Kaskoda Teminat Dışı Durumlar

Kasko sigortası, trafik sigortasının aksine, herhangi bir kaza durumunda sigortalının uğradığı maddi hasarları güvence altına alır. Zorunlu olmamakla birlikte araç sahiplerine kasko sigortası yaptırması kesinlikle tavsiye edilir. Hemen hemen her sigorta şirketinin araç kaskosunda belirli ana teminatlar bulunur. Çarpma, çarpılma, çalınma ve yanma ana teminatların dışında araç sahibi kendisine uygun diğer teminatları da poliçesine ekletme hakkına sahiptir.

Bütün bunlara karşın bazı özel durum ve haller araç kasko sigortası teminatı kapsamına girmez. Bu özel şartlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de genellikle hepsi için geçerli durumlar da söz konusudur.

Araç kasko sigortası teminatı kapsamında olmayan durumları sizler için derledik. Bu teminat dışı durumları bilmeniz sigorta poliçenizde yer alan teminatları değerlendirmenizde ve sigorta şirketinden ücret almanızda yararlı olacaktır.

Kasko Fiyatını Öğren!

Araç Kasko Sigortası Teminatları Dışında Kalan Durumlar

  • Her ne kadar araç kasko sigortalarının ana teminatlarından biri kaza sonrasında yaşanan hasarın karşılanması olsa da; aracın uyuşturucu madde ya da Karayolları Trafik Yönetmeliği şartlarında belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki kullanmış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen tüm zararlar araç kasko sigorta teminatları dışında kalır.
  • Araç kasko sigortasının; bazı kötü niyetli kişiler tarafından farklı amaçlarla kullanılmaya çalıştığı gözlenmiş bir durumdur. Bu nedenle sigortalı araca; araç sahibi ve aracın uğradığı zararlardan sorumlu bulunduğu kişiler ya da birlikte yaşadığı kimseler tarafından kasten verilen zararlar sigorta kapsamı dışında kalır. Kasten gerçekleştirilen araç yanması, kaçırılması ya da çalınması da bu zararlar kapsamına girer.
  • Sigortalı aracın ruhsatta belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında oluşan hasarlar ve bu gibi durumlarda meydana gelen kaza sonucu zararlar kasko sigortası teminatları dışında kalır.
  • Terörle Mücadele Kanununda 3713 sayılı maddede belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan ya da yetkili organların bu eylemleri engellemek ya da etkisini azaltmak amacıyla uyguladığı müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve kimyasal kirlenme, bulaşma, zehirlenmeler sonucunda araçta ve araç sahibinde oluşan zararlar da kasko sigortası teminatı dışında kalır.
  • Terör halinde olduğu gibi her türlü savaş olayları, yabancı düşman hareketleri, ihtilal, iç savaş, istila ve ayaklanma sonucunda bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tüm hareketler nedeni ile sigortalı araçta meydana gelen tüm hasarlar kasko sigortası teminatları dışında kalacaktır.
  • İlgili mevzuat hükümleri gereğince; sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanıldığı sırada sigortalı araçta meydana gelen tüm zararlar da kasko sigortası teminatları dışında kalır.

px Kaskoda Teminat Dışı Durumlar

generali

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Benzer Başlıklar