Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Sigorta, kanunda istisnai olarak belirtilen durumlar haricinde herhangi bir riskten kaynaklanan finansal kayıpları ve zararları karşılamak üzere kullanılan bir mali araçtır. Ferdi Kaza Sigortası nedir sorusuna ise herhangi bir mülke bağlı olmaksızın sigortalının sadece kendi iradesi dışında başına gelebilecek kazalara yani kanundaki tanımına göre sakatlanma veya yaşam yitirilmesi ile sonuçlanabilen ani, beklenmedik ve harici olarak gerçekleşen tüm olaylara karşı sigortalıyı teminat altına alan bir sigorta türü olarak cevap verebiliriz.

Ferdi Kaza Sigortası poliçesinin sağladığı teminatlar, yine kanunda belirtildiği üzere, kazadan kaynaklı olarak gerçekleşen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik tazminat ve tedavi durumlarının oluşturduğu kayıp ve zararları karşılayabilir. Bu durumlardan ölüm hali ve sürekli sakatlık diğer iki durumdan bağımsız olarak birlikte temel poliçenin kapsamına alınırken gündelik tazminat ve tedavi masrafları tek başlarına yani ölüm ve sürekli sakatlık durumlarından bağımsız olarak Ferdi Kaza Sigortası kapsamında teminat altına alınamaz.

Eğer sigortalı kaza anında veya 1 sene içerisinde kazaya bağlı olarak vefat ederse yasal hak sahiplerine ölüm teminatı tazmin edilir. Sigortalı kaza anında veya 2 sene içerisinde kazaya bağlı olarak sürekli sakatlığa maruz kalırsa Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen ve yazının sonunda görebileceğiniz oranlar listesine uygun bir şekilde Sürekli sakatlık teminatı tazmin edilir.

Gündelik Tazminat ise eğer sigortalı geçirdiği kazadan dolayı çalışamayacak duruma düşerse poliçede belirtilen tazminat miktarı dahilinde en fazla 200 gün süreyle ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek hale gelince bu miktar yarıya iner. Yine poliçenin kapsamına giren kazadan kaynaklı doktor ücreti ile banyo, fizik terapi, hastane, ilaç, radyografi, ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri haricinde, teminat toplamının %10’unu aşmamak üzere tedavi masrafları başlığı altında tazmin edilmektedir.

Sigorta teminatı altına alınacak kişiler üç meslek grubu altında toplanmaktadır: Fikren veya elle çalışanlar; Elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar ve devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar. 16 yaş altı ve 65 yaş üstündeki sigortalılarda ise belirli esaslar ayrıca uygulanmaktadır. Sportif faaliyetlere katılım durumunda gerçekleşen kazalar ise lisanslı ya da lisanssız olarak spor yapan sigortalılara verilebilen ek poliçe maddesi kapsamındadır.

Ferdi Kaza Sigortası bireysel olarak ya da işyeri, kulüp, dernek gibi herhangi bir grubu oluşturan şahısların bütünü için ayrıca Grup Ferdi Kaza Sigortası şeklinde yaptırılabilir. Bu teminatlar işyeri sınırları dahilinde dışarıda belirli bir görev gerçekleştirilirken ya da günde 24 saat geniş kapsamlı şeklinde verilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaptırılan Ferdi Kaza Sigortaları tüm dünyada geçerliliğini korumaktadır.

Sürekli Sakatlık Tazminat Oranları

Sakatlık Hali % Oranları
İki gözün tam kaybı 100
İki kolun veya iki elin tam kaybı 100
İki bacağın veya iki ayağın tam kaybı 100
Bir kol ya da bir el ve bir bacak ya da bir ayağın tam kaybı 100
Umumi felç 100
Şifa bulmaz akıl hastalığı 100

 

Sakatlık Hali Sağ % Oran Sol % Oran
Kolun ya da elin tam kaybı 60 50
Omuz hareketinin tam kaybı 25 20
Dirsek hareketinin tam kaybı 20 15
Bilek hareketinin tam kaybı 20 15
Baş parmak ile işaret parmağının tam kaybı 30 25
Baş parmak ile beraber işaret parmak harici bir

parmağın tam kaybı

25 20
İşaret parmağı ile beraber baş parmak harici bir parmağın tam kaybı 20 15
Baş ve işaret parmaklarından harici üç parmağın tam kaybı 25 20
Yalnız baş parmağın tam kaybı 20 15
Yalnız işaret parmağının tam kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tam kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tam kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağın tam kaybı 7 6

 

Sakatlık Hali % Oranları
Bir bacağın dizden yukarısından tam kaybı 50
Bir bacağın dizden aşağısından tam kaybı 40
Bir ayağın tam kaybı 40
Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30
Bir kalçanın hareketinin tam kaybı 30
Bir dizin hareketinin tam kaybı 20
Bir ayak bileği hareketinin tam kaybı 15
Bir ayak baş parmağının tam kaybı 8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
Bir gözün tam kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25
Her iki kulağın tam sağırlığı 40
Bir kulağın tam sağırlığı 10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği 30
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

generali

Generali Sigorta sektöründe saygın, köklü, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olarak 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Benzer Başlıklar