Generali Sigorta A.Ş

Süper Akaryakıt Sigortası

Süper Akaryakıt Sigortası Nedir?

Süper Akaryakıt Sigortası, Generali Sigorta farkıyla, akaryakıt istasyonları, depolama tesisleri ve benzeri işletmeler için mülkiyetin fiziksel zararlara karşı sigortalanmasını içerir. Yangın, deprem, hırsızlık gibi risklere karşı koruma sağlar. İş kesintisi, çevresel kirlilik ve üçüncü şahıs sorumlulukları gibi riskleri de kapsar.

Süper Akaryakıt Sigortası akaryakıt istasyonları için aşağıdakileri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir:

 • binalarını
 • istasyon alanını örten kanopiyi
 • pompa ve akaryakıt tanklarını
 • stokta bulunan akaryakıtı
 • satış mağazasında bulunan malları
 • kasadaki para ve kıymetli evrakı
 • pompacının üzerinde bulunan parayı
 • üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararlarını
 • makineleri ve elektronik cihazları

 

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

 

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk: Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç) aşağıdaki sorumlulukları teminat altına alır:
  • Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı
  • Mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı
 • Kira kaybı: İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda aşağıdakileri teminat altına alır:
  • Mal sahibi ise mahrum kalacağı kira gelirini
  • Kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını
 • Alternatif işyeri masrafları: İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif iş yeri masrafları (12 ayı aşmama şartı vardır.)
 • İş durması: Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bu sebeple oluşacak maddi kayıplar
 • Enflasyon koruma
 • Kişisel eşyalar teminatı: Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; iş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararlar
 • Ferdi kaza teminatı: İş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık halleri
 • Yeraltı tankı sızıntı mal kaybı
 • Yeraltı tanklarına yanlış yakıt doldurulması
 • Geçici adres nakli
 • Sabit tesisat hırsızlığı
 • Yeni yatırımlar teminatı klozu
 • Dolu
 • İzolasyon hasarları klozu
 • Elektrik hasarları
 • Hukuksal koruma
 • Generali işyeri yardım hizmetleri
 • Pompacı Üzerindeki Para Teminatı: Üçüncü şahıslar tarafından zor kullanılarak yapılan gasp ve hırsızlıklar sonucu pompacıların üzerinde bulunan paranın kaybını teminat altına alır.
 • Generali İşyeri Yardım: Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda aşağıdaki yardım hizmetlerini içerir:
  • tesisat
  • elektrik
  • cam
  • çilingir

Bu hizmet yılın 365 günü 24 saat verilir.

 

Generali İşyeri Yardım Teminatı Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar / kilit sorunu nedeniyle konut / iş yeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut / iş yerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir:

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar için aşağıdakiler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
  • Hırsızlık
  • Yangın
  • Doğal afetler
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal ve çalışır durumdayken, ani ve beklenmedik bir nedenle, oluşabilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyetler ile ilgili oluşabilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • Pompacı Sorumluluk Teminatı: Sigortalının hizmetinde çalışan pompacının hata veya ihmali sonucunda yanlış yakıt ikmali yapması ve yakıt dolumu tamamlandıktan sonra araçta yakıt hortumunu unutması sonucunda, üçüncü şahıslara ait araçlarda meydana gelebilecek ani ve beklenmedik fiziki zararlar nedeniyle, sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.
 • Çevre Kirliliği Sorumluluk Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalının iş yerindeki faaliyetleri sırasında oluşabilecek ani, beklenmedik, tanımlanabilen ve sigortalının kontrolü dışındaki kazaları takiben yakıtın dağılması ve yayılması sonucunda çevre kirlenmesi nedeniyle meydana gelecek temizleme masrafları teminat altına alınır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yerinde oluşabilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak zarar ve hasarları teminat altına alır.
 • Emniyeti Suistimal Teminatı: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağına veya para ile ölçülebilen mallarına aşağıdaki şekillerde sahip olması ile yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.
  • Çalmak
  • Zimmetine geçirmek
  • Hile ve dolandırıcılık veya
  • Sahtekârlık

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Akaryakıt istasyonu sahipleri kişi ve kurumlar Süper Akaryakıt İstasyonu Sigortası yaptırabilir.

Akaryakıt istasyonları, her gün yüzlerce aracın, binlerce insanın uğrak yeri. Riskler ve tehlikeler, hayatın olağan bir parçası. Generali Sigorta A.Ş. "Süper Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası" ile karşı karşıya olunan tüm riskleri tek bir poliçeyle güvenceye alıyor.