Ürün Sorumluluk Sigortası

Teminatlar

 • Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılmış ürünlerin imal edilmesi
 • Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen
  • Kullanma talimatları yetersiz olan ürünlerin kullanılmaları
  • Yanlış olan ürünlerin kullanılmaları

Yukarıda yer alan nedenlerden ötürü yaşanabilecek olaylarda, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğu teminat altına alınır.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar sonucunda; üçüncü sahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması, üçüncü sahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Sahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?
 • Üretim konusu malda veya üründe oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
 • Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.
 • Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
 • Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve/veya ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinin oluşturduğu her türlü zarar ve kayıp teminat haricidir.
 • İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay