Süper İşyeri Sigortası

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su

 • Fırtına

 • Duman

 • Kara taşıtları

 • Hava taşıtları

 • Yer kayması

 • Kar ağırlığı

 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör

 • Cam kırılması

 • Enkaz kaldırma masrafları

 • Enflasyon koruma

 • Hukuksal koruma

 • Eksik sigorta

 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk

 • Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);

  Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları temin eder.

 • Kira kaybı

  İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını teminat altına alır.

 • Alternatif işyeri masrafları

  İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını temin eder.

 • İş durması

  Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları temin eder.

 • Kişisel eşyalar teminatı

  Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları temin eder.

 • Ferdi kaza teminatı

  İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini temin eder.

 • Generali işyeri yardım hizmetleri

  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini içermektedir.

Generali İşyeri Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

 • Elektronik Cihaz Teminatı

  İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları temin eder.

 • Makine Kırılması Teminatı

  İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını temin eder.

 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı

  İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları temin eder.

 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı

  İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları temin eder.

 • Taşınan Para Teminatı

  İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları temin eder.

 • Emniyeti Suistimal Teminatı

  Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları Emniyeti Suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler yaptırmalı?

İşyerini güvence altına almak isteyen herkes Generali Sigorta Süper İşyeri Paket Poliçesi’nden faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay