Generali Sigorta A.Ş

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası Nedir?

 Elektronik Cihaz Sigortası (ECS), elektronik ekipmanların işletmeler veya bireyler tarafından kullanıldığı durumlarda meydana gelebilecek hasarları kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bilgisayarlar, yazıcılar, medikal cihazlar, haberleşme ekipmanları ve benzeri elektronik cihazların, işyerinde veya taşınabilir olarak kullanıldıkları yerlerde oluşabilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlar.

 

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları Nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası, elektronik ekipmanların kullanım sırasında meydana gelebilecek fiziksel hasarlar, elektriksel arızalar, kaza, hırsızlık, veri kaybı ve iş duruşu kayıpları gibi risklere karşı koruma sağlar. Bu sigorta, işletmelerin veya bireylerin elektronik cihazlarını olası maddi kayıplardan korumayı amaçlar.

 

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalı elektronik cihazın uğradığı zararları, poliçede yazılı koşullara göre tazmin eden sigorta poliçesidir. Poliçe kapsamında elektronik cihazların deneme süresi sonrasında;

Çalışırken;

 • temizleme
 • bakım
 • revizyon
 • iş yerinde yer değiştirme esnasında

Dururken ise;

 • önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik herhangi bir nedenle uğrayabileceği,

Aşağıdaki sigorta kapsamında belirtilen hususları teminat altına alır.

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar Nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan riskler teminat altına alınabilir:

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • Sigortalı malların bulunduğu yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs,
 • Hatalı dizayn ve malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her türlü patlama ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,
 • Kavrulma, kararma, duman ve is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon (aşınma) hasarları,
 • Poliçede istisna edilmeyen diğer sebepler

Sigorta Kapsamındaki Ek Teminatlar Nelerdir?

Sigorta Ettiren tarafından talep edilmesi halinde, aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir:

 • Seyyar ve taşınabilir cihazlar
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere;
  • Manyetik Disk
  • Bant
  • Kart ve düz metin formları
  • Benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu hasarları
 • Alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları
 • 3’üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek her türlü alevli ya da alevsiz yangın zararlarını karşılar.

Dıştan bağlı regülatörlerin bulunması koşulu ile elektronik cihazlarda meydana gelebilecek elektriksel zararları karşılar.

 

Kasıt ve ağır kusur yoksa, kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek hasarları karşılar.

 

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve üretici firma sorumluluğunda bulunan hasarları karşılamaz.

 

Conta, kayış vs. normal zamanlarda yenileri ile değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri hasarlarını karşılamaz.

 

10 yaşına kadar olan cihazlar teminat altına alınabilir.

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar:

 • bilgisayarlar
 • bilgi işlem merkezleri
 • ofis ekipmanları
 • grafik basım yayın endüstri ekipmanları
 • alarm
 • test
 • otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.

ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo, TV ekipmanları
 • Tıp cihazları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

Sigorta bedeli, aşağıda belirtilen kalemlerin yeni ikame bedellerine eşit olmalıdır.

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile aşağıdakiler mümkündür.

 • Sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve
 • Hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak

Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.