Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortası

Sigortalı elektronik cihazların aşağıdaki durumlarda önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları, poliçede belirli koşullar ile teminat altına alan sigorta poliçesidir:

  • Deneme süresi bittikten sonra normal çalışır haldeyken
  • Aynı iş yerinde dururken veya temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme sırasında

Elektronik Cihaz Sigortaları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

Elektronik Cihaz Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Sigortalı makine ve tesislerin aşağıdaki durumlarda önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları, poliçede belirli koşullar ile teminat altına alan sigorta poliçedir.

  • Deneme süresi bittikten sonra normal çalışır haldeyken
  • Aynı iş yerinde dururken veya temizleme, revizyon veya değiştirme sırasında

Makine Kırılma Sigortaları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

Makine Kırılması Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Sigorta konusunu oluşturan değerlerin aşağıdaki durumlarda önceden bilinmeyen ve ani nedenlerle uğradığı zararları, poliçede belirli koşullar ile teminat altına alan sigorta poliçesidir.

  • İnşaat öncesi
  • İnşaat sırasında
  • İnşaat sonrası bakım sürecinde

İnşaat Tüm Riskler Sigortaları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları; poliçede belirli koşullar ile teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Montaj Tüm Riskler Sigortaları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın.

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay