Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası olası bir kaza durumunda poliçe kapsamı dahilinde sizi ve sevdiklerinizi maddi yükümlülükten kurtarmayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Ferdi Kaza Sigortası teminatları poliçeniz de yer alarak Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğu gibi, yurt dışında da geçerliliğini korumaktadır. Sigorta sahibinin yaşadığı olası kaza hali, genel şartlar dahilinde sigorta kapsamında  belirtilmişse; sigortalı kişi ferdi kaza sigortasından yararlanma hakkına sahip olur.

Kaza Sonucu Vefat

Sigorta sahibinin poliçe kapsamındaki bir kaza sonucu, kaza tarihinden itibaren en fazla 1 yıl içerisinde vefat etmesi halinde sigorta şirketi tarafından poliçede belirtilen menfaat sahiplerine ya da yasal hak sahiplerine ödeme gerçekleştirilir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Sigorta sahibi, poliçe kapsamındaki bir kaza sonucu kaza tarihinden itibaren poliçe kapsamında belirtilen süreç içerisinde sakatlık yaşaması durumunda sigorta şirketi tarafından Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtildiği oranlarda gerekli ödemeler sigortalıya temin edilir.

Sakatlık Hali % Oranları
İki gözün tamamen kaybı 100
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100
Bir kol ya da bir el ve bir bacak ya da bir ayağın kaybı 100
Genel felç 100
Tedavi edilemez akıl hastalığı 100

 

Sakatlık Hali Sağ % Oran Sol % Oran
Kolun veya elin tamamen kaybı 60 50
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20
 Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15
 Bilek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Baş parmak ile işaret parmağının tamamen kaybı 30 25
Baş parmak ile beraber işaret parmak harici bir

parmağın tamamen kaybı

25 20
İşaret parmağı ile beraber baş parmak harici bir parmağın tamamen kaybı 20 15
Baş ve işaret parmaklarından harici üç parmağın tamamen kaybı 25 20
Yalnız baş parmağın tamamen kaybı 20 15
Yalnız işaret parmağının tamamen kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6

 

Sakatlık Hali % Oranları
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40
Bir ayağın tamamen kaybı 40
Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15
Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı 8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görüş gücünün yarı yarıya kaybı 25
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
Omurga bölgesindeki bükülme hareketinin olanaksızlığı 30
Göğüs kafesindeki sürekli şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

 

Yukarıdaki ölçüde bulunan sakatlıkların benzeri durumlar, daha az vahim olduklarında bunların önem dereceleri belirtilmiş ölçülere dayanılarak belirlenir.

  • Sürekli sakatlık ölçülerin belirlenmesinde, sigorta sahibinin meslek ve uğraşı dikkate alınmaz.
  • Bir organ veya bir organ kısmının kaybı tabiri, o organ ve organ kısmının hiçbir şekilde işlev göremeyecek halde olduğunu ifade eder.
  • Sigorta sahibinin, kazadan önce başına gelen durumlar sonucu işlev göremeyecek hale gelen herhangi bir organı; kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı kapsamında değildir.
  • Kaza öncesi kısmen işlev göremeyen bir organ veya bir organ kısmının sakatlık ölçüsü, kaza sebebi ile artarsa, sigorta primi; kaza öncesi ve sonrasındaki farka göre belirlenir.
  • Aynı kazadan dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meydana gelen sakatlıklar için ayrı bir şekilde belirlenecek sigorta priminin tamamı, poliçede belirtilmiş olan miktarı geçemez.
  • Sigorta sahibi solak olduğu halde, ölçüde belirlenmiş sağ ve sol el kaybındaki hesaplama primi; sigorta sahibinin durumu doğrultusunda tekrar belirlenir.

Yukarıda yer alan teminatlar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında belirtilmiş ve sigorta sahiplerine sağlanmıştır. Oranlar, sigorta sahibinin ve sigorta sağlayıcısının arasındaki sözleşmeye göre hazırlanır ve kaza durumunda gerekli sigorta primi kişiye temin edilir. Kaza sonucu vefat durumunda ise kişinin yasal varisleri sigorta priminden yararlanır.
px Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

generali

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Benzer Başlıklar