Generali Sigorta /   Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Prestij Trafik Sigortası
 • Trafik sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?
 • Araç sahibi değiştiğinde, trafik sigorta poliçesi devam eder mi?
 • Trafik kazasında zarara uğrayanlar, kazaya neden olan kişi/ kişilere karşı taleplerini ne kadar sürede yapmalıdırlar?
 • Sigorta şirketleri trafik sigorta poliçesi teminatından zarar gören kişilere tazminat ödedikten sonra, ödemiş oldukları tazminatı sigorta ettirenden rücu ederler mi?
 • Manevi tazminat talepleri trafik sigorta poliçesinden karşılanabilir mi?
Prestij Kasko Ekstra Sigortası
 • Prestij Kasko sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Prestij Kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?
 • Prestij Kasko sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi?
 • Prestij Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim hakkı devam eder mi?
 • Prestij Kasko sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi?
 • Araçtaki aksesuarlar kasko poliçesi teminatına dahil midir?
 • Prestij Kasko sigortalı aracım pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Prestij Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar sürede yapılacaktır?
Mini Kasko Sigortası
 • Mini Kasko sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Mini Kasko sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi Mini kasko sigortasını devir alabilir mi?
 • Mini Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim oranı Mini Kasko Sigortası'nda da uygulanacak mıdır?
 • Araçtaki aksesuarlar Mini Kasko poliçesi teminatına dahil midir?
 • Mini Kasko Sigortası bulunan aracım çarpışma neticesinde pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Mini Kasko Sigortası bulunan aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi yapılacak mıdır?
 • Mini Kasko Sigortası'nda anlaşmalı özel servis kullanılmaması durumunda tazminat ödemesi nasıl olacaktır?
Mini Kasko Ekstra Sigortası
 • Mini Kasko Ekstra sigorta poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanabilir mi?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi Mini kasko Ekstra sigortasını devir alabilir mi?
 • Mini Kasko Ekstra poliçe primleri poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?
 • Bir önceki Sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim oranı Mini Kasko Ekstra Sigortası'nda da uygulanacak mıdır?
 • Araçtaki aksesuarlar Mini Kasko Ekstra poliçesi teminatına dahil midir?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracım çarpışma neticesinde pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?
 • Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?
 • Mini Kasko Ekstra sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi yapılacak mıdır?
 • Mini Kasko Ekstra sigortası'nda ikinci hasarda yapılacak tazminat ödemesi için limit ne kadar olacaktır?
Konut Paket Sigortası
 • Neden Konut Sigortası?
 • Kimler Konut Sigortası yaptırabilir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 • Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?
Süper Aile Konut Sigortası
 • Neden Konut Sigortası?
 • Kimler yaptırabilir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 • Müşterim evini ve eşyalarını sigortalatmak istiyor? Hangi ürünü sunmalıyım?
Yangın Sigortası
 • Kimler Yangın Sigortası yaptırmalı?
 • Yangın Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Ortak Alanlar Sigortası
 • Neden Ortak Alan Sigortası?
 • Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırabilir?
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • Kimler DASK yaptırmalı?
 • Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?
 • Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?
 • Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?
 • Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezaî yaptırım uygulanır mı?
 • Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
 • Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler nelerdir?
 • Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?
 • Hasar ihbarı nereye yapılır?
Benim Sigortam Sigortası
 • Benim Sigortam kimler için geçerlidir?
Ferdi Kaza Sigortaları
 • Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?
 • Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?
 • Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası
 • Bu sigortaya stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir?
 • Tüm tazminat talebi İşveren Mali Mesuliyet Sigortası’ndan mı karşılanır?
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası
 • Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
 • Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
 • Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?
Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Hasarsızlık Beyanı neden gereklidir?
Bagaj Sigortaları
 • Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
 • Yalnızca Hırsızlık Teminatı alınabilmekte midir?
Hırsızlık Sigortaları
 • Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
 • Yalnızca Hırsızlık teminatı alınabilmekte midir?
Nakliyat Sigortaları
 • Nakliyat sigortaları kaç çeşittir?
 • Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır?
 • Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir?
 • Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta şirketine hangi bilgileri vermek gerekir?
 • Flotan Poliçe ne demektir?
 • Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?
 • CMR ne demektir?
 • Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir?
 • Tekne ve Yat Sigortalarının Kapsamı Nedir?
 • Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir?
Havacılık Sigortaları
 • Teklif alabilmek için ne yapmalıyım?
Elektronik Cihaz Sigortaları
 • Elektronik Cihaz Sigortası, yangın neticesinde meydana gelebilecek hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, voltaj dalgalanmaları sonucu meydana gelebilecek elektriksel hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında cep telefonu, fotoğraf makinası, el kamerası, kamera, el terminallerine teminat verilir mi?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, garanti kapsamında olan hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, değiştirilebilir parça hasarlarını karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortasında kaç yaşa kadar olan cihazlara teminat altına alınabilmektedir?
Makine Kırılması Sigortaları
 • Makine Kırılması Sigortasında kaç yaşa kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir?
 • Makine Kırılması Sigortası teklifi alınmasının ön şartı nedir?
 • Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?
İnşaat All Risks Sigortaları
 • İnşaat All Risks teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?
 • İnşaat All Risks sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?
Montaj All Risks Sigortaları
 • Montaj Bütün Riskler teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?
 • Montaj Bütün Riskler sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?
Süper İşyeri Sigortası
 • Kimler yaptırmalı?
 • Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Süper Akaryakıt Sigortası
 • Kimler Süper Akaryakıt Sigortası yaptırmalı?
 • Süper Akaryakıt Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
Süper Otel Sigortası
 • Neden Süper Otel Paket Sigortası?
Süper Eczane Sigortası
 • Neden Eczane Paket Sigortası yaptırmalıyım?
 • Kimler yaptırabilir?
Generali, sigortanın kolay hali.