Generali Sigorta A.Ş

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin karşılaşacakları ani ve harici olaylar sebebiyle sakatlanmaları veya yaşamlarını yitirmeleri riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Talep edildiğinde aşağıdakiler ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınabilir:

 • Kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları
 • Çalışamama nedeniyle gündelik tazminat
 • Hukuksal koruma
 • Generali Yardım teminatları

 

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar Nelerdir?

Kaza Sonucu Vefat

Sigorta bedeli, sigortalının uğrayacağı bir kaza sonucunda poliçede yazılı kişilere, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Ödeme, kaza sonucunda hemen veya sigortalının kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi halinde yapılır.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Bir kaza sigorta bedeli, sigortalının hemen veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa sigortalıya ödenir, Sigorta bedeli genel şartlarda yazılı oranlar dâhilinde belirlenir.

Kişi Aile Hukuksal Koruma

Bu sigorta, Poliçe’de belirlenen konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların, anlaşma veya yargılama sonucu çözümlenmesi için yapılması gereken masrafları tazmin eder.

Generali Yardım

Sigortalının, aşağıdaki hallerde başına gelebilecek kaza veya ani ve öngörülmeyen hastalıklar sonucunda, 365 gün, 24 saat verilen acil hizmetleri kapsar:

 • Yolda
 • İşyerinde
 • Konutunda

Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları

 • Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
 • Konuta refakatçi gönderilmesi
 • Cenaze işlemleri
 • Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
 • Eşlik edenlerin nakli veya dönüş seyahati
 • Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 • Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
 • Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

Grup Ferdi Kaza Sigortaları

Bir işyeri, kulüp, dernek gibi grup üyelerinin kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

Bu sigorta aşağıdaki şekillerde de verilebilir:

 • Sadece İş saatleri içerisinde meydana gelecek kazalara karşı teminat verilmesi,
 • Sadece Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,
 • Veya Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Generali Sigorta’dan yaptırdığınız ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigorta teminatı kapsamında değildir.Sadece ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Kendini güvence altına almak isteyen her birey ferdi kaza sigortası yaptırabilir.Kişisel ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta değildir.

Kişinin tercihi ile kendini ve yakınlarını beklenmedik bir kazaya karşı teminatlar ile koruma kapsamında almak için ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.