Ferdi Kaza Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İlk defa Ferdi Kaza Sigortası yaptıran kişilerden standart olarak bir takım evraklar istenmektedir. Sigorta şirketleri çevrimiçi olarak teklif formu sunarlar. Bu formda kişiye ait yaş, cinsiyet, mevcut sağlık durumu gibi birçok bilgi istenmektedir. Bunların yanı sıra prim ödemelerinin yapılması için kredi kartı bilgilerinin doldurulduğu bir form, nüfuz cüzdanı ve T.C. vatandaşı olmayanlar için oturma izni istenir. Sigorta şirketi gerekli gördüğü durumlarda farklı tetkik ve sağlık raporları da isteyebilmektedir.

Bu bilgilendirme formunu dolduran sigortalı, bildiği kadarıyla tamamen gerçek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Kasıtlı olarak yanlış bildirim yaparsa poliçesi geçersiz sayılmaktadır. Kasıtlı olmadan yapılan hatalarda ise sigorta şirketleri yeni faktörleri göz önünde tutarak sigorta primini yeniden hesaplayarak poliçeyi tekrar düzenleyebilir ya da tamamen iptal edebilir. Hatalı ikametgah adresi verilmesinden ya da değişen ikametgahı taahhütlü mektupla bildirmemekten dolayı meydana gelen kayıplardan sigortalı sorumludur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Sigortalı, sigorta şirketine içinde bulunduğu meslek grubunda ya da meşguliyetinde meydana gelen değişiklikleri veya sağlık durumunda ortaya çıkan akıl ve sinir hastalıkları, kısmi veya tam felç, körlük, sağırlık, sara, verem, gibi sorunları sekiz gün içerisinde sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin ardından eğer riziko ağırlaştıysa sigorta şirketi yeni duruma daha uygun bir prim belirleyerek halihazırda var olan sigorta poliçesini sürdürebilir ya da yine sekiz gün içerisinde poliçeyi feshettiğini sigortalıya bildirir.

Sigortalının veya hak sahiplerinin rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş gün içerisinde durumu sigorta şirketine yazı ile bildirme zorunluluğu vardır. Sigortalıdan ya da hak sahiplerinden istenilen belgeler standart olarak aşağıdaki listedeki gibidir. Ancak sigorta şirketleri bunlara ek başka belge isteme hakkını saklı tutmaktadır. Kaza durumunda eğer önce kalıcı sakatlık sonra ölüm durumu gerçekleşirse sigorta şirketi hak sahiplerine ya da kanuni varislere eğer varsa sadece aradaki farkı ödemekle yükümlüdür. Gündelik tazminat ve tedavi masrafları ise ölüm ya da kalıcı sakatlık tazminatından çıkarılmaz ayrı olarak hesaplanarak ödenir.

Ölüm Halinde:

 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Defin ruhsatı
 • Kaza raporu
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Poliçede bir hak sahibi tayin edilmediyse, yasal varislerin belirlenmesi için veraset ilamı

Yaralanma Halinde:

 • Doktor ve hastane raporları
 • İlaç küpürleri ve reçeteler.
 • Kaza raporu
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları

Sürekli Sakatlık Halinde:

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu

Sigortalı aynı zamanda poliçesi için halen mevcut olan ya da gelecekte çıkabilecek vergi, resim ve harçlarla poliçede gösterilen idari masrafı ödemekle yükümlüdür. Poliçenin geçerliliğini yitirmemesi için sigorta priminin tamamının ya da bir taksit planı yapıldıysa bunların düzenli ve zamanında ödenmesi gereklidir. Taksitlerde ilk ödeme sözleşme imzalandığında gerçekleştirilir. Prim taksitleri belirtilen tarihte ödenmezse poliçe 15 gün süreyle temerrüte düşer ve bu sürenin sonunda ise teminat durur. Teminatın durduğu 15 gün içerisinde riziko gerçekleşmediği takdirde taksit ödemesi gerçekleştirilerek poliçe yeniden normal hale çevrilebilir ancak bu süre zarfında da ödeme gerçekleşmezse sözleşme ihtara gerek olmadan feshedilir.

Generali Sigorta’nın Ferdi Kaza Sigortası hakkında detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilir ya da 0850 555 55 55 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
px Ferdi Kaza Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Generali Sigorta

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.