Generali Sigorta /   Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Prestij Trafik Sigortası
 • Trafik sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?
 • Araç sahibi değiştiğinde, trafik sigorta poliçesi devam eder mi?
 • Trafik kazasında zarara uğrayanlar, kazaya neden olan kişi/ kişilere karşı taleplerini ne kadar sürede yapmalıdırlar?
 • Sigorta şirketleri trafik sigorta poliçesi teminatından zarar gören kişilere tazminat ödedikten sonra, ödemiş oldukları tazminatı sigorta ettirenden rücu ederler mi?
 • Manevi tazminat talepleri trafik sigorta poliçesinden karşılanabilir mi?
Prestij Kasko Ekstra Sigortası
 • Prestij Kasko sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Prestij Kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?
 • Prestij Kasko sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi?
 • Prestij Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim hakkı devam eder mi?
 • Prestij Kasko sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi?
 • Araçtaki aksesuarlar kasko poliçesi teminatına dahil midir?
 • Prestij Kasko sigortalı aracım pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Prestij Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar sürede yapılacaktır?
Mini Kasko Sigortası
 • Mini Kasko sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Mini Kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi Mini kasko sigortasını devir alabilir mi?
 • Mini Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim oranı Mini Kasko Sigortası'nda da uygulanacak mıdır?
 • Araçtaki aksesuarlar Mini Kasko poliçesi teminatına dahil midir?
 • Mini Kasko Sigortası bulunan aracım çarpışma neticesinde pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Mini Kasko Sigortası bulunan aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi yapılacak mıdır?
 • Mini Kasko Sigortası'nda anlaşmalı özel servis kullanılmaması durumunda tazminat ödemesi nasıl olacaktır?
Mini Kasko Ekstra Sigortası
 • Mini Kasko Ekstra sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi Mini kasko Ekstra sigortasını devir alabilir mi?
 • Mini Kasko Ekstra poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki Sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim oranı Mini Kasko Ekstra Sigortası'nda da uygulanacak mıdır?
 • Araçtaki aksesuarlar Mini Kasko Ekstra poliçesi teminatına dahil midir?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracım çarpışma neticesinde pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi yapılacak mıdır?
 • Mini Kasko Ekstra sigortası'nda ikinci hasarda yapılacak tazminat ödemesi için limit ne kadar olacaktır?
Konut Paket Sigortası
 • Neden Konut Sigortası?
 • Kimler Konut Sigortası yaptırabilir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 • Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?
Süper Aile Konut Sigortası
 • Neden Konut Sigortası?
 • Kimler yaptırabilir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 • Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?
Yangın Sigortası
 • Kimler Yangın Sigortası yaptırmalı?
 • Yangın Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Ortak Alanlar Sigortası
 • Neden Ortak Alan Sigortası?
 • Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırabilir?
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • Kimler DASK yaptırmalı?
 • Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?
 • Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?
 • Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?
 • Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezaî yaptırım uygulanır mı?
 • Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
 • Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler nelerdir?
 • Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?
 • Hasar ihbarı nereye yapılır?
Benim Sigortam Sigortası
 • Benim Sigortam kimler için geçerlidir?
Ferdi Kaza Sigortaları
 • Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?
 • Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?
 • Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası
 • Bu sigortaya stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir?
 • Tüm tazminat talebi İşveren Mali Mesuliyet Sigortası’ndan mı karşılanır?
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası
 • Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
 • Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
 • Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?
Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Hasarsızlık Beyanı neden gereklidir?
Bagaj Sigortaları
 • Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
 • Yalnızca Hırsızlık Teminatı alınabilmekte midir?
Hırsızlık Sigortaları
 • Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
 • Yalnızca Hırsızlık teminatı alınabilmekte midir?
Nakliyat Sigortaları
 • Nakliyat sigortaları kaç çeşittir?
 • Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır?
 • Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir?
 • Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta şirketine hangi bilgileri vermek gerekir?
 • Flotan Poliçe ne demektir?
 • Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?
 • CMR ne demektir?
 • Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir?
 • Tekne ve Yat Sigortalarının Kapsamı Nedir?
 • Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir?
Havacılık Sigortaları
 • Teklif alabilmek için ne yapmalıyım?
Elektronik Cihaz Sigortaları
 • Elektronik Cihaz Sigortası, yangın neticesinde meydana gelebilecek hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, voltaj dalgalanmaları sonucu meydana gelebilecek elektriksel hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında cep telefonu, fotoğraf makinası, el kamerası, kamera, el terminallerine teminat verilir mi?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, garanti kapsamında olan hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, değiştirilebilir parça hasarlarını karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortasında kaç yaşa kadar olan cihazlara teminat altına alınabilmektedir?
Makine Kırılması Sigortaları
 • Makine Kırılması Sigortasında kaç yaşa kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir?
 • Makine Kırılması Sigortası teklifi alınmasının ön şartı nedir?
 • Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?
İnşaat All Risks Sigortaları
 • İnşaat All Risks teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?
 • İnşaat All Risks sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?
Montaj All Risks Sigortaları
 • Montaj Bütün Riskler teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?
 • Montaj Bütün Riskler sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?
Süper İşyeri Sigortası
 • Kimler yaptırmalı?
 • Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Süper Akaryakıt Sigortası
 • Kimler Süper Akaryakıt Sigortası yaptırmalı?
 • Süper Akaryakıt Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
Süper Otel Sigortası
 • Neden Süper Otel Paket Sigortası?
Süper Eczane Sigortası
 • Neden Eczane Paket Sigortası yaptırmalıyım?
 • Kimler yaptırabilir?
Generali, sigortanın kolay hali.
Bu yeşil alan bilgilerinizin en son teknoloji ve güvenle bize aktarıldığını gösteriyor.
close
left-side

Trafik/Kasko Fiyatını Hesapla

Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz
Lütfen geçerli bir TC kimlik numarası giriniz
Lütfen geçerli bir plaka numarası giriniz.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile pazarlama izni metinlerini okudum, kabul ediyorum. Pazarlama izni seçenekleri için tıkla.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini onaylayınız ve pazarlama izni hakkında karar veriniz.
X
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini onaylayınız.
Pazarlama İzin metnini okudum, yenilik ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

Lütfen bekleyiniz...