Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Elektronik Cihaz Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Makine Kırılması Sigortası

Sigortalı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Makine Kırılma Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.

İnşaat All Risks Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Montaj All Risks Sigortası

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.

Montaj All Risks Sigortaları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay