Süper Akaryakıt Sigortası

Süper Akaryakıt Sigortası akaryakıt istasyonlarının binalarını, istasyon alanını örten kanopiyi, pompa ve akaryakıt tanklarını, stokta bulunan akaryakıtı, satış mağazasında bulunan malları, kasadaki para ve kıymetli evrakı, pompacının üzerinde bulunan parayı, üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararlarını, makineleri ve elektronik cihazları güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su

 • Fırtına

 • Duman

 • Kara taşıtları

 • Hava taşıtları

 • Yer kayması

 • Kar ağırlığı

 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör

 • Cam kırılması

 • Enkaz kaldırma masrafları

 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk

  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları teminat altına alır.

 • Kira kaybı

  İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını teminat altına alır.

 • Alternatif işyeri masrafları

  İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını teminat altına alır.

 • İş durması

  Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları teminat altına alır.

 • Enflasyon koruma

 • Kişisel eşyalar teminatı

  Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; işyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

 • Ferdi kaza teminatı

  İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini teminat altına alır.

 • Yer altı tankı sızıntı mal kaybı

 • Yer altı tanklarına yanlış yakıt doldurulması

 • Geçici adres nakli

 • Sabit tesisat hırsızlık

 • Yeni yatırımlar teminatı klozu

 • Dolu

 • İzolasyon hasarları klozu

 • Elektrik hasarları

 • Hukuksal koruma

 • Generali işyeri yardım hizmetleri

 • Pompacı Üzerindeki Para Teminatı

  Üçüncü şahıslar tarafından zor kullanmak suretiyle yapılan gasp ve hırsızlıklar sonucu pompacıların üzerinde bulunan paranın kaybını teminat altına alır.

 • Generali İşyeri Yardım

  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini, içermektedir.

Generali İşyeri Yardım Teminatı Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

 • Elektronik Cihaz Teminatı

  İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmalihatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.

 • Makine Kırılması Teminatı

  İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.

 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı

  İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.

 • Pompacı Sorumluluk Teminatı

  Sigortalının hizmetinde çalışan pompacının hata ve ihmali sonucunda yanlış yakıt ikmali yapması ve yakıt dolumu tamamlandıktan sonra araçta yakıt hortumunu unutması sonucunda, üçüncü şahıslara ait araçlarda meydana gelebilecek ani ve beklenmedik fiziki zararlar nedeniyle, sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

 • Çevre Kirliliği Sorumluluk Teminatı

  Sigorta süresi içinde sigortalının işyerindeki faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek ani, beklenmedik, tanımlanabilen ve sigortalının iradesi dışındaki kazaları takiben yakıtın dağılması ve yayılması sonucunda çevre kirlenmesi nedeniyle meydana gelecek temizleme masrafları teminat altına alınır.

 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı

  İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.

 • Taşınan Para Teminatı

  İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

 • Emniyeti Suistimal Teminatı

  Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Süper Akaryakıt Sigortası yaptırmalı?

Akaryakıt istasyonu sahipleri kişi ve kurumlar Süper Akaryakıt İstasyonu Sigortası yaptırabilir.

Süper Akaryakıt Sigortasının Kapsamı Nelerdir?

Akaryakıt istasyonunuz, her gün yüzlerce aracın, binlerce insanın uğrak yeri... Riskler ve tehlikeler, hayatınızın olağan bir parçası. Generali Sigorta A.Ş."Süper Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası" ile karşı karşıya olduğunuz tüm riskleri tek bir poliçeyle güvenceye alıyor.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay