Generali Sigorta A.Ş

Hırsızlık Sigortaları

Taşınan Para Sigortası Nedir?

Bu sigorta; banka veya şirketlerin para veya kıymetli evraklarının nakli sırasında aşağıdaki olaylar sonucunda oluşacak kayıplarını temin eder:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahlı tehdit, tecavüz veya zor kullanma ile yaşanan gasp ve hırsızlık,
 • Araç ile nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması ile oluşan zarar ve hırsızlık,
 • Nakil sırasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşan kayıplar

Ancak parayı taşıyan şahsın suiistimali (görevini kötüye kullanması) ayrı bir sigorta konusudur. Bu sigorta kapsamının dışında kalır.

 

Kasa Hırsızlık Sigortası Nedir?

Kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma riskine karşı aşağıdaki kurumlara yapılır:

 • Bankalar
 • Ticarethaneler
 • Diğer işletme ve müesseseler
 • Konutlar

 

Emniyeti Suiistimal Sigortası Nedir?

Sigortacının, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişilerin yapacakları emniyeti suiistimal halleri sonucunda uğrayacağı zararları karşıladığı sigorta türüdür.

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişinin şu bilgileri poliçede yazmalıdır:

 • Adı soyadı
 • Görevi

 

Emniyeti Suiistimal Sigortaları neleri kapsar?

 • Para
 • Kıymetli evraklar
 • Para ile ölçülebilen mallar

 

Hangi davranışlar suiistimal olarak değerlendirilir?

 • Çalmak
 • Zimmetine para geçirmek
 • Hile yapmak
 • Dolandırıcılık
 • Sahtekarlık

Sigortacı sigortalının uğrayacağı zararları aşağıdaki şartlarda temin eder:

 • Muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla
 • Poliçede yazılı tutarı geçmemek kaydıyla

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

 www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Hırsızlık Sigortası, sigortalı kişinin mal varlığı veya mülkünü herhangi bir hırsızlık riskine karşı koruyan sigorta türüdür. Mal Sigortası olarak da bilinen bu sigorta, hırsızlık ya da hırsızlık teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek maddi kayıpları karşılamayı amaçlar. Çalınan eşyaların değerinin tazmini ve hırsızlık sırasında zarar gören veya tahrip edilen eşyaların tamiri veya yenilenmesi Hırsızlık Sigortası kapsamında yer alır. Hırsızlık olayları farklı şekillerde gerçekleşebilir, bu çeşitlilikten dolayı Hırsızlık Sigortası’nın da türleri bulunur.

Hırsızlık Sigortası genel şartları sigorta poliçesi kapsamında sağlanan teminatlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel kapsam şu şekilde sıralanabilir:

 • Poliçe, sigortalının mülkünde veya mal varlığında meydana gelen hırsızlık ve hırsızlık girişimleri sonucu oluşan maddi kayıpları kapsar.
 • Kapı, pencere veya diğer giriş noktalarının zorlanması, kırılması, devrilmesi, yıkılması gibi durumlar sonucunda meydana gelen hasarlar teminat altındadır.
 • Kaybolan, çalınan ya da haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurma, başka aletler veya şifreyle kilit açma suretiyle hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan hasarlar teminat altındadır.
 • Silahlı soygun, gasp, yaralama zor veya şiddet kullanma gibi olaylar da sigorta kapsamındadır.

Yalnızca hırsızlık teminatı alınması mümkün değildir. Bu teminat, Yangın veya Mühendislik gibi mal sigortalarına ek olarak alınabilen bir sigorta teminatıdır.

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için resmi kurumların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda ilgili kurumdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı belgenin alınması sonrası ödeme yapılır. Sigortacı belirlenen tazminatı, sigorta kapsamındaki olayın gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.