Kloz Nedir? Kloz Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde bir yerden bir yere gitmek için aracınızla trafiğe çıktığınızda ya da bir ev satın aldığınızda pek çok riski de göze almanız gerekir. Karşı taraftan kaynaklı sürücü kusurları, toplumsal olaylar ya da şiddet olayları, doğal afetler, bozuk yollar, kaza ve hasar riskini artıran başlıca etkenler olarak öne çıkar. Normal şartlarda sizden kaynaklı olmayan kusur ve hasarları poliçe kapsamında sigorta şirketleri karşılar.

Peki sigorta kapsamını genişletebilme olanağınız olduğunu, poliçeye koydurduğunuz özel maddelerle hasarlardan kaynaklı tamirat ve bakım ücreti riskini minimuma indirebileceğinizi biliyor musunuz? Türkçeye Fransızcadan geçen “kloz” kelime anlamı olarak şart ve koşul demektir. Poliçelerin sınırlarını ve tüm imkanları detaylı olarak belirlemek için kullanılan kloz, ek maddeler yoluyla belirlenen özel şartlardır. Kloz hakkında daha detaylı bilgi verebiliriz.

Kloz Nedir?

Kloz, sözleşme yapan taraflar arasında önceden belirlenmiş standart maddelere ek olarak özel maddeleri ve teminatları içeren hukuki bir terimdir. Daha çok sigorta yaptıran kişiye avantaj sağlıyor gibi görünse de düzgün ve detaylı inceleme yapılmadan hazırlanan kloz şartları kişinin haklarını sınırlayıcı bir unsura da dönüşebilir. Genellikle poliçenin kapsam alanını genişletmek ve daraltmak için kullanılan kloz maddeleri karşılıklı anlaşmayla da her türlü değişikliğe uğrayabilir. Gerek sigortayı yaptıran kişinin gerekse sigortacının mağdur olmaması için maddelerin açıkça belirtilmesi gerekir.

Kloz Çeşitleri Nelerdir?

En genelden en özel konulara kadar kloz hazırlanabileceği için klozların sayısı ve kapsamı değişkenlik gösterir. Her sözleşme de kloz olma zorunluluğu olmayacağı gibi bir sözleşmede birden fazla kloz da bulunabilir. Genel olarak bakıldığında ise kloz çeşitleri şöyledir:

Cam Klozu

Araçlarda hasara uğrayan kısımların başında araç camları gelir. Kimi durumlarda oldukça pahalı olabilen araç camları, sözleşmede tanımlanan kloz sayesinde poliçe kapsamına dahil edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sözleşmenin kapsam alanıdır. Kırılan cam için orijinal cam yerine anlaşmalı kurum camı kullanılır gibi bir ibare yer alırsa camı zarar gören kişi, anlaşmalı kurumdan cam taktırmak zorunda kalabilir.

Aksesuar Klozu

Aracı satın aldığınız zaman aksesuarlı bir şekilde size teslim edilmeyebilir. Kendi tercihinize göre aracınıza koyduğunuz aksesuarları kloz sayesinde poliçeye dahil edebilirsiniz.

Hasarsızlık İndirim Klozu

Sigorta yenileme esnasında bir önceki yıl kaza yapmayan kişiler bir sonraki yıl, indirimli olarak sigortadan faydalanabilir. Bu aşamada hangi hasarların sigortacı tarafından karşılandığı ve hangi hasarların indirimden faydalanmaya olanak sağladığı klozda belirtilmelidir.

Kara Taşıtları Klozu

Kara taşıtı kullanan sigortalı kişinin sigortalı bir nesneye çarpması sonucunda hasarın poliçeden karşılanmasını sağlar.

Çekme Kurtarma Klozu

En yaygın klozlardan birisidir. Kazadan sonra aracın kasko firması tarafından yoldan çekilmesini sağlar.

İkame Araç Klozu

Çekme kurtarma klozu ile bağlantılı olan bu klozda çekilen hasarlı araç yerine geçici bir süre ikame araç verilir. Bu ikame aracın kapsam ve detayları klozda önceden belirtilir.

Araç ve taşıt hasarlarının yanında konut sigortası ve sağlık sigortalarında da kloz maddesi bulunabilir.

Konut Klozu

Deprem, sel, fırtına, heyelan ve yoğun kar yağışı kaynaklı evin çatısının ya da başka bölümlerinin zarar görmesi halinde zararın karşılanmasını sağlar. Bunun haricinde terör olayları, gösteri, grev ve halk hareketleri esnasında zarar gören araç ve konutlar için sözleşme kapsamına göre hasar ödemesi yapılır.

Klozların Amacı Nelerdir?

Klozların en temel amacı poliçe kapsamını özelleştirerek olası hasarlara karşı aracını ve konutunu güvence altına almaktır. Bir tarafa yarar sağlayan kloz diğer tarafa zarar sağlayabileceği gibi her iki tarafa faydalı da olabilir. Hükümleri açıkça belirtilen kozlar sayesinde kişiler sigorta kapsamını bilerek olası masraflardan kurtulabilirler. Genelde isteğe bağlı olarak bırakılan sigortalara konulan kloz maddeleriyle kişiler umulmadık hasarlara para ödemek zorunda kalmazlar.

Generali Sigorta

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.