Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hak sahiplerince aranmayan paralar ile ilgili sorgulamalar Şubat ayından Mayıs ayı sonuna kadar bu sayfadan yapılabilir.

Sorgulama işlemi 01.02.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında yapılabilinir.

* Zaman aşımına uğramış, Mayıs ayının sonuna kadar hak sahiplerince aranmamış tutarlar; Haziran ayının 15'inden itibaren, şirketimizce Güvence Hesabına aktarılmaktadır.

* Ayrıca, 8.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan "Özel hukuk hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında yönetmelik" uyarınca hak sahiplerince aranmayan paralarla ilgili Güvence Hesabı’nın resmi sitesinden Şubat Mayıs ayları arasında detaylı sorgu yapabilirsiniz: http://www.guvencehesabi.org.tr/AranmayanParalar.aspx

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay