Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır. Talep halinde teminat kapsamına kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları ve işten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat, hukuksal koruma, Generali Yardım teminatları da ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınabilir.

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat

  Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.

 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

  Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

 • Kişi Aile Hukuksal Koruma

  Bu sigorta, sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşullar, limitler ve muafiyetler ile temin eder.

 • Generali Yardım

  Sigortalının, gerek yolda, gerek işyeri veya konutunda başına gelebilecek kaza veya ani ve öngörülmeyen hastalıklar sonucunda, yılın 365 günü, 24 saat acil olarak verilen hizmetleri kapsamaktadır.

 • Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları

  • Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
  • Konuta refakatçi gönderilmesi
  • Cenaze işlemleri
  • Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
  • Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati
  • Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
  • Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
  • Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım
 • Grup Ferdi Kaza Sigortaları

  Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan şahısların kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

  Bu sigorta aşağıdaki şekillerde de verilebilmektedir:

  • İş saatleri içerisinde teminat verilmesi,
  • Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,
  • Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin karşılaşacakları ani ve harici olaylar sebebiyle sakatlanmaları veya yaşamlarını yitirmelerine karşı oluşan riskleri teminat altına alan poliçe türüne denir.

Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Bu sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında uyuşularak tespit olunur.

Ferdi Kaza Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Kendinizi ve sevdiklerinizi beklenmedik kazalara karşı korumak ve teminat altına almak için ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.

Ferdi kaza sigortasını kimler yaptırmalıdır?

Kişisel olarak ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Fakat kendini güvence altına almak isteyen her birey ferdi kaza sigortası yaptırmalıdır.

Generali Ferdi Kaza Sigortası sadece Türkiye’de mi geçerlidir?

Hayır. Generali Sigorta’dan yaptırdığınız ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

wheel
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay