Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalı elektronik cihazın uğradığı zararları, poliçede yazılı koşullara göre tazmin eden sigorta poliçesidir. Poliçe kapsamında elektronik cihazların deneme süresi sonrasında;

Çalışırken;

 • temizleme
 • bakım
 • revizyon
 • iş yerinde yer değiştirme esnasında

Dururken ise;

 • önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik herhangi bir nedenle uğrayabileceği,

Aşağıdaki sigorta kapsamında belirtilen hususları teminat altına alır.

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar Nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan riskler teminat altına alınabilir:

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • Sigortalı malların bulunduğu yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs,
 • Hatalı dizayn ve malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her türlü patlama ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,
 • Kavrulma, kararma, duman ve is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon (aşınma) hasarları,
 • Poliçede istisna edilmeyen diğer sebepler

Sigorta Kapsamındaki Ek Teminatlar Nelerdir?

Sigorta Ettiren tarafından talep edilmesi halinde, aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir:

 • Seyyar ve taşınabilir cihazlar
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere;
  • Manyetik Disk
  • Bant
  • Kart ve düz metin formları
  • Benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu hasarları
 • Alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları
 • 3’üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Elektronik Cihaz Sigortası, yangın neticesinde meydana gelebilecek hasarları karşılar mı?

Elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek her türlü alevli ya da alevsiz yangın zararlarını karşılar.

Elektronik Cihaz Sigortası, voltaj dalgalanmaları sonucu meydana gelebilecek elektriksel hasarları karşılar mı?

Dıştan bağlı regülatörlerin bulunması koşulu ile elektronik cihazlarda meydana gelebilecek elektriksel zararları karşılar.

Elektronik Cihaz Sigortası, hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarları karşılar mı?

Kasıt ve ağır kusur yoksa, kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek hasarları karşılar.

Elektronik Cihaz Sigortası, garanti kapsamında olan hasarları karşılar mı?

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve üretici firma sorumluluğunda bulunan hasarları karşılamaz.

Elektronik Cihaz Sigortası, değiştirilebilir parça hasarlarını karşılar mı?

Conta, kayış vs. normal zamanlarda yenileri ile değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri hasarlarını karşılamaz.

Elektronik Cihaz Sigortasında kaç yaşa kadar olan cihazlar teminat altına alınabilir?

10 yaşına kadar olan cihazlar teminat altına alınabilir.

Elektronik Cihaz Sigortaları ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar

 • bilgisayarlar
 • bilgi işlem merkezleri
 • ofis ekipmanları
 • grafik basım yayın endüstri ekipmanları
 • alarm
 • test
 • otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.

ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortaları ile neler teminat altına alınabilir?

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo, TV ekipmanları
 • Tıp cihazları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
Elektronik cihaz bedel tespiti nasıl yapılır?

Sigorta bedeli, aşağıda belirtilen kalemlerin yeni ikame bedellerine eşit olmalıdır.

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile aşağıdakiler mümkündür.

 • Sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve
 • Hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak

Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay