Generali Sigorta A.Ş

İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası Nedir?

İş yerinde yaşanabilecek iş kazaları için işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önler. Bu sigorta, iş kazasına uğrayan işçiler veya bu işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat taleplerini karşılar. Ayrıca, SGK tarafından işverene, iş kazaları nedeniyle açılabilecek davalar sonucunda ödenecek tazminat tutarlarını da güvence altına alır.

 

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar Nelerdir?

  • İşverene bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bu işçilerin hak sahipleri tarafından talep edilecekler tazminatlar
  • SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminatlar
  • İşverene, SGK tarafından iş kazaları nedeniyle açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminatlar (Ödenecek tutarlar poliçede yazılı teminat limitlerine kadardır.)

 

Sigorta Kapsamındaki İsteğe Bağlı Teminatlar Nelerdir?

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında yaşanan iş kazaları için verilen teminatlar
  • İşçilerin, işverenin görevlendirmesi ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda yaşanan iş kazaları için verilen teminatlar
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşanan iş kazaları teminatlar

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili tarafların “sigortalı adına yaptıkları faaliyetleri” sırasında, bordroya dahil edilmiş olmaları şartıyla bildirilen işçilik ücretleri ve çalışan sayısına dahil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini sigortacı üstlenir.