Generali Sigorta /   Mühendislik Sigortaları /   Elektronik Cihaz Sigortası

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Teminatlar
 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.
Acenteni Bul
Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Elektronik Cihaz Sigortası, yangın neticesinde meydana gelebilecek hasarları karşılar mı

  ?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, voltaj dalgalanmaları sonucu meydana gelebilecek elektriksel hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarları karşılar mı?
 • Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında cep telefonu, fotoğraf makinası, el kamerası, kamera, el terminallerine teminat verilir mi?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, garanti kapsamında olan hasarları karşılar mı

  ?
 • Elektronik Cihaz Sigortası, değiştirilebilir parça hasarlarını karşılar mı

  ?
 • Elektronik Cihaz Sigortasında kaç yaşa kadar olan cihazlar teminat altına alınabilmektedir?
GENEL ŞARTLAR

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen Genel Şartlar tıklayınız.

Generali, sigortanın kolay hali.