Generali Sigorta A.Ş

Pazarlama İzni

Generali Sigorta AŞ tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı, kutlama ve temenniler başta olmak üzere, tarafıma ticari içerikli elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Generali Sigorta ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve e-mail aracılığı ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu bilgilerin Generali tarafından, www.generali.com.tr’de yer alan "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kurallar" uyarınca işlenmesine, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. Kişiler ile ve gerektiğinde resmi kurumlar ile paylaşılmasına, daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmasına ve bu amaçla gerekli güvenlik koşullarının sağlaması kaydı 10 yıl boyunca yurtiçi ve/veya yurtdışında saklamasına açık irademle onay veriyorum.