmasın
taşıtta bulunan her türlü ses, iletişim, görüntü cihazları, aksesuarlar da oluşabilecek zararlarteminat kapsamı dışındadır.
* Tek taraflı kazalar ve araca çarpan kişiyle kaza tespit tutanağı düzenlenmemiş hasarlar
teminat haricidir.
* Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında geçersizdir.
* K a r a A r a ç l a r ı K a s k o S i g o r t a s ı G e n e l Ş a r t l a r ı n ı n
A.4.1./4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.11/4.12/4.13/4.14/4.15 maddelerinde belirtilen
sebeplerle sigortalı aracın uğrayacağı zararlar sigorta kapsamı dışındadır.
* Aracın yer altında çalışması esnasında oluşabilecek zararlar teminat kapsamı dışındadır
* Sigortalı aracın; karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla
çarpışması durumunda ilk hasarı takip eden tüm hasarlar ile 1000 TL'yi aşan hasar talepleri
Çarpışma Teminatı kapsamı dışıdır.
* Otomobil tipi hariç diğer tipteki araçlar işbu poliçe kapsamı dışındadır.
* Ticari amaçla kullanılan araçlar, otomobil tipi araçlar dahil, işbu sigorta kapsamı dışındadır
-SİGORTA BEDELİ
Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Rayiç
bedelin belirlenmesi usulü de aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
İşbu sigorta poliçesi 1.000 TL limit ile düzenlenmiş olup, her durumda karşılanacak/tamir
edilecek hasar tutarı 1.000 TL olacaktır. İşbu poliçe limitini aşan her bir hasar tutarı muafiyet
olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu limiti aşan hasar tutarı Sigortalı tarafından ödenmek sureti
ile işbu poliçe özel şartlarının Anlaşmalı Özel Servis Şartı'nda belirtilen servislerde sigortalı araç
tamir edilebilecektir.

- MUAFİYETLER ;
- KIYMET KAZANMA TENZİLİ
Kısmi hasarlarda hasar tazminatı, onarım sonucu araçta
kıymet artışı düşürülmeksizin ödenecektir.
-ÖZEL TERTİBATLI TAŞIT KLOZU
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup,
hasar vukuunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilir. Özel Tertibatlı Aracın 1 ila 5
yaş arasında ve ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması durumunda poliçe süresi içinde tam
hasara uğramaları halinde piyasa rayiç bedeli ödenecektir.
Yönetmeliğin ilgili maddesine göre aracın sahibi tarafından kullanılmasının öngörüldüğü hallerde
sürücünün (malik) H Sınıfı sürücü belgesini haiz olması zorunludur. Diğer hallerde, aracın, üçüncü
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlıolarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanıldığını ortaya koyan belgelerin ibrazı şarttır.
Aksi halde tazminat ödenmez. Bu teminat yalnızca aracın çalınması ve tam hasara uğraması
hallerinde geçerlidir.
-KULLANIM TARZI KLOZU
Bu sigorta poliçesi, yukarıda belirtilen kullanım şekli (otomobil tipi araçlar özel kullanım) Sigortalı aracın kullanım şekli dışında;Ticari olarak veya Kiralık Araç / Renta Car/Uzun Süreli Kiralama/Taksi /Dolmuş/Hatlı Minibüs/Sürücü Kursu Aracı olarak kullanıldığının tespiti durumunda hasara ilişkin onarım bedelinden 80% muafiyet uygulanacaktır. -ONARILMIŞ PERT ARAÇ KLOZU Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde tam veya kısmi hasara uğraması halinde hasara ilişkin onarım bedeli üzerinden 25% muafiyet uygulanacaktır. Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve Sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde kısmi hasara uğraması halinde ve onarımı mümkün olan durumlarda, değişmesi gereken parçalarda orjinal parça kullanılmayacağı, eşdeğer ve/veya taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında onarılacağı ve/veya tazminat hesabında eşdeğer ve/veya taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında parça fiyatlarının kullanılacağı taraflarca kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir.
6- EKSİK/AŞKIN SİGORTA UYGULAMASI
Hasar durumunda Eksik/Aşkın Sigorta uygulanmayacak olup limitler dahilinde ödeme
yapılacaktır.
-ÇARPIŞMA TEMİNATI İÇİN HASAR ANINDA GEREKLİ EVRAKLAR
Çarpışma Teminatı kapsamındaki hasarlarda istenecek bilgiler aşağıda belirtilmiştir:
1. Orijinal kaşeli Kaza Zaptı veya Kaza Tespit Tutanağı
2. Orijinal kaşeli Alkol Raporu (Kaza Zaptının olduğu durumda)
3. Kusurlu Olan GENERALİ Sigorta Sigortalı 'sına ait;
* Kasko Poliçe Fotokopisi veya Sertifikası
* Ehliyet Fotokopisi
* Araç Ruhsat Fotokopisi, Tescil ve Trafik (önlü- arkalı)
* Ruhsat sahibinin Ehliyet Fotokopisi (Kazayı yapan ruhsat sahibi değil ise)
* Ruhsat sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
4. Kaza Yeri Fotoğrafları (varsa)
TÜZEL KİŞİ; (yukarıdaki evraklara ilaveten)
* İmza Sirküleri
* Vergi Levhası Fotokopisi
9-RAYİÇ DEĞER TESPİTİ
Sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç
değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:
Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde belirtilen değer referans alınarak
www.sahibinden.com, www.arabam.com , www.otomaks.com, www.dod.com.tr adreslerindeki
aynı özellikleri taşıyan aracın (model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının
düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan
yurt dışından ithal edilmiş olup
olmadığı / fatura bedeli ) değerlerine göre rayiç değer tespiti yapılır. Bu sitelerde aynı özellikleri
taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile
müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak rayiç tespiti
yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin
olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir.
Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa,
eksper tarafından en yakın özelliklerdeki marka ve tip dikkate alınarak değer tespiti yapılır.
-TAZMİNAT ÖDEMESİ
Bu sigorta kapsamında sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin
edilecektir.
-TEDARİK PARÇA KLOZU
Kısmi hasarlarda, hasarlı parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu hususta hasarın
tespiti için görevlendirilen eksper veya sigorta uzmanı tarafından yapılan değerlendirme esastır.
Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için Rekabet Kurumunun
2005/4 tebliğinde yer alan Orijinal Yedek Parça tanımına uygun olarak Generali Sigorta yedek
parça tedarik sisteminde bulunan orijinal yedek parça tedarik edilir.
Parçanın tedarikinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması
sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlı parça orijinal değilse aynı özellikleri taşıyan
parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.
-ANLAŞMALI ÖZEL SERVİS ŞARTI
İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda
tamirat AUTO KING Servis Merkezlerinde yapılacaktır. AUTO KING Servis Merkezlerin dışındaki
başka bir serviste onarım yaptırılması durumunda işbu poliçe kapsamında herhangi bir tazminat
ödemesi yapılmayacaktır.
AUTO KING Servis Merkezleri listesine www.generali.com.tr ve www.autoking.org adresinden
veya (0850) 555 55 55 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.
-HASARSIZLIK İNDİRİM UYGULAMASI
Daha önce Kasko Sigortası olmayan ve ilk defa Generali Sigorta A.Ş.'den işbu Dar Kasko
Sigortası'nı alan kişiler için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
Birden Fazla Sigorta Olması Durumunda Uygulama
Sigortalı araca ait aynı süreler içinde aynı rizikolara karşı birden fazla sigorta poliçesi olması
durumunda, ilk tanzim edilen sigorta poliçesi geçerli olacaktır. Bu kpasamda, sigortalının, işbu
poliçenin başlangıç tarihinden önce işbu poliçe risklerini de kapsayan farklı bir Kasko poliçesi
olduğu tespit edilirse işbu poliçe kapsamında tazminat ödemesi yapılmayacaktır. -POLİÇE YENİLEMESİNE İLİŞKİN ÖZEL KLOZ
İşbu poliçe vade bitim tarihinden itibaren yenilenmeyecektir.
-BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BEYANA AYKIRILIK DURUMUNDA TAZMİNAT ÖDEMESİ
Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli
hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı bu durumu öğrenmesinden itibaren onbeş gün
içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir.
Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra rizikonun
gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut
sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri
gerçekleşirse derhâl; ; bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu
sigortacıya bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bildirir. Sigortacı sözleşmenin süresi içinde,
rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko
ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren
bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Rizikonun gerçekleşmesinden
sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal
edildiğinin saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun
gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan indirim
yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko
arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı bedeli
ödenmez.
-TEBLİĞ VE İHBAR KLOZU
Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve
ihbarlar bu suretle de yapılabilir.
-TAZMİNAT LİMİTİNİN TAM OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA İPTAL
Kasko sigortası genel şartlarının B.4.2. maddesine istinaden ; İşbu poliçe kapsamında sunulan
Çarpışma teminatı kapsamında sigortalıya ödenebilecek tazminat sonrasında, prim iadesi
yapılmaksızın poliçe otomatik olarak iptal edilmiş olacaktır.
15-KISMİ HASARDA SÖZLEŞME FESİH HAKKI
Kısmi hasar hallerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih
hakkını, kısmi tazminat ödemesinden sonra kullanabilir.
16-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
Sigortacı Generali Sigorta A.Ş., Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde "Sigorta
Tahkim komisyonu Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar
İstanbul" adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 651 65 65 no'lu telefondan
başvuru yapılabilir.
17-EKSPER TAYİN KLOZU
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Bu yönde talebin bulunması
halinde atama Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil eden ''Eksper Atama ve Takip Merkezi''
üzerinden yapılabilir.
-POLİÇE KAPSAMINDA UYGULANACAK GENEL ŞARTLAR
Generali Sigorta A.Ş., İşbu sigorta poliçesi ile primin ödenmesi kaydı ile poliçede yer alan özel şartlar, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde koruma sağlamaktadır.


Generali, sigortanın kolay hali.
Bu yeşil alan bilgilerinizin en son teknoloji ve güvenle bize aktarıldığını gösteriyor.
form_popup_close
egea_popup Kampanya koşulları için tıklayınız.
Sadece 7 sn'de
Trafik ve Kasko Sigortası Fiyatı Al
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz
Lütfen geçerli bir TC kimlik numarası giriniz
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile pazarlama izni metinlerini okudum, kabul ediyorum. Pazarlama izni seçenekleri için tıkla.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini onaylayınız ve pazarlama izni hakkında karar veriniz.
Plaka Numaranız
Plaka numaranızın doğruluğunu kontrol ediniz.

Fiyatınız hesaplanıyor...

icon_error_exc

Yenileme müşterisi olduğunuz için teklif veremiyoruz. En kısa sürede size dönüş yapılacaktır.

agent_zeynep

Kişisel Sigorta Danışmanınız sizinle en kısa sürede iletişim kuracaktır.

icon_error_exc

Acente müşterisi olduğunuz için size teklif veremiyoruz.

Acentemi Bul
agent_zeynep

Tüh, yanlış giden bir şeyler var!

Kişisel Sigorta Danışmanınız sizinle en kısa sürede iletişim kuracaktır.

TRAFİK SİGORTASI FİYATINIZ 0 TL
KASKO SİGORTASI FİYATINIZ 0 TL
* Yukarıdaki fiyatlar yaklaşıktır. Gerçek teklifinizi almak için devam edin. Devam Et