Trafik Sigortası Tavan Fiyat Hesaplama

2015 yılı ortalarından itibaren başlayan ve 2016 yılında da devam eden Trafik Sigortası zamları araç sahiplerinin tepkilerine neden olmuştur. 2017 Nisan ayı itibarıyla primlerin uygun seviyeye çekilmesi için yürütülen çalışmalar sonucunda Trafik Sigortası'nda tavan fiyat uygulamasına geçildi. Tavan fiyat uygulamasıyla Trafik Sigortası fiyatları %30’a kadar düştü. Bazı araç gruplarında ise bu düşüş oranı %40 seviyelerine kadar ulaştı.

Trafik Sigortası Tavan Fiyat Hesaplama Aracı

Trafik Sigortası tavan fiyatınızı hesaplamak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz:

Tavan Fiyat Nedir?

Tavan fiyat, araç sahibinin bulunduğu hasar basamağı, aracın kayıtlı olduğu şehir ve araç türüne göre ödenecek olan en yüksek Trafik Sigortası prim tutarıdır. Tavan fiyat, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası teklifini belirlemek için tavan fiyatı temel alırlar.

2021 Trafik Sigortası Tavan Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Tavan fiyat hesaplanmasında araç sahiplerinin kaza geçmişleri, yani hasarsızlık seviyeleri temel alınır. Tavan fiyat uygulamasında Türkiye 8 il grubuna ayrılır ve he il grubu için ayrı bir risk oranı belirlenir. İlk olarak daha önce araç sahibi olmayan, yani 4. basamakta bulunan kişiler temel alınarak azami (en yüksek) prim hesaplanır. Belirlenen en yüksek prim miktarı ile il gruplarına ve araç türlerine göre belirli oranlarda artış ve azalış uygulanarak tavan fiyatı hesaplanır.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay