Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, ani ve harici bir olay ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı teminat sağlar. Ferdi Kaza Sigortası tüm dünyada geçerlidir. Talep halinde ek prim karşılığında, aşağıdakiler poliçe kapsamına alınabilir:

 • Kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları
 • İşten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat
 • Hukuksal koruma
 • Generali Yardım teminatları

Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat

Poliçede belirtilen kişi ya da kurumlara yoksa kanuni hak sahiplerine aşağıdaki durumlarda ödenen sigorta bedelidir:

 • Sigortalının yaşayacağı bir kaza sonucunda
 • Kazadan sonraki 1 yıl içinde vefat etmesi halinde

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Genel şartlarda yazılı oranlar kapsamında sigorta bedeli sigortalının kendisine aşağıdaki durumlarda ödenir:

 • Sigortalının yaşayacağı bir kaza sonucunda
 • Kazadan sonraki 2 yıl içinde sakat kalması halinde

Kişi Aile Hukuksal Koruma

Sigortalının poliçede belirlenen sözleşmelerinden ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlık meydana gelebilir. Bu durumlarda hukuksal çıkarlarının korunması için yapılan gider ve diğer masrafları belirli koşul, limit ve muafiyetler kapsamında temin eder.

Generali Yardım

Aşağıdakiler durumlar için 365 gün 24 saat acil olarak verilen hizmetleri kapsar:

 • Yolda, iş yeri veya konutta yaşanabilecek kazalar
 • Ani ve öngörülemeyen hastalıklar

Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları

 • Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
 • Konuta refakatçi gönderilmesi
 • Cenaze işlemleri
 • Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
 • Refakatçilerin nakli veya evlerine geri dönüş seyahati
 • Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 • Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
 • Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

Grup Ferdi Kaza Sigortaları

Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişilerin kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

Bu sigorta kapsamında aşağıdaki şekillerde de teminat verilmesi mümkündür:

 • İş saatleri içerisinde teminat verilmesi
 • Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi
 • Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Ferdi kaza sigortası, poliçe süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi ve sevdiklerinizi koruyan bir güvencedir. Hayat güzelliklerle olduğu kadar kötü sürprizlerle de dolu. Bu kötü sürprizlere hazırlıklı olabilmeniz için Generali Sigorta’dan kaza sigortası yaptırın, hayatı güvence altına alın.

Ferdi Kaza Sigortası neden yaptırılmalıdır?

Kendinizi ve sevdiklerinizi beklenmedik kazalara karşı korumak ve teminat altına almak için ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.

Ferdi kaza sigortasını kimler yaptırmalıdır?

Kişisel olarak ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Fakat kendini güvence altına almak isteyen her birey ferdi kaza sigortası yaptırmalıdır.

Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Bu sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında uyuşularak tespit olunur.

Generali Ferdi Kaza Sigortası sadece Türkiye’de mi geçerlidir?

Hayır. Generali Sigorta’dan yaptırdığınız ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay