Kasa Hırsızlık Sigortası

Teminatlar

Kasa Hırsızlık Sigortası aşağıdaki fiziksel konumlarda bulunan kasalardaki para ve benzeri kıymetlerin çalınma risklerine karşı yapılır:

  • Bankalar
  • Ticarethaneler
  • Diğer işletme ve müesseseler
  • Konutlar

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Hırsızlık sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı takdirde ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı belgenin sigortalıya teslimini takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.

Yalnızca hırsızlık teminatı alınabilmekte midir?

Yalnızca hırsızlık teminatı alınması mümkün olmayıp, Hırsızlık sigortası Yangın, Mühendislik gibi mal sigortalarına ek olarak alınabilen bir sigorta teminatıdır.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay