Kurumsal Bilgiler

1831 yılında İtalya’nın Trieste kentinde kurulan Generali, Türkiye’nin de ilk sigorta firması olma özelliğini taşıyor. 1863’te İstanbul’da ilk acentesini açarak sigortacılık faaliyetlerine başlayan Generali, 1989 yılında Generali Sigorta Anonim Şirketi’ni kurarak yerelleşme yolunda dev bir adım attı.

Avrupa’nın en büyük 3 sigorta firması arasında bulunan Generali, Türkiye’de 700’ün üzerinde acentesiyle geniş bir erişim ağına sahip olmasının yanında internet sitesi ve çağrı merkezinden verdiği hizmetlerle de Türkiye’nin her bölgesine hizmet sağlamaktadır.

Generali Sigorta, uygun sigorta teklifleriyle kaliteli hizmet vermesinin yanında geniş sigorta ürünleriyle de sektörde liderliğe oynamaktadır. Çalışanlarına verdiği değerle müşterilerine en güvenli hizmeti vermeyi kendisine ödev edinen Generali Sigorta Türkiye’deki hizmet ağını günden güne genişletmeyi hedeflemektedir.

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyonumuz

Our purpose is to actively protect and enhance people’ s lives

Actively
Sigortacılık sayesinde insanların yaşamlarını daha iyi bir hale getirmede proaktif ve öncü bir rol oynuyoruz.
Protect
Sigortacılığın temel unsuruna, bireysel ve kurumsal risklerin yönetilmesi ve azaltılmasına kendimizi adadık.
Enhance
Generali aynı zamanda değer yaratmaya da kendini adamıştır.
People
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yaşamlarını ve gelecekleri bizler için son derece önemli.
Lives
Nihayetinde, insanların yaşam kaliteleri üzerinde bir etki yaratıyoruz:, Varlık, emniyet, tavsiye ve hizmet sağlamak, kısa vadede kişilerin Seçtikleri Yaşam Biçimini iyileştirmede etkili unsurlar.

Misyonumuz

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions

First choice
Net avantaj ve faydalara dayalı olarak mantıklı bir şekilde piyasadaki mevcut en iyi teklif için aksiyon almak.
Delivering
Şirketimiz en yüksek performans için çaba harcayarak başarı sağlar.
Relevant
Yerel ve kişisel ihtiyaçlara ve alışkanlıklara göre oluşturulan, değerli olarak algılanan, gerçek bir yaşam gereksinimini veya fırsatını öngören veya karşılayan.
Accessible
Her şeyden önce basit ve ulaşması, anlaması ve kullanması kolay; her zaman ve para için rekabetçi bir değer karşılığında mevcut olan.
Insurance solutions
Şirketimiz koruma, tavsiye ve hizmetten oluşan çekici bir kombinasyonu sunmayı ve bireye/kuruma göre uyarlamayı hedeflemektedir.

Değerlerimiz

Deliver on the promise

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve sosyal paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli bir bağımız vardır. Çalışmalarımızın tümü müşterilerimizin hayatlarını iyileştirmeye yöneliktir.
Bu vaadi hayata geçirmek ve uzun süreli bir ilişki dahilinde bir etki yaratmak için doğruluk ve disiplin içinde çalışırız.

Value our people

Çalışanlarımıza değer veririz, farklılıkları teşvik ederiz, şeffaf, birleştirici ve erişilebilir bir çalışma ortamı yaratarak sürekli öğrenmeye ve gelişime yatırım yaparız. Çalışanlarımızın gelişimi şirketimiz için uzun vadeli geleceği için önemlidir.

Live the community

Faaliyet gösterdiğimiz her pazarda güçlü,, sürdürülebilir ve uzun süreli ilişkilerle Global bir Gruba ait olduğumuz için gurur duyarız. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlar bizim evimizdir.

Be open

Bizler açık ve farklı fikirlere sahip, olaylara farklı açılardan bakmak isteyen, meraklı, ulaşılabilir ve yetkili kişileriz.

* For English click here.

