Mali Tablolar

Generali Sigorta Mali Raporlar

2003 yılı itibariyle hazırlamış olduğumuz mali tablolarda, bilançolar, gelir tabloları, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu, bağımsız denetim raporu, dip notlar başlıkları altında Generali sigorta'nın mali raporlarını 2016 yılına kadar devam edilmiştir. 2016 yılı 1. dönem ve gelecek dönemleri yine alt başlıklarda inceleyebilirsiniz.

2007 Mali Tablolar
2006 Mali Tablolar
2005 Mali Tablolar
2004 Mali Tablolar
2003 Mali Tablolar