Generali Sigorta A.Ş

SÜPER EVİM KONUT SİGORTASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU

 

Bu form poliçede yer alan kişilere bilgi vermeyi amaçlar. Aşağıdaki mevzuata uygun olarak hazırlanır. 

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 • Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Sözleşmeye aracılık eden sigorta acente bilgileri 

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel & Faks no. :

MERSIS No :

İşlem Yetkisi :

2) Teminatı veren Sigortacı bilgileri

Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. (http://www.generali.com.tr) Esas Faaliyet Konusu : Hayat Dışı Sigortacılık

Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar İstanbul

Tel & Faks : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55

E-posta : [email protected] Kurumsal bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No 0394000603100017

Sermaye : 407 485.821,77

B.UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Poliçe Teminat Kapsamı: 

Teminat kapsamı için Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarını ve sigortalının seyahat edeceği ülke kapsamında yer alan “ Seyahat Sigortası Yurtiçi” veya “Seyahat Yurtdışı” poliçesi özel koşulları ile klozlarda yer alan hususları incelemelisiniz. Generali Sigorta - Seyahat Sigortası Bilgilendirme Formu 

2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi:

Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde ve poliçenizin ön sayfasında yer alır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu primin ilk taksidinin veya tamamının ödenmesiyle başlar. Aksi halde, hasar halinde, tarafınıza poliçe teslim edilse dahi Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmaz. İleride doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayın.

3. Prim ödemesinin yapılmaması/geç yapılmasının sonuçları:

İlk taksiti veya tamamı ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse aşağıdaki sonuçlar meydana gelir:

 • Sigortacı sözleşmeden 3 ay içinde cayabilir.
 • Sigortacı tarafından talep edilmemesi halinde sözleşme 3 ay sonunda kendiliğinden sona erer.
 • İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı tarafından ihtar gönderilir. İhtarda verilen 10 günlük sürenin bitiminde sigorta sözleşmesi başka bir ihtara gerek kalmadan feshedilir.
 • Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir. Bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim var ise geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

4. Adres Bildirimi:

Tüm bilgilendirmeler poliçe üzerinde yazılı olan adresinize yapılır. Bu sebeple adresinizin tam ve doğru şekilde yazılması önemlidir. Kayıtlı olması haline Sigorta Ettiren/Sigortalının elektronik posta adresi veya GSM numarasına da bilgilendirme yapılabilir.

5. Doğru beyan yükümlülüğünüz:

Sözleşmenin kurulması ve devamı sırasında ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Sigortalanan mal üzerinden sınırlı ayni bir hak var ise bunu ayrıca ve açıkça mutlaka Sigortacıya bildiriniz. Aksi takdirde, bu eksik ve yanlışlığın Sigortacı tarafından tespit edilmesi halinde, sigortacılık mevzuatı uyarınca, poliçeniz feshedilebilir, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatınızda indirim yapılabilir veya tazmin talebinizin tamamen reddedilebilir.

C. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR:

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

TEMEL KORUMA PAKETİ KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Yangın, Hırsızlık, Duman, Kara/ Hava Taşıtları Çarpması, Dahili Su, Enkaz Kaldırma, Yangın Mali Sorumluluk, Cam Kırılması, İzolasyon Eksikliği, Elektrik Hasarları, Geçici İkamet Masrafları, Kira Kaybı, Kiracılar için Boya, Badana Masrafları, Akvaryumdan Su Sızması, Enflasyon Koruma(Poliçede alınmış olması kaydıyla sistemdeki oranla geçerlidir.), Eksik Sigorta, Yeni Değerinden Ödeme, Konut Asistans Hizmetleri

b. Gold Paket seçilmiş ise aşağıdaki teminatlar da sağlanmaktadır: Deniz Taşıtları Çarpması, Yakıt Sızması, Makine Kırılması Ortak Alanlar,

c. Gold Paket seçilmiş ve eşya teminatı bulunuyorsa aşağıdaki teminatlar da sağlanmaktadır: 

Kazaen Kırılma, Gıda Bozulması, Evde Bakım ve Onarım Esnasında Oluşan Hasarlar, Eşya Taşınması ve Depolanması Masrafları, Ev Eşyalarının Taşıma Esnasında Hasarlanması, Sigortalı Adres Dışında Bulunan Eşyalar, Misafir Eşyaları

DOĞAL AFETLER VE TERÖR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • İsteğe Bağlı olarak; Deprem
 • Dolu, Kar Ağırlığı, Fırtına, Sel veya Su Baskını, Yer Kayması, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör

KİŞİSEL VE KIYMETLİ EŞYALAR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Kasa, Nakit ve Kıymetli Evraklar, Kıymetli Eşyalar
 • Gold Paket seçilmiş ise aşağıdaki teminatlar da sağlanmaktadır: Kişisel Eşyalar Kapkaç/ Gasp

SORUMLULUK VE KİŞİSEL KORUMA PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Ferdi Kaza
 • Hukuksal Koruma
 • 3. Şahıs Sorumluluk

EV CİHAZLARI PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 •  Ev Cihazları

HİZMETLİ EMNİYET-İ SUİSTİMAL PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Hizmetli Emniyeti Suistimal

KONUT ACİL DURUM HİZMETLERİ PAKETİ’NDE “KOMBİ-KLİMA BAKIMI” POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Kombi ve Klima Bakım Hizmeti

KONUT ACİL DURUM HİZMETLERİ PAKETİ’NDE “ACİL DURUM HİZMETLERİ” POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Yürüyen Haşere Kontrolü ve Temizliği
 • Halı Yıkama Hizmeti
 • Koltuk Yıkama Hizmeti
 • Gold Paket seçilmiş ise Evimin Ustası teminatı da sağlanmaktadır.

