Generali Sigorta A.Ş

Süper İş Yeri Sigortası

Süper İş Yeri Sigortası Nedir?

İş Yeri Sigortası, Generali Sigorta farkıyla, işletmelerin çeşitli risklere karşı maddi koruma sağlayan bir sigorta türüdür. İş yeri sigortası, işletmenin sahip olduğu mülkiyetin (bina, içerideki ekipmanlar, stoklar vb.) çeşitli tehlikelere karşı güvence altına alınmasını amaçlar. Bu sigorta, işletmelerin iş sürekliliğini sürdürebilmesi için maddi kayıpları minimize etmeye yöneliktir.

Süper İş Yeri Sigortası Teminatları Nelerdir?

İş yerinde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, su baskını, doğal afetler ve iş duruşu kayıpları gibi durumları kapsar. Ayrıca, işletmenin hukuki sorumluluklarını da içerebilir. İş Yeri Sigortası, işletmelerin maddi kayıpları minimize ederek iş sürekliliğini sürdürebilmesini ve finansal güvenliğini korumasını amaçlar. Sigorta poliçesi, işletmenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Enflasyon koruma
 • Hukuksal koruma
 • Eksik sigorta
 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk: Doğal afetler haricinde, poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi halinde aşağıdakilere karşı sorumlu olunan zararlar:
  • Kiracılar için, mal sahibi ve komşulara
  • Mal sahipleri için, kiracıya ve komşulara
 • Kira Kaybı: Evin oturulamaz hale gelmesi sonucu aşağıda belirtilmiş kira tutarları teminat altına alınır:
  • Kiracıya peşin ödenen
  • Mal sahibine tamirat süresinde hak edilen
 • Alternatif iş yeri masrafları: İş yerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak şartı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif iş yeri masraflarını temin eder.
 • İş durması: Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bu sebeple oluşacak maddi kayıpları temin eder.
 • Kişisel eşyalar teminatı: Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; iş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararlar.
 • Ferdi kaza teminatı: İş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık halleri.
 • Generali İşyeri Yardım: Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda aşağıdaki yardım hizmetlerini içerir:
  • tesisat
  • elektrik
  • cam
  • çilingir

Bu hizmet yılın 365 günü 24 saat verilir.

 

Generali İşyeri Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/iş yeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Konut/iş yerinin korunması ve gözetimi
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Ambulans hizmetleri
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Rezervasyon hizmetleri

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İş yeri deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • İş yeri sel ve su baskını teminatı,
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar için aşağıdakiler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
  • Hırsızlık,
  • Yangın,
  • Doğal afetler,
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal ve çalışır durumdayken, ani ve beklenmedik bir nedenle, oluşabilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyetler ile ilgili oluşabilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yerinde oluşabilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak zarar ve hasarları teminat altına alır.
 • Emniyeti Suistimal Teminatı: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağına veya para ile ölçülebilen mallarına aşağıdaki şekillerde sahip olması ile yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.
  • Çalmak,
  • Zimmetine geçirmek,
  • Hile ve dolandırıcılık veya
  • Sahtekârlık

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

İş yerini güvence altına almak isteyen herkes Generali Sigorta Süper İş Yeri Paket Poliçesi’nden faydalanabilir.

İş yeri Paket Sigortası ile iş yeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, ek teminatlardan istediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.