Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir

Günlük hayatımızda yaşanabilecek olası kazaları maddi güvence altına alan ferdi kaza sigortasının genel şartları, Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenmiştir. Ferdi kaza sigortası, Genel Şartlar kapsamındaki bir kaza sonucu vefat eden, sürekli ya da geçici olarak iş görme yeteneğini kaybeden sigorta sahibine birtakım maddi tazminatlar temin eder. Sigortanın genel şartları, sigorta sahibinin günlük hayatında gerçekleşebilecek kaza sonuçlarına ve bu sonuçların teminatlarına dair sınırlar çizer. Şartlar sigorta sahibinin sözleşme süresi boyunca geçerliliğini korur.

Ferdi kaza sigortası sahibi birey, Türkiye sınırlarının dışında da kendisini maddi güvence altına almış olur. Böylece sigorta sahibi yurt dışında bulunduğunda bile yaşanabilecek kazaların sonuçlarına karşı maddi hazırlık içerisindedir. Ferdi kaza sigortasının dünya üzerinde geçerli olan bir sigorta türü olması ve kaza sonrası ortaya çıkan maddi endişelere çözüm getirmesi; onu herkes tarafından tercih edilen bir sigorta türü haline getirmiştir. Dolayısıyla ferdi kaza sigortası olan birey sayısı günden güne artmaktadır.

Ferdi kaza sigortası sahibi olmayı düşünen her birey, öncelikle sigortanın genel şartlarına göz atmalıdır. Çünkü poliçe içerisinde sigorta kapsamına dahil olmayan durumlarda mevcuttur.

Madde 1 – Belirtilen poliçe, şartlar kapsamında; sigorta sahibini, belirlenmiş sigorta süresince boyunca maruz kalabileceği kazaların sonuçlarına karşı temin eder.

Madde 2 – Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki “kaza” tabiri, ani ya da harici bir olayın etkisi ile sigorta sahibinin iradesi dışında gerçekleşen vefat ve sakatlık gibi durumları ifade eder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamında;

Sigorta Kapsamına Dahil Olan Kazalar

 • Birdenbire ve beklenmedik bir şekilde dağılan gazların teneffüs edilmesi,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket sonucu ortaya çıkan adale, sinir kopması ve burkulması,
 • Zehir taşıyan yılan ya da haşerat tarafından ısırılma sonucu ortaya çıkan zehirlenmeler,
 • Isırılma sonucu meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali ve cismani sorunlar.

Sigorta Kapsamına Girmeyen Kazalar

 • Motosiklet ya da takma motorlu bisiklet kullanıldığında gerçekleşen kazalar
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Spor ya da sürat müsabakaları sırasında gerçekleşen kazalar,
 • Dağlara ve buzullara tırmanma amacı ile gerçekleştirilen dağcılık, kar ya da buz üzerinde yapılan tüm sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, yelken gibi sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Havada yolcu sıfatından harici bir sıfatla uçuş,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
 1. maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve yine 5. maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler de Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil değildir.

Sigortanın Mülki Sınırı

Belirtilen sigorta teminatı Türkiye Sınırları dışında da geçerlidir. Madde 6’ta belirtilen deprem, sel, yer kayması ve yanardağ püskürmesi gibi doğal kazalar, ek teminat ile ferdi kaza sigortasına dahil edilebilir. Sigortanın genel şartları yukarıdaki belirtildiği üzeredir.

Anlaşılacağı gibi ferdi kaza sigortası, günlük hayatta yaşanabilecek hemen her çeşit zor duruma karşı maddi bir önlem oluşturmaktadır. Ferdi kaza sigortası, ani ve harici durumlara karşı, sigorta sahibine güven sağlar. Bu sebeple yaşamına önem veren her birey ferdi kaza sigortası yaptırmalıdır.
px Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

generali

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Benzer Başlıklar