Generali Sigorta /   Sorumluluk Sigortaları /   Ürün Sorumluluk Sigortası

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

Teminatlar
  • Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya,
  • Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda,
  • Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı,
  • Imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.
Acenteni Bul
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir

    ?
  • Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir

    ?
GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen Genel Şartlar tıklayınız.

Generali, sigortanın kolay hali.