Generali Sigorta /   Araç Sigortaları /   Prestij Kasko Ekstra Sigortası

Kasko Sigortası


Kasko Sigortasında 12 Taksit Fırsatı!
Size özel teklifinizi hemen alın!

Kasko Sigortası Teklifi
?
Telefon numaranızı giriniz
E-posta adresinizi giriniz
?
TC kimlik numaranızı giriniz
?
Plaka numaranızı giriniz
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Pazarlama İzni metinlerini okudum, kabul ediyorum. Pazarlama izni seçenekleri için tıkla.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini onaylayınız ve pazarlama izni hakkında karar veriniz.
X Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini okudum. Kabul ediyorum.
Pazarlama İzin metnini okudum, kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

İşleminiz yapılıyor...

İşleminiz yapılıyor...

agent_zeynep

Kişisel Sigorta Danışmanınız sizi en kısa sürede arayacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz.

PRESTİJ KASKO EKSTRA SİGORTASI

Kasko Nedir?

Kasko sigortası; aracın sigortalının iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına almaktadır.

Kasko Hesaplama

Generali Sigorta’da farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden kasko ürünlerimiz bulunmaktadır. Siz de kasko ürün sayfalarımızdan fiyat hesaplaması yaparak, size en uygun kasko ürününü belirleyebilirsiniz. Ayrıca araç kasko sigortası ürünlerimize ait teminatları karşılaştırabilir ve hemen kasko poliçenizi online olarak satın alabilirsiniz.

Kasko Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Araç kasko sorgulama işlemi ile aracınızın güncel kasko değerini öğrenebilirsiniz. Türk Sigorta Birliği'nden aldığımız güncel verilerle bu sorgulama işlemini yapmak için sadece aracınızın markasını, modelini ve model yılını bilmeniz yeterlidir.

Hemen aşağıdaki Fiyat Öğren butonuna tıklayarak, siz de hemen kasko teklifi alabilir, size özel kasko fiyatınızı sorgulayabilir, kendinize en uygun kasko ürününü seçip, aracınızı risklere karşı korumaya başlayabilirsiniz.

Prestij Kasko Ekstra Sigortası Nedir?

Prestij Kasko Ekstra Sigortası otomobil veya kamyonet tipi aracınızı, sizi ve birlikte seyahat ettiğiniz yolcuları trafik kazası sonucunda karşılaşabileceğiniz zararlara karşı koruyan sigortadır.

Kasko’nu sen yarat

Biliyoruz ki, herkesin ihtiyacı farklıdır. Peki kaskonuzu özelleştirmeye ne dersiniz?

Generali ile bu mümkün, hem de çok ekonomik ödeme seçenekleri ile!

Kasko poliçenize ekleyebileceğiniz teminatlar:

 • Kişisel Eşyalar Teminatı
 • Piyasa Değer Farkı
 • Ekstra Asistans
 • Evde Bakım
 • Yurtdışı Teminatı
 • Ses ve Görüntü cihazları
 • LPG Tesisatı
 • Tek Hasar Koruma Teminatı

Prestij Kasko Ekstra Sigortası'nın size sunduğu Avantajlar

Kasko sigorta poliçenizin size sunduğu avantajları öğrenmek için lütfen buraya tıklayınız.

Kasko Sigortası Teminat ve Ek Teminatlar

Kasko sigorta poliçenize ait teminat ve ek teminatlara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Servis Hizmetleri

Kasko sigortası müşterilerimizin olası bir hasar durumunda faydalanabileceği Prestij Servis Hizmeti'mizin detaylarına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

NEDEN GENERALİ?

Sizi tanıyan Kişisel Sigorta Danışmanınız 7/24 yanınızda

1 dakikada size özel teklifiniz ve sadece 3 dakikada poliçeniz hazır

180 yılı aşkın tecrübesi ile Avrupa'nın 3. Büyük Sigorta Şirketi
Sıkça Sorulan Sorular
 • Kasko nedir?
  Trafik kazası sonucunda aracınızın uğrayacağı zararları karşılamak amacıyla, tamamen isteğe bağlı olarak yapılan bir araç sigortası türüdür.
 • Kasko sigortasından kimler faydalanabilir?
  Otomobil ve kamyonet sahipleri faydalanabilir.
 • Kasko sigortası zorunlu mudur?
  Kasko sigortalarının zorunluluğu yoktur ancak; çarpışma, hırsızlık, doğal afet ve diğer kaza ihtimallerine karşı kasko yapmanın çok önemli bir gerekliliği söz konusudur.
 • Kasko sigortası fiyatını nasıl öğrenirim?
  Generali'de kasko fiyatınızı öğrenmenin bir çok yolu mevcuttur. Bunları sıralamak gerekirse a.) Bize numaranızı bırakın biz sizi arayalım ve kasko bedelinizi hesaplayalım. b.)0850 555 55 55 nolu hattımızdan doğrudan sigorta danışmanımız ile irtibata geçin, danışmanlarımız kasko sorgulama ve kasko fiyatlarını karşılaştırma işlemlerinde size yardımcı olsun. c.)Fiyat öğren butonuna tıklayarak formu doldurarak uygun kasko sigortanızın hesaplamasını yapın.
 • Prestij kasko sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
  Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Karşı araçta meydana gelen hasarlar, daha açık bir deyişle üçüncü şahısların araçlarında oluşan zararlar, trafik sigorta poliçesinden karşılanır. Ancak trafik sigorta poliçesi teminatının tamamı zarar gören üçüncü kişiye ödendikten sonra, karşılanamayan kısım için kasko poliçesi ile verilen ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girerek poliçede belirtilen teminat limitleri kadar, üçüncü şahsa ödeme yapılacaktır.
 • Prestij kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?
  Kasko Sigortası Genel Şartlarının Menfaat Sahibinin Değişmesi balıklı C.5. maddesine göre “Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.”
  Bu durumda aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun-olmasın) poliçe münfesih olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek hasar talepleri karşılanamaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı satın alan yeni ruhsat sahibi, kendi adına, kasko sigorta poliçesi tanzim ettirir.
 • Prestij kasko sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi?
  Mevcut kasko poliçelerimizde, sigorta konusu araç mülkiyetinin poliçe vadesi içerisinde değişmesine karşın; sigortalının, poliçe vadesi bitim tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı tarife grubuna giren bir başka aracın sahibi olduğunu, Generali Sigorta’ya bildirmesi halinde, sigortasının devamı sağlanmaktadır. Bu durumda sigorta sözleşmesi, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Madde C.5. hükmü hilafına münfesih sayılmaz ve vade bitim tarihi, teminatın durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle poliçenin devamı sağlanır. Ancak sigortalının farklı kullanım tarzında bir araç alması halinde hasarsızlık indirim hakkı sona erer.
 • Prestij kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
  Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigortacının sorumluluğu;sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının,taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesholur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise,poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen İHTARNAMEDE borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılıcağını ihtar edilir.Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.”, denmiştir.
  Bu çerçevede peşin tutar ödenmemişse poliçe yürürlüğe girmeyeceğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak peşin tutar ödenmiş ancak takip eden taksitlerden herhangi biri ödenmemiş ve belirtilen süreler dahilinde sigorta şirketi tarafından bilgilendirmeler yapılmışsa poliçeniz iptal olacak ve hasar gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak sigorta şirketi tarafından temerrüd durumunda bilgilendirme yapılmamışsa hasarınız muaccel olan kalan taksitleriniz düşerek ödenecektir.
 • Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim hakkı devam eder mi?
  Bir başka sigorta şirketinde kaskolu bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin, Generali Sigorta’ya sigorta yaptırmaları halinde sahip oldukları hasarsızlık indirimi hakkı, hasarsızlık durumunun Tramer’den belgelendirilmesi ve Generali Sigorta kriterlerine uyması koşulu ile Generali Sigorta Hasarsızlık indirim oranları üzerinden devam eder. Bunun için sigortalının, bir önceki Sigorta şirketine ait poliçe numarasını Generali Sigorta’ya ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Prestij kasko sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi?
  Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının /kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.
 • Araçtaki aksesuarlar kasko poliçesi teminatına dahil midir?
  Araçta bulunan orijinal tüm aksesuarlar kasko poliçesi teminatındadır. Örneğin, araçta bulunan standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar ise standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmesi ve poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla teminata dahildir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telefon, faks, telsiz, otomatik anten, takometre gibi cihazlar ise, ek prim alınarak kasko poliçesi teminatı altına alınabilirler.
 • Prestij kasko sigortalı aracım pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
  Kasko sigortalı aracın onarım masraflarının araç değerine yaklaşması nedeniyle pert-total olarak değerlendirilmesi halinde, aracın piyasa rayiç bedeli esas alınmak suretiyle tazminat ödemesi yapılır. Aracınızın hasar anındaki rayiç bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve hesaplanan bu tutar size tazminat olarak ödenecektir:
  Sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:
  Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde belirtilen değer referans alınarak www.sahibinden.com, www.arabam.com , www.otomaks.com, www.dod.com.tr adreslerindeki aynı özellikleri taşıyan aracın (model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup
  olmadığı / fatura bedeli ) değerlerine göre rayiç değer tespiti yapılır. Bu sitelerde aynı özellikleri taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak rayiç tespiti yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir. Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa, eksper tarafından en yakın özelliklerdeki araç marka ve model bilgisi dikkate alınarak değer tespiti yapılır.
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
  Generali Sigorta’nın mevcut kasko sigorta poliçesi teminatına göre, 15 yaşına kadar otomobiliniz için, kısmi hasarlarda hasar tazminatı onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin ödenebilecektir. Ancak, bu durumda ömürlü sarf malzemeleri (akü, lastik, amortisör, katalizör, egzoz sistemi, hava ve yağ filtreleri, buji ve balata gibi bakım malzemeleri) ile ilgili olarak Kıymet Kazanma Tenzili uygulaması, poliçede belirtilen oranlarda yapılacaktır. Aracınızın 15 yaşından daha eski olması durumunda kıymet artışı düşülerek hasar ödemesi yapılacaktır.
 • Prestij kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar sürede yapılacaktır?
  Generali Sigorta’dan kaskolu aracın çalınması halinde, emniyet makamlarının aracın bulunması için araştırma yapması beklenecektir. Bu araştırmalar sonucunda aracın çalındığı tarihten itibaren 30 gün geçmesine karşın araç bulunamaz ise, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, Generali Sigorta’ya ibraz edilmesi halinde, araç kasko bedeli sigortalıya ödenecektir. Ödeme yapıldıktan sonra çalınan aracın bulunması halinde ise sigortalının, aracın bulunduğunu Generali Sigorta’ya bildirmesi zorunludur. Bu durumda sigortalı, kendisine ödenen tazminatı Generali Sigorta’ya iade ederek aracını geri almak ya da aracın mülkiyetini Generali Sigorta’ya devretmek hakkına sahiptir.
Generali, sigortanın kolay hali.