Ekmek Teknem Sigortası

"Generali Ekmek Teknem Sigortası" ile sektörde ilk kez poliçe kapsamı sizin tarafınızdan belirleniyor.

Sadece seçtiğiniz risklere karşı sigortalanın, ihtiyaç duymadığınız teminatlar için bütçe ayırmayın!

Teminat kapsamını sizin belirlediğiniz "Ekmek Teknem Sigortası", sunduğu esnek teminat paketleri ile işyerinizin ihtiyacına ve bütçenize uygun limitlerle güvence sağlar.

İşletmenizdeki müşterileriniz, çalışanlarınız, makineleriniz, elektronik cihazlarınız ve kârınız konusunda dahi endişelenmenize gerek yok.

Esnaf ve KOBİ’ler için sunduğumuz "Ekmek Teknem Sigortası", işletmelerin faaliyet konusuna göre farklılaşan ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde hazırlanmış son derece geniş teminatlar sağlamaktadır.

İşletmenize özel çözümler sunuyoruz;

Temel Koruma Paketi

Standart

Yüksek olasılıklı risklere karşı temel korumayı sağlarken 7/24 Yardım Hizmetleri ile genişletilmiş güvence sunulmaktadır.

Temel Koruma Paketi ile işyeriniz aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınmaktadır.

 • Bina, emtea, makine, dekorasyon,demirbaşlar ve 3. şahıs emtea için; yangın, yıldırım ve infilak riskleri
 • Bina, emtea ve dekorasyon için hırsızlık riski
 • Yakıt sızması ve raf/vitrin devrilmesi riski
 • Dahili su, fırtına, duman, kar ağırlığı, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, sprinkler su sızdırması vb. riskler
 • İzolasyon yetersizliği zararları, sigortalının veya personelinin sebep olabileceği fiziksel zararlar gibi ek riskler
 • Muhteviyat bedel koruma riskleri
 • Hasar anı ve sonrasında yapılacak masraflara ait riskler
 • Kişisel eşyalara ait riskler
 • Yangın Mali Sorumluluk riskleri
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör riskleri
 • Sel, su baskını ve yer kayması riskleri
 • Sektörünüze özel Yangın ve Hırsızlık ek teminatları *
 • İşletmenize özel yardım hizmetleri

* Sadece belirlenen sektörler için geçerlidir.

İşletme Sorumluluk Paketi

İsteğe Bağlı

İşletmenizin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceğiniz sorumluluk riskleri güvence altına alınmaktadır.

İşletme Sorumluluk Paketi ile aşağıdaki risklere karşı güvence sağlanmaktadır.

 • İşveren mali sorumluluk riskleri; personelinizin iş kazası sonucu maddi veya bedeni uğrayabileceği zararlar vb.
 • 3. Şahıslara karşı doğabilecek sorumluluk riskleri; işyerinde yaşanabilecek kazalar sebebiyle, 3. şahısların ölümlü/ölümsüz bedeni zararları ve mallarında meydana gelebilecek zararlar vb.
 • Çevre kirliliği sebebiyle doğabilecek sorumluluk riski
 • Komşuluk/Kiracı/Mal sahibi sorumluluk riski
 • Sektörünüze özel Sorumluluk ek teminatları *

* Sadece belirlenen sektörler için geçerlidir.

İşletme Koruma Paketi

İsteğe Bağlı

İşletmenizin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlar , Ferdi Kaza teminatı ile işletme sahibini korur ve taraf olunabilecek davalarda hukuksal koruma sunar.

İşletme Koruma Paketi ile aşağıdaki risklere karşı güvence sağlanmaktadır.

 • İşletme faaliyetinin, kapsam dahilindeki risklerin gerçekleşmesi sonucu durması durumunda oluşabilecek maddi zarar riskleri
 • Yangın ve diğer riskler sebebiyle işletmede oluşacak kar kaybı riski
 • Yaşanan hasar kaynaklı, işletme binasının kullanılamaz hale gelmesi durumunda kira kaybı riski
 • Taraf olunabilecek davalarda ortaya çıkabilecek dava masrafları riski
 • İşletme sahibinin veya ortaklarının kaza sonucu yaşam kaybı veya sürekli sakatlık durumlarında oluşacak tedavi masrafları.

Ekmek Teknem’deki Diğer Ek Teminatlar

İsteğe bağlı olarak sunulan diğer ek teminatlar ile poliçe kapsamı ihtiyacınız doğrultusunda genişletilebilmektedir.

Aşağıdaki risklere karşı güvence sağlanmaktadır;

 • İşyerinde bulunan elektronik cihazlarda oluşabilecek hasarlar
 • İşletme makinalarının kırılma riskleri
 • Makina kırılma riski sebebiyle ortaya çıkabilecek ürün bozulması hasarları
 • Kasa muhteviyatını etkileyebilecek yangın ve hırsızlık riskleri
 • Deprem durumunda işletme binası, temeller veya muhteviyatta oluşabilecek hasarlar,
 • İşyeri personelinin emniyet suistimal riski
 • Taşınan paranın gasp ve hırsızlığa uğrama riski
 • İşletme camlarının kırılma hasarları
 • Totem, kanopi vb. levhalarda meydana gelebilecek hasarlar

Ekmek Teknem ile Avantajlarınız

 • Ekmek Teknem ile belirlenmiş faaliyet kolları için özel olarak tanımlanan güvencelere sahip olunmaktadır.
 • Gold ve Standart Paket alternatifleri ile bütçeye uygun kapsam seçim fırsatı sunulmaktadır.
 • Modüler kapsam kurgusu ile sadece ihtiyaç duyulan teminatlar kapsama dahil edilebilir, diğer güvenceler için ekstra prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
 • Ekmek Teknem Yardım Hizmetleri ile Esnaf ve KOBİ’ler için özelleştirilmiş geniş asistans hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay