Generali Sigorta A.Ş

Süper Otel Sigortası

Süper Otel Sigortası Nedir?

Otel sigortası, Generali Sigorta farkıyla, otel işletmecilerine çeşitli risklere karşı mali koruma sağlamak amacıyla çıkarılan bir sigorta türüdür. Bu tür sigorta poliçeleri genellikle otel sahiplerini, işletmecilerini ve çalışanlarını çeşitli tehlikelere karşı korumayı hedefler.

Süper Otel Sigortası Teminatları Nelerdir?

Otel paket sigortası, otel sahiplerine mülkiyet, iş kesintisi, hukuki sorumluluk, çalışan kaza, su hasarı, müşteri eşyaları ve yönetici sorumlulukları gibi çeşitli risklere karşı kapsamlı bir koruma sunan bir sigorta türüdür. İşletmeyi ve varlıkları çeşitli olası tehlikelere karşı güvence altına alır.

 • Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil)
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Kasa muhteviyatı

 

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk: Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç) aşağıdaki sorumlulukları teminat altına alır.
  • Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı,
  • Mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı
 • Kira kaybı: İş yerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda aşağıdakileri teminat altına alır.
  • Mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri,
  • Kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını
 • Alternatif iş yeri masrafları: İş yerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif iş yeri masraflarını teminat altına alır.
 • İş durması: Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bu sebeple oluşacak maddi kayıpları teminat altına alır.
 • Enflasyon koruma
 • Kişisel eşyalar teminatı: Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı aşağıdakilerin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
  • İş yeri sahibinin
  • iş yerinde çalışan personelin
 • Ferdi kaza teminatı: Aşağıdaki kişilerin başına gelebilecek kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini teminat altına alır.
  • İş yeri sahibinin
  • İş yerinde çalışan personelin
 • Hukuksal koruma
 • Eksik sigorta klozu
 • Arızi inşaat işleri
 • Mimar, mühendis ve danışmanlık hizmetleri
 • Yakıt sızıntısı
 • Geçici adres nakli
 • Sabit tesisat hırsızlık yeni yatırımlar klozu
 • Dolu
 • Sprinkler sızıntısı teminatı klozu
 • İzolasyon hasarları klozu
 • Elektrik hasarları
 • Generali İş Yeri Yardım Hizmetleri: Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda aşağıdaki yardım hizmetlerini içerir:
  • tesisat
  • elektrik
  • cam
  • çilingir

Bu hizmet yılın 365 günü 24 saat verilir.

 

Generali Otel Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/iş yeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/iş yerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Pet-Line hizmeti
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Rezervasyon hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İş yeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İş yeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı: İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar için aşağıdakiler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
  • Hırsızlık
  • Yangın
  • Doğal afetler
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası
 • Makine Kırılması Teminatı: İş yerindeki makineler, normal ve çalışır durumdayken, ani ve beklenmedik bir nedenle, oluşabilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Otel Sorumluluk Teminatı: Otelinizdeki faaliyetler sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucunda otel müşterilerinin uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır. Otel Sorumluluk teminatı kapsamında aşağıdaki teminatlar da otomatik olarak verilir:
  • Otel müşterilerinin vestiyer, çamaşırhane ve kuru temizlemeye bıraktıkları eşyaların zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları
  • Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının (nakit, kıymetli eşya hariç) zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları
  • Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan kasalar ile müşteri kasalarında bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları
  • Otel müşterilerine ait araçların otelin otoparkında çarpma ve çarpışma sonucunda oluşacak maddi zararları
  • Otel müşterilerinin yedikleri gıdalardan dolayı zehirlenmeleri sonucundaki bedeni zararları,
  • Otelde bulunan asansörlerin kullanılmaları esnasında meydana gelecek kazalar dolayısıyla otel müşterilerinin uğrayacakları bedeni ve maddi zararları teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: İş yerinde oluşabilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı: İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak zarar ve hasarları teminat altına alır.
 • Emniyeti Suistimal Teminatı: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para, kıymetli evrağına veya para ile ölçülebilen mallarına aşağıdaki şekillerde sahip olması neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları teminat altına alır.
  • Çalmak
  • Zimmetine geçirmek
  • Hile ve dolandırıcılık veya
  • Sahtekârlık

 

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla!

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Farklı birçok branşta ayrı ayrı poliçe yaptırmadan tek bir poliçede tüm bu teminatları içermenin yanında, otel sorumluluk teminatında yer alan ve otellere özel olarak kapsama dahil edilen riskler ile yaşanabilecek otellere özgü risklere karşı da güvence sağlar.