Montaj Tüm Riskler Sigortası

Teminatlar

Montaj Tüm Riskler Sigortası ile aşağıdakiler teminat altına alınır:

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak (Patlama)
 • Sel
 • Seylap (Su baskını, Taşma)
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ
 • Fırtına
 • Kasırga
 • Deprem gibi doğal afetler
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi
 • Araç çarpması
 • Dört haftalık tecrübe devresi
 • Hırsızlık ve hırsızlık girişimi

Ek Teminatlar

Aşağıda yer alanlardan hepsi ya da herhangi biri talep edildiğinde ek prim ödenmesiyle teminat altına alınır.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Bakım Devresi Klozu

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Montaj Tüm Riskler teklif çalışması için olması gereken belgeler nelerdir?

Standart montaj işlerinde, montaj talep formu, montaj sözleşmesi, vaziyet planı, birim maliyet cetveli ve montaja konu makine bilgilerinin iletilmesi yeterli olur. İleri mühendislik çalışmaları ile yapılacak montaj işleri taleplerinde farklı bilgi ve belgeler istenir.

• Montaj Tüm Riskler sigortası üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar için teminat sağlar mı?

Poliçeye dahil edilecek üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı limiti ile üçüncü şahıslara montaj çalışmaları nedeniyle verilebilecek maddi zararlar teminat altında olabilir.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay