Ortak Alanlar Sigortası

Yangın, Yıldırım, İnfilak gibi teminatlar "Otomatik teminatlar" sigorta kapsamına dahil olan asgari teminatlardır. Bunun yanısıra aşağıdaki teminatlar da Ek Teminatlar olarak poliçeye eklenebilmektedir.

Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilâk

Ek Teminatlar

 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara Taşıtları
 • Hava Taşıtları
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Dolu
 • Yakıt Sızması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler,Terör
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Geçici Barınma Giderleri
 • Yeni Yatırımlar Teminatı
 • Enflâsyon Koruma Klozu
 • Eksik Sigorta Klozu
 • İzolâsyon Hasarları
 • Cam Kırılması
 • Hukuksal Koruma

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı:

  İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmalihatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.

 • Makine Kırılması Teminatı:

  İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.

 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:

  İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.

 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:

  İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.

 • Taşınan Para Teminatı:

  İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Ortak Alan Sigortası?

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:

Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:

‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’

Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırabilir?
 • Apartman yöneticileri
 • Site Yöneticileri
 • Profesyonel apartman yönetim firmaları
 • İnşaat Firmaları
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay