Generali Sigorta A.Ş

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Sigortalı, Sigorta Ettiren, Lehdar veya Hak Sahibi olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya sebebiyet verdiğinizde;

  • Tazminatı eksik alma
  • Tazminatı alamama
  • sonuçları ortaya çıkabilir.

Bu durumda Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.