Sorumluluklarımız

Sadece ekonomik olarak değil sosyal ve çevresel olarak da değer yaratma amacını taşımaktayız. Uzun dönemde başarılı bir finansal performans göstereceğimizden eminiz ve faaliyet gösterdiğimiz ülkenin toplumu için daha iyisini yapmak için çalışacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren yüksek kalite ürün ve servisler ile insanların hayatlarını geliştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz. Bulunduğumuz ülkelerin pir parçası gibi kendimizi hissederek ve topluma yardımcı olma amacı güderek çeşitli projeleri desteklemekteyiz. İnanıyoruz ki başarımız temel olarak çalışanlarımızın kalitesinden gelmektedir. Sosyal diyaloğu geliştirerek çalışanlarımızın da iş geliştirme üzerinde bilinçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda ve bir Avrupa direktifine göre, Grubumuz 1997’den beri Avrupa İşleri Konseyi ile sosyal diyaloğu geliştirmek için bir yer kurmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ek olarak, 2006 yılı itibarı ile bazı prensip ve amaçlarımızı belirlemek için Avrupa Sosyal Hakları Sözleşmesini temel aldık. Bu prensip ve amaçlarımız, yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı güveni oluşturma ve olumlu bir çalışma ortamı yaratma temeline dayanmaktadır. Rapor için tıklayınız.

Kurumsal sorumluluk stratejimiz, Grubumuzun iş öncelikleri ve davranış kuralları baz alınarak oluşturulmuştur. Bu strateji aynı zamanda Grubumuzun başarısında önemli bir rol oynayan paydaşlarımızın da ihtiyaç ve beklentileri düşünülerek oluşturulmuştur. Stratejimizin ana hatları Sürdürülebilirlik Taahhütleri Sözleşmesinde bulunmaktadır. Bu belge sosyal, çevresel ve idari yönetim için anahtar konumdadır.

Ek olarak, bu belge gelecek yıllarda odaklanmak istediğimiz faaliyet alanlarını da belirtmektedir. Bu sayede amaçlarımıza ulaşıp paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Kurumsal sorumluluk stratejimizi belirtmek ve Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeriğini oluşturmak için Resmi Gereklilik Analizimizi GRI-G4 Raporlama Kılavuzu temeline göre oluşturduk.

Ünvanı

Generali Sigorta

Anonim Şirketi

Adres

Barbaros Plaza Emirhan Cad. No:113

Kat:12-13-14 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul

Ticaret Sicil No

252555

Vergi No

3940006031

MERSIS

0394000603100017

Sermayemiz

397.485.821,77 TL

Kasko & Trafik Üretimi

Casco & Mtpl Production

172.449.337 TL

Brüt Yazılan Primler

Gross Written Premiums

273.482.183 ₺

Çalışan Sayımız

Our People

193

GENERALİ SİGORTA A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLAR HİSSE ADEDİ TUTARI %
Generali Turkey Holding B.V. 39.735.597.556 397.355.975,56 99,967333
Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd. 12.941.833 129.418,33 0,032559
MEHMET KADRİ ÜLKER 21.180 211,8 0,000053
ALTAN İKİZ 21.180 211,80 0,000053
HAŞİM EKENER 214 2,14 0,000001
ZEYNEP EKENER 214 2,14 0,000001
TOPLAM 39.748.582.177,00 397.485.821,77 100.00

Yönetim Kadrosu

Sunay Koray

Sunay Koray

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Sunay Koray, Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası Ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde “Makro Ekonomik Göstergelerin Şirket Değerlemesine Etkileri” doktora tezine devam etmekte olan Koray, 2004 - 2008 yılları arasında BDO Türkiye’de Kıdemli Denetçi olarak görev aldı. 2008 – 2015 yılları arasında Aviva Sigorta’da sırasıyla Mali Kontrol ve Raporlama Müdür Yardımcısı, Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü, Finans ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Başkanı görevlerini yürüten Koray, Şubat 2015’te Aviva Sigorta’da CFO görevine atandı. Sunay Koray 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle Generali Sigorta Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevi ile Generali ailesine katılmıştır.

Yeni bir Genel Müdür ataması tamamlanana kadar 1 Eylül tarihinden itibaren Genel Müdür'e vekalet etmektedir.

Suat Oruç

Suat Oruç

Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Oruç, 2012 yılında Stratford Üniversitesi’nde Pazarlama alanında eğitim almış ve sonrasında American Institute of CPCU’da Chartered Property Casualty Underwriter( CPCU ) ve Associate of Reinsurance( ARe ) eğitimlerini tamamlamıştır.

1993 yılında Mapfre Sigorta’nın teknik departmanında başlamış ve kariyeri süresince sigortacılık sektöründe çeşitli alanlarda çalışmış, son olarak Ergo Sigorta A.Ş.’de UW, Hasar, Operasyon, Reasürans, Aktüeryal Fiyatlandırme ve Tarife Yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi görevini yapmıştır.

Eylül 2019 itibariyle Generali Sigorta Oto Sigortaları ve Hasar, Oto Dışı Bireysel ve Kobi Sigortaları, Oto Dışı Hasar, Kurumsal Oto Dışı Sigortaları ve Reasürans, Kurumsal Satış, Aktüeryal Fiyatlandırme ve Tarife Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Proje Yönetimi departmanlarından sorumlu Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olarak Generali Sigorta ailesine katılmıştır.

Seydi Demir

Seydi Demir

Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Seydi Demir, 1998 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini ve 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Satış ve Pazarlama bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Turkcell’de başlayan Sn. Demir, Yapı Kredi Sigorta Kurumsal Sağlık Sigortaları, Mapfre Yaşam Sigorta Acenteler Pazarlama, Ergo Grup İştirakleri Satış Ekipleri Koordinatörlüğü ve Mapfre Sigorta Satış ve Pazarlama Direktörü olarak devam etti. 2010 yılında Mapfre Sigorta’ya katılan Demir, yaklaşık 8 yıl Acenteler, Brokerler, Direk Satış, Oto bayi Kanalları, Bankasürans ve Leasing Departman yöneticisi olarak görevini sürdürmüştür. Görevini 2017 yılından itibaren Kurumsal ve İstanbul Bölgeler Direktörü olarak devam ettirmiştir. 11.09.2018 tarihi itibariyle Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı görevi ile Generali ailesine katılmıştır.

Kerem Ölmez

Kerem Ölmez

Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun olan Kerem Ölmez, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 2007 yılında kariyerine Ak Sigorta Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başlayan Kerem Ölmez, 2011-2013 yıllarında Unico Sigorta Ürün Yönetimi ve Dijital Pazarlama Departmanlarında görev aldıktan sonra 2013 yılında AIG Sigorta’da Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. 24.05.2017 tarihi itibariyle Generali Sigorta Pazarlama Direktörü görevi ile Generali ailesine katılan Kerem Ölmez 01.05.2019 tarihi itibariyle Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Kemal Yiğit

Kemal Yiğit

Bilgi Teknolojileri Direktörü

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Kemal Yiğit, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. 2002-2006 yılları arasında Veripark’ta Yazılımcı ve Proje Yöneticisi olarak farklı projelerde görev aldı. 2008-2012 yılları arasında Zurich Sigorta’da Sistem ve Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak çalışan Kemal Yiğit, 01.05.2019 tarihi itibariyle Generali Sigorta ailesinde Bilgi Teknolojileri Direktörü görevini yürütmektedir.

Elif Uysal Kumcu

Elif Uysal Kumcu

İnsan Kaynakları Müdürü

Elif Uysal Kumcu, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümü mezunudur. 2000 yılında kariyerine USEH -Uluslararası Eğitim ve Staj Hizmetleri, International Training Services bünyesinde Danışman olarak başlayan Kumcu, 2003 yılı itibariyle Viko by Panasonic’te İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev aldıktan sonra,03.03.2009 yılı itibariyle Generali Sigorta’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak Generali ailesine katılmıştır.

Denetim

2019 için Atanan Bağımsız Denetim Şirketi

Ünvanı
Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Ernst & Young)

Merkezi (yerleşim yeri)
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:27 Kat:1-5 Sarıyer / İstanbul

Tescilli Şubeleri
Ankara Ofisi : Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center
No:8 Kat:11 D: 53-54 06700 Çukurambar, Ankara