Süper Eczane Sigortası

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dâhilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su

 • Fırtına

 • Duman

 • Kara taşıtları

 • Hava taşıtları

 • Yer kayması

 • Kar ağırlığı

 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör

 • Cam kırılması

 • Enkaz kaldırma masrafları

 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk

  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları teminat altına alır.

 • Kira kaybı

  İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını teminat altına alır.

 • Alternatif işyeri masrafları

  İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını teminat altına alır.

 • İş durması

  Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları teminat altına alır./p>

 • Enflasyon koruma

 • Kişisel eşyalar teminatı

  Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

 • Ferdi kaza teminatı

  İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini teminat altına alır.

 • Eksik sigorta

 • Arızi inşaat işleri

 • Mimar, mühendis ve danışmanlık hizmetleri

 • Raf ve vitrinlerin devrilmesi

 • Geçici adres nakli

 • Sabit tesisat hırsızlık

 • Yeni yatırımlar teminatı

 • Dolu

 • İzolasyon hasarları klozu

 • Elektrik hasarları

 • Hukuksal koruma

 • Generali işyeri yardım hizmetleri

  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini, içermektedir.

 • İlaç Kupür Teminatı

  Yangın ve hırsızlık risklerinin gerçekleşmesinden dolayı kasada bulunması koşuluyla, eczanelerde işlem görmüş çeşitli kuruluşlara ait reçete ve ilaç kupür zararlarını teminat altına alır.

 • İlaç Bozulması Klozu

  Poliçe kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu sigortalı eczanede bulunan soğutucu cihazlarda saklanan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin sigortalı tarafından alınan tüm önlemlere karşın bozulmasının önlenememesi ve bozulması durumunu temin eder.

Generali Eczane Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı

 • Elektronik Cihaz Teminatı

  İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.

 • Makine Kırılması Teminatı

  İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.

 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı

  İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.

 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı

  İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.

 • Taşınan Para Teminatı

  İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

 • Emniyeti Suistimal Teminatı

  Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Eczane Paket Sigortası yaptırmalıyım?

Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm işyerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanında kendilerine özel tehlikeler ile karşıya kalabilmektedir. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri ciddi bir maddi yükümlülük ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle yaptıracağınız Süper Eczane Paket poliçesi ile sorumluluklarınızı, elektronik cihazlarınızı ve en önemlisi emtialarınız güvence altına alınmış olursunuz.

Kimler yaptırabilir?

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Süper Eczane Paket Sigortasını yaptırabilir.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay