Generali Sigorta A.Ş

Benim Sigortam

Benim Sigortam aşağıdakileri teminat altına alır:

 • Kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlıkları ve tedavi masraflarını
 • Sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyalarını
 • Üçüncü kişilere açılan ve/veya üçüncü kişilerin sigortalıya açtıkları davalarda; sigortalının dava için yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumluluklarını

 

Teminatlar

Kişisel Sorumluluk Teminatı

Sigortalı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin aşağıdaki sorumlulukları teminat kapsamındadır:

 • Özel hayatlarında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle yaşanabilecek sorumlulukları
 • Aile reisi sıfatıyla sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları

Sigorta teminatı, özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" kapsamında temin edilir.

 

Ferdi Kaza Sigortası

Kaza sonucu oluşabilecek aşağıdaki durumlar teminat kapsamındadır:

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları

 

Kapkaç Hırsızlık Sigortası

Üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanılarak aşağıdakiler yaşanması halinde, sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır:

 • Para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi
 • Söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması

 

Hukuksal Koruma Sigortası

Sigortalının poliçede belirlenen sözleşmelerinden ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlık meydana gelebilir. Bu durumlarda hukuksal çıkarlarının korunması için yapılan gider ve diğer masrafları belirli koşul, limit ve muafiyetler kapsamında temin eder.

 

Ek Teminatlar

 • Balkondan düşen saksı veya benzerlerinin vereceği zararlar
 • Oyun oynayan çocukların, başkalarına ait araç veya konut camlarına verebileceği zararlar
 • Mağaza veya dükkanda dolaşan çocukların, rafları devirmesiyle oluşabilecek zararlar
 • Sigortalının evcil kedi veya köpeklerinin 3. şahıslara verebileceği zararlar
 • Sigortalının ev hizmetinde çalışanların, evde yaşadığı kazalar ile bedeni ve maddi zararlardan oluşan sorumluluklar
 • Sigortalının evine tamir, tadilat ve montaj için gelenlerin kazalar ile bedeni ve maddi zararlarından oluşan sorumluluklar

 

Genel Şartlar

 

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

 

Sıkça Sorulan Sorular

18-65 yaş aralığındaki beyaz yaka çalışanları için teminat sağlanır.