Generali Sigorta A.Ş

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Nedir?

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, sigortalının bir başkasına karşı yasal olarak sorumlu olduğu zararları ve maddi kayıpları karşılamayı amaçlayan bir tür sigorta poliçesidir. Üçüncü şahıs, sigortalı ve sigorta şirketi dışında bir kişiyi veya kurumu temsil eder.

 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Sigortalının bir başkasının malına veya sağlığına verdiği zararlardan doğan hukuki sorumluluğunu mali olarak teminat altında alır. Kapsamı genellikle mülkiyet hasarı, kişisel yaralanma, hukuki masraflar, ürün sorumluluğu ve işveren sorumlulukları gibi alanları içerir. Poliçe, işletme büyüklüğüne, sektöre ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk sigortası, sigorta ettireni sigorta süresince aşağıdaki riskleri teminat altına alır:

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından talep edilecek zarar ve ziyan sonuçlarına karşı T.C.’nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı dâhilinde
  • İşletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi; işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelecek riskler sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararları

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıkla.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

3. şahıs mali mesuliyet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki iş yerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri ihtiyaç duyabilir.