Mesleki Sorumluluk Sigortası

Aşağıdaki mesleklerin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin hukuki sonuçlarına karşı korumaktadır.

  • Avukat
  • Mali Müşavir
  • Mimar
  • Mühendis
  • Serbest Meslek Sahipleri

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Hasarsızlık Beyanı neden gereklidir?

İlk kez mesleki sorumluluk teminatı alanlar için, talep sırasında hasarsızlık beyannamesi imzalanmış olmak kaydıyla poliçe vade başlangıcından geriye dönük 1 yıl olarak teminat verilir. Sigortalının bu tarihten sonraki faaliyetleri nedeniyle ve yine poliçe süresi içerisinde kendisine yöneltilen zarar ve ziyan talepleri poliçe kapsamında değerlendirilecektir. Geçerli ilk poliçenin vade başlangıç tarihi, ardışık poliçeler için geçmişe etkinlik tarihi olarak kabul edilir.

wheel
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay