Generali Sigorta /   Generali Sigorta /   Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

VİZYONUMUZ

Our purpose is to actively protect and enhance people’ s lives

 • Actively:
   Sigortacılık sayesinde insanların yaşamlarını daha iyi bir hale getirmede proaktif ve öncü bir rol oynuyoruz.
 • Protect:
   Sigortacılığın temel unsuruna, bireysel ve kurumsal risklerin yönetilmesi ve azaltılmasına kendimizi adadık.
 • Enhance:
   Generali aynı zamanda değer yaratmaya da kendini adamıştır.
 • People:
   Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yaşamlarını ve gelecekleri bizler için son derece önemli.
 • Lives:
   Nihayetinde, insanların yaşam kaliteleri üzerinde bir etki yaratıyoruz:, Varlık, emniyet, tavsiye ve hizmet sağlamak, kısa vadede kişilerin Seçtikleri Yaşam Biçimini iyileştirmede etkili unsurlar.

MİSYONUMUZ

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions

 • First choice:
   Net avantaj ve faydalara dayalı olarak mantıklı bir şekilde piyasadaki mevcut en iyi teklif için aksiyon almak.
 • Delivering:
   Şirketimiz en yüksek performans için çaba harcayarak başarı sağlar.
 • Relevant:
   Yerel ve kişisel ihtiyaçlara ve alışkanlıklara göre oluşturulan, değerli olarak algılanan, gerçek bir yaşam gereksinimini veya fırsatını öngören veya karşılayan.
 • Accessible:
   Her şeyden önce basit ve ulaşması, anlaması ve kullanması kolay; her zaman ve para için rekabetçi bir değer karşılığında mevcut olan.
 • Insurance solutions:
   Şirketimiz koruma, tavsiye ve hizmetten oluşan çekici bir kombinasyonu sunmayı ve bireye/kuruma göre uyarlamayı hedeflemektedir.

DEĞERLERİMİZ

Deliver on the promise

 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve sosyal paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli bir bağımız vardır. Çalışmalarımızın tümü müşterilerimizin hayatlarını iyileştirmeye yöneliktir.
 • Bu vaadi hayata geçirmek ve uzun süreli bir ilişki dahilinde bir etki yaratmak için doğruluk ve disiplin içinde çalışırız.

Value our people

 • Çalışanlarımıza değer veririz, farklılıkları teşvik ederiz, şeffaf, birleştirici ve erişilebilir bir çalışma ortamı yaratarak sürekli öğrenmeye ve gelişime yatırım yaparız. Çalışanlarımızın gelişimi şