Süper İşyeri Sigortası

Süper İş Yeri Sigortası, farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin, yaşayabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Enflasyon koruma
 • Hukuksal koruma
 • Eksik sigorta
 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk: Doğal afetler haricinde, poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi halinde aşağıdakilere karşı sorumlu olunan zararlar:
  • Kiracılar için, mal sahibi ve komşulara
  • Mal sahipleri için, kiracıya ve komşulara
 • Kira Kaybı: Evin oturulamaz hale gelmesi sonucu aşağıda belirtilmiş kira tutarları teminat altına alınır:
  • Kiracıya peşin ödenen
  • Mal sahibine tamirat süresinde hak edilen
 • Alternatif iş yeri masrafları: İş yerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak şartı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif iş yeri masraflarını temin eder.
 • İş durması: Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bu sebeple oluşacak maddi kayıpları temin eder.
 • Kişisel eşyalar teminatı: Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; iş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararlar.
 • Ferdi kaza teminatı: İş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık halleri.
 • Generali İşyeri Yardım: Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda aşağıdaki yardım hizmetlerini içerir:
  • tesisat
  • elektrik
  • cam
  • çilingir
  Bu hizmet yılın 365 günü 24 saat verilir.

Generali İşyeri Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/iş yeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/iş yerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İş yeri deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • İş yeri sel ve su baskını teminatı,
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar için aşağıdakiler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
  • Hırsızlık,
  • Yangın,
  • Doğal afetler,
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal ve çalışır durumdayken, ani ve beklenmedik bir nedenle, oluşabilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı: İş yerindeki faaliyetler ile ilgili oluşabilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yerinde oluşabilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak zarar ve hasarları teminat altına alır.
 • Emniyeti Suistimal Teminatı: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağına veya para ile ölçülebilen mallarına aşağıdaki şekillerde sahip olması ile yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.
  • Çalmak,
  • Zimmetine geçirmek,
  • Hile ve dolandırıcılık veya
  • Sahtekârlık

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler yaptırmalı?

İş yerini güvence altına almak isteyen herkes Generali Sigorta Süper İş Yeri Paket Poliçesi’nden faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

İş yeri Paket Sigortası ile iş yeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, ek teminatlardan istediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay