Generali Sigorta A.Ş

Süper Eczane Sigortası

Süper Eczane Sigortası Nedir?

Eczane sigortası, Generali Sigorta farkıyla, bir eczane işletmecisinin işini ve varlıklarını çeşitli risklere karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu tür sigorta poliçeleri genellikle eczane sahiplerini çeşitli tehlikelere karşı finansal kayıplardan korur ve işletme sürekliliğini sağlar.

Süper Eczane Sigortası Teminatları Nelerdir?

Bu poliçe, mülkiyet, iş kesintisi, hukuki sorumluluk, çalışan kaza ve müşteri eşyalarını içerebilir. Eczane sigortası, işletme sahiplerine beklenmedik durumlarla başa çıkma ve finansal güvenlik sağlama imkanı sunar.

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

 

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk: Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç) aşağıdaki sorumlulukları teminat altına alır.
  • Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı,
  • Mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı
 • Kira kaybı: İş yerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda aşağıdakileri teminat altına alır.
  • Mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri,
  • Kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını
 •  
 • Alternatif iş yeri masrafları: İş yerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif iş yeri masrafları (12 ayı aşmamak şartı vardır.)
 • İş durması: Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bu sebeple oluşacak maddi kayıplar
 • Enflasyon koruma
 • Kişisel eşyalar teminatı: Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı aşağıdakilerin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
  •  
  • İş yeri sahibinin
  • iş yerinde çalışan personelin
 • Ferdi kaza teminatı: Aşağıdaki kişilerin başına gelebilecek kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini teminat altına alır.
  • İş yeri sahibi,
  • iş yerinde çalışan personel
 • Eksik sigorta
 • Arızi inşaat işleri
 • Mimar, mühendis ve danışmanlık hizmetleri
 • Raf ve vitrinlerin devrilmesi
 • Geçici adres nakli
 • Sabit tesisat hırsızlık
 • Yeni yatırımlar teminatı
 • Dolu
 • İzolasyon hasarları klozu
 • Elektrik hasarları
 • Hukuksal koruma
 • Generali iş yeri yardım hizmetleri: Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda aşağıdaki yardım hizmetlerini içerir:
  • tesisat
  • elektrik
  • cam
  • çilingir

Bu hizmet yılın 365 günü 24 saat verilir.

 • İlaç Kupür Teminatı: Yangın ve hırsızlık risklerinin gerçekleşmesi sebebiyle kasada bulunması koşuluyla, eczanelerde işlem görmüş çeşitli kuruluşlara ait reçete ve ilaç kupür zararlarını teminat altına alır.
 • İlaç Bozulması Klozu: Poliçe kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu sigortalı eczanede bulunan soğutucu cihazlarda saklanan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin sigortalı tarafından alınan tüm önlemlere rağmen bozulmasının önlenememesi ve bozulması durumunu temin eder.

 

Generali Eczane Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/iş yeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/iş yerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İş Yeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İş Yeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar için aşağıdakiler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
  • Hırsızlık
  • Yangın
  • Doğal afetler
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal ve çalışır durumdayken, ani ve beklenmedik bir nedenle bozulmaları ile oluşabilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak zarar ve hasarları teminat altına alır.
 • Emniyeti Suistimal Teminatı: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağına veya para ile ölçülebilen mallarına aşağıdaki şekillerde sahip olması ile yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.
  • Çalmak
  • Zimmetine geçirmek
  • Hile ve dolandırıcılık veya
  • Sahtekârlık

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm iş yerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanında kendilerine özel tehlikeler yaşayabilmektedir. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri maddi yükümlülük oluşturur. Bu nedenle yaptıracağınız Süper Eczane Paket poliçesi ile sorumluluklarınızı, elektronik cihazlarınızı ve en önemlisi emtialarınızı güvence altına almış olursunuz.

Sağlık bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş tüm eczane sahipleri Süper Eczane Paket Sigortasını yaptırabilir.