AİLE SAĞLIK ASİSTANS PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR: 

 • Görüntülü Danışma Hizmetleri
 • Diş Check-Up
 • Göz Check-Up
 • MR/BT Görüntüleme İndirimi
 • İlaç İndirim Teminatı

EVCİL HAYVAN ASİSTANS HİZMETLERİ PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

 • Check Up Hizmeti
 • Görüntülü Veteriner Danışmanlık
 • Hayvan Dostu Otel Organizasyonu
 • Bilgilendirme Hizmetleri
 • Hukuki Sistem Hakkında Bilgilendirme
 • Seyahat Bilgi Hattı
 • Evcil Hayvan Bakım Servisleri

1. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

2. Primini ödeyerek yukarıda Gold Paket kapsamında belirtilen teminatların tamamını veya birkaçını poliçe kapsamına dahil etmiş olmanız durumunda ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek riziko / zarar veya kıymetler için ilgili teminatın bağlı olduğu Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’dan kapsama dahil ettiğiniz teminatın ilgili olduğu genel şarta bakınız.

3. Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı sigorta Genel Şartları ve Poliçenize ve poliçe kapsamına dahil edilen diğer teminatların bağlı olduğu ilgili Genel Şartlara bakınız. Aşağıdaki adresten genel şartlara ulaşabilirsiniz. https://www.tsb.org.tr/tr/mevzuat/sigortacilik/genel-sartlar/mal-sigortalari

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler için poliçenizi inceleyiniz. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal ve gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan Sigortacıya başvuruda bulununuz ve sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Rizikonun geç bildirilmesinin veya Sigortacı tarafından tarafınıza verilen talimatların yerine getirilmemesinin ödenecek tazminatı etkileyeceğini unutmayınız.

2. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT 

 • İşbu poliçe kapsamında güvence altına alınan kıymetler (poliçeniz kapsamına dahil edilmiş olan konut binası ve/veya ev eşyası ve/veya dekorasyon ve/veya konuta ait sabit kıymetler) için sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiştir.
 • Poliçenizde ev eşyalarınızın güvence altına alınmış olması durumunda, teminat kapsamında bir risk gerçekleştiğinde yapılacak hasar ödemesi güvence altına alınan eşyaların yeni alım bedeli olacaktır, Ancak işbu uygulama ev eşyalarından sadece teminat kapsamına dahil edilmiş olması durumunda mobilyalar, elektronik cihaz ve makinalar için geçerli olacaktır.
 • Poliçenizde konut binasının güvence altına alınmış olması durumunda, teminat kapsamında bir risk gerçekleştiğinde yapılacak hasar ödemesi yeni inşa bedeli üzerinden yapılacaktır. Tazminatın hesaplanmasıyla ilgili bilgiler poliçenizde belirtilmiştir.
 • İşbu poliçe kapsamında gerçekleşen kısmi hasarlarda azami sigorta bedeli ödenen tazminat tutarı kadar eksilecektir ve takip eden hasarlar işbu eksik bedel dikkate alınarak ödenecektir.
 • Eksik/Aşkın Sigorta : Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark 10% veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki farkın bu oranı aşması halinde, aşan kısım kadar eksik sigorta uygulaması yapılır. Aşkın Sigorta uygulaması ise genel şartlarda belirtildiği şekliyle olacaktır.
 • Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama talebin bulunması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılır.
 • Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; İşbu poliçede yazılı sigorta bedeli, sigorta süresi boyunca teminatın başlangıç tarihinden itibaren yıllık azami poliçe (poliçede alınması kaydı ile) üzerinden belirtilen enflasyon oranı kadar artışa tabi olup, hasar tarihindeki sigorta bedeli gün esasına göre tesbit edilecektir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 • Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta sözleşmesinde muafiyet uygulanabilmektedir. Uygulanacak muafiyet poliçenizde yazılıdır. Akdedilecek sözleşmede ilgili teminatın poliçe kapsamına dahil edilmiş olması durumunda aşağıda belirtilen muafiyet uygulanır.

  a. Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatının poliçeniz kapsamına dahil olması durumunda sigortalı herbir kıymet için aşağıda belirtilen muafiyet uygulanacaktır: Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatı ile ilgili her bir hasarda ilişik kloz 2 hükümleri uyarınca, ödenecek tazminat miktarının % 5’i oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.

  b. Sel veya Su baskını teminatının poliçeniz kapsamına dahil olması durumunda sigortalı kıymetler için aşağıda belirtilen muafiyet uygulanacaktır: Herbir Sel/Su Baskını hasarında, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedeli üzerinden % 2’si (police üzerinde daha yüksek oranda muafiyet yazılmışsa o oran geçerlidir.) oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak poliçe kapsamına dahil edilmiş olması şartıyla aşağıda belirtilen söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet olay başına 1.500 EUR ile sınırlıdır.

  - Bina,sabit tesisat ve dekorasyon
  - Muhteviyat
  - Ortak alanlarda bulunan makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

  c. Bina ve dekorasyon Deprem teminatının poliçeniz kapsamına dahil olması durumunda sigortalı kıymetler için muafiyet uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

  - Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Bina ve Bağımsız Bölümler için muafiyet uygulaması yapılmayacaktır.
  - Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Olmayan Bina ve Bağımsız Bölümler için her bir bina hasarında, bina sigorta bedeli üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzilî muafiyet uygulanacaktır ancak sigortalı ve sigortası aralarında anlaşarak işbu muafiyet oranını yükseltebileceklerdir.

  d. Eşya/Bina Sabit Kıymetler Deprem teminatının poliçeniz kapsamına dahil olması durumunda sigortalı kıymetler için aşağıda belirtilen muafiyet uygulanacaktır ancak sigortalı ve sigortası aralarında anlaşarak işbu muafiyet oranını yükseltebileceklerdir. Eşya/Bina Sabit Kıymetler Deprem teminatı Muafiyet Uygulaması (Sivil Rizikolar için): İşbu poliçede herbir Dekorasyon/Bina Sabit Kıymetler hasarında eşya sigorta bedeli üzerinden %5 oranında tenzili muafiyet uygulanması konusunda taraflar mutabık kalmışlardır.

  Yukarıdakilere ilaveten sigorta teklifinde, sigorta konusunun özelliğine göre, teklif kapsamındaki diğer rizikolar için de muafiyet öngörülmüş olabilir. Bu itibarla, ilişik sigorta teklifini dikkatlice incelemeniz önem taşımaktadır.
 • Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer (poliçe üzerinde aksi belirtilmemişse) esas alınarak ödenecektir. Ancak rayiç değerin sigorta bedelinden yüksek olması durumunda ödenecek tutar sigorta bedelini geçmeyecektir.
 • Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Sigortacıya ulaşmasından itibaren, TTK m.1427’de belirtilen şartlar dahilinde 45 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 • Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta Tahkim Komisyonu, Altunizade Kuşbakışı Caddesi Rainbow Plaza No:4 Kat:3 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir

G. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLGİLENDİRME

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde yer alan, 0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu, GENERALİ SİGORTA A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz:

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Sınıflandırılabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir
 • İşlendikleri amaçla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilir/açıklanabilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi için
 • İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • Elektronik veya kâğıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri

düzenlemek için

 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
 • İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi için veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir:

 • SBM
 • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar
 • Doğrudan ya da dolaylı yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Diğer sigorta şirketleri
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler
 • Bankalar
 • Çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişiler

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuatta öngörülen tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.generali.com.tr adresinde yer alan Generali Sigorta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir:

 • Genel Müdürlükler ve Bölge Müdürlükleri
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
 • www.generali.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 08505555555 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.generali.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

H. YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ YASAL UYARI

Sigorta Poliçesine aşağıdaki sıfatlardan biri ile taraf olduğunuzda, kendinize ya da üçüncü şahıslara hukuka aykırı olarak çıkar sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmanız durumunda, sigorta teminatı eksik kalabilir veya teminatı alamayabilirsiniz.

 • Sigortalı
 • Sigorta Ettiren
 • Lehtar
 • Hak Sahibi

Ayrıca, bu durum Türk Ceza Kanunu; Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarda Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca aleyhinizde işlem yapılmasına sebebiyet verebilir.

I. DÖVİZ CİNSİNDEN/DÖVİZE ENDEKSLİ DÜZENLENEN POLİÇELER KLOZU

“9.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili ikincil mevcut uyarınca, Sigorta sözleşmeleri Karar kapsamına girmemekle birlikte; sigorta sözleşmesinin, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan sözleşmelerden kaynaklanan bir ödeme yükümlülüğü olması durumunda bu sigorta sözleşmesinin de döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda Şirketimizden satın alacağınız sigorta poliçelerinin, Karar kapsamında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan bir sözleşmeden kaynaklanan bir ödeme yükümlülüğü olması halinde; durumu derhal Sigortacı’ya bildirmeniz ve sözleşmenin TL(prim ve teminat) cinsinden yapılması talep etmeniz gerekmektedir. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.

İ. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

Her türlü talep şikayet ve cayma bildirimi için aşağıdaki yazılı adres ve telefonlardan başvuruda bulunabilirsiniz.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected] 

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir, bilgilendirme amaçlıdır.

Poliçenizi, özel şartlarını, ilgili sigortaya ilişkin genel şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerini mutlaka okuyunuz.

 

Sigorta Ettirenin Adı-soyadı imzasıSigortacının veya acentenİn kaşesi ve yetkilinin imzası