Generali Sigorta A.Ş

Ortak Alanlar Sigortası

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilâk

Yukarıdaki gibi teminatların "Otomatik teminatlar" kapsamında olduğu sigortadır.

Ayrıca Ek Teminatlar ve İsteğe Bağlı Teminatlar poliçeye eklenebilir.

Ek Teminatlar

 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara Taşıtları
 • Hava Taşıtları
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Dolu
 • Yakıt Sızması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Geçici Barınma Giderleri
 • Yeni Yatırımlar Teminatı
 • Enflâsyon Koruma Klozu
 • Eksik Sigorta Klozu
 • İzolâsyon Hasarları
 • Cam Kırılması
 • Hukuksal Koruma

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdakilerden hepsi ya da herhangi biri talep edildiğinde, ek prim ödenmesiyle teminat altına alınır.

 

-İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

-İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı

-Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar aşağıdaki olaylara karşı teminat altına alır:

 • hırsızlık
 • yangın
 • doğal afetler
 • işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali/hatası sonucunda oluşabilecek maddi zararları

-Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal çalışırken, ani ve beklenmedik bir nedenle oluşabilecek maddi zararlarının gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.

-Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyet kazalarında üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını teminat altına alır.

-İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yeri kazası sonucunda personelin zararları nedeniyle işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.

-Taşınan Para Teminatı: Görevli personel tarafından taşınan kıymetlerin nakledilmesi sırasında oluşabilecek zararı teminat altına alır.

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

 • Apartman yöneticileri
 • Site Yöneticileri
 • Profesyonel apartman yönetim firmaları
 • İnşaat Firmaları

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:

‘Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:

‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer alır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.