Generali Sigorta /   Sorumluluk Sigortaları /   Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta, sigorta ettireni sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu:

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
  • Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.
Acenteni Bul
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır

    ?
  • Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir

    ?
GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen Genel Şartlar tıklayınız.

Generali, sigortanın kolay hali.