Generali Sigorta A.Ş

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

İlk Yayınlanma: 05.11.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 11.03.2024

Ferdi Kaza Sigortası olası bir kaza durumunda poliçe kapsamı dahilinde sizi ve sevdiklerinizi maddi yükümlülükten kurtarmayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Ferdi Kaza Sigortası teminatları poliçeniz de yer alarak Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğu gibi, yurt dışında da geçerliliğini korumaktadır. Sigorta sahibinin yaşadığı olası kaza hali, genel şartlar dahilinde sigorta kapsamında  belirtilmişse; sigortalı kişi ferdi kaza sigortasından yararlanma hakkına sahip olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Öğren!

Kaza Sonucu Vefat Sigorta sahibinin poliçe kapsamındaki bir kaza sonucu, kaza tarihinden itibaren en fazla 1 yıl içerisinde vefat etmesi halinde sigorta şirketi tarafından poliçede belirtilen menfaat sahiplerine ya da yasal hak sahiplerine ödeme gerçekleştirilir. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Sigorta sahibi, poliçe kapsamındaki bir kaza sonucu kaza tarihinden itibaren poliçe kapsamında belirtilen süreç içerisinde sakatlık yaşaması durumunda sigorta şirketi tarafından Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtildiği oranlarda gerekli ödemeler sigortalıya temin edilir.

Sakatlık Hali% Oranları
İki gözün tamamen kaybı100
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı100
Bir kol ya da bir el ve bir bacak ya da bir ayağın kaybı100
Genel felç100
Tedavi edilemez akıl hastalığı100

 

Sakatlık HaliSağ % OranSol % Oran
Kolun veya elin tamamen kaybı6050
Omuz hareketinin tamamen kaybı2520
 Dirsek hareketinin tamamen kaybı2015
 Bilek hareketinin tamamen kaybı2015
Baş parmak ile işaret parmağının tamamen kaybı3025
Baş parmak ile beraber işaret parmak harici bir parmağın tamamen kaybı2520
İşaret parmağı ile beraber baş parmak harici bir parmağın tamamen kaybı2015
Baş ve işaret parmaklarından harici üç parmağın tamamen kaybı2520
Yalnız baş parmağın tamamen kaybı2015
Yalnız işaret parmağının tamamen kaybı1510
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı108
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı87
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı76

 

Sakatlık Hali% Oranları
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı50
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı40
Bir ayağın tamamen kaybı40
Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı30
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı20
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı15
Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması15
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görüş gücünün yarı yarıya kaybı25
Her iki kulağın tamamen sağırlığı40
Bir kulağın tamamen sağırlığı10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması25
Omurga bölgesindeki bükülme hareketinin olanaksızlığı30
Göğüs kafesindeki sürekli şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı10

  Yukarıdaki ölçüde bulunan sakatlıkların benzeri durumlar, daha az vahim olduklarında bunların önem dereceleri belirtilmiş ölçülere dayanılarak belirlenir.

  • Sürekli sakatlık ölçülerin belirlenmesinde, sigorta sahibinin meslek ve uğraşı dikkate alınmaz.
  • Bir organ veya bir organ kısmının kaybı tabiri, o organ ve organ kısmının hiçbir şekilde işlev göremeyecek halde olduğunu ifade eder.
  • Sigorta sahibinin, kazadan önce başına gelen durumlar sonucu işlev göremeyecek hale gelen herhangi bir organı; kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı kapsamında değildir.
  • Kaza öncesi kısmen işlev göremeyen bir organ veya bir organ kısmının sakatlık ölçüsü, kaza sebebi ile artarsa, sigorta primi; kaza öncesi ve sonrasındaki farka göre belirlenir.
  • Aynı kazadan dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meydana gelen sakatlıklar için ayrı bir şekilde belirlenecek sigorta priminin tamamı, poliçede belirtilmiş olan miktarı geçemez.
  • Sigorta sahibi solak olduğu halde, ölçüde belirlenmiş sağ ve sol el kaybındaki hesaplama primi; sigorta sahibinin durumu doğrultusunda tekrar belirlenir.

Yukarıda yer alan teminatlar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında belirtilmiş ve sigorta sahiplerine sağlanmıştır. Oranlar, sigorta sahibinin ve sigorta sağlayıcısının arasındaki sözleşmeye göre hazırlanır ve kaza durumunda gerekli sigorta primi kişiye temin edilir. Kaza sonucu vefat durumunda ise kişinin yasal varisleri sigorta priminden yararlanır.

Benzer Başlıklar

Ferdi Kaza Sigortası ile Hayat Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası ile Hayat Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Hayat sigortası poliçesi kapsamında ölüm teminatı aşağıda belirtilenler haricinde hemen her türlü sebepten ölümü teminat altına alırken Ferdi Kaza Sig...

Devamını Oku
2014 Yılı Trafik Kazaları Rakamları Belli Oldu

2014 Yılı Trafik Kazaları Rakamları Belli Oldu

Sürücüler kadar yayaların da trafikte can güvenliklerini gözetmeleri, trafikte sadece kendi bulundukları noktaya göre değil diğer tüm öğeleri de kapsa...

Devamını Oku
Ferdi Kaza Sigortası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ferdi Kaza Sigortası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ferdi kaza sigortası fiyatları hesaplanırken, sigortalı olan kişinin yaşı ve yer aldığı meslek grubu gibi detaylar göz önünde bulundurulur. Belli esas...

Devamını Oku