Ortak Alanlar Sigortası

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilâk

Yukarıdaki gibi teminatların "Otomatik teminatlar" kapsamında olduğu sigortadır.

Ayrıca Ek Teminatlar ve İsteğe Bağlı Teminatlar poliçeye eklenebilir.

Ek Teminatlar

 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara Taşıtları
 • Hava Taşıtları
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Dolu
 • Yakıt Sızması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Geçici Barınma Giderleri
 • Yeni Yatırımlar Teminatı
 • Enflâsyon Koruma Klozu
 • Eksik Sigorta Klozu
 • İzolâsyon Hasarları
 • Cam Kırılması
 • Hukuksal Koruma

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdakilerden hepsi ya da herhangi biri talep edildiğinde, ek prim ödenmesiyle teminat altına alınır.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar aşağıdaki olaylara karşı teminat altına alır:
  • hırsızlık
  • yangın
  • doğal afetler
  • işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali/hatası sonucunda oluşabilecek maddi zararları
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal çalışırken, ani ve beklenmedik bir nedenle oluşabilecek maddi zararlarının gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyet kazalarında üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yeri kazası sonucunda personelin zararları nedeniyle işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: Görevli personel tarafından taşınan kıymetlerin nakledilmesi sırasında oluşabilecek zararı teminat altına alır.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Ortak Alan Sigortası?

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:

‘Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:

‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer alır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırabilir?
 • Apartman yöneticileri
 • Site Yöneticileri
 • Profesyonel apartman yönetim firmaları
 • İnşaat Firmaları
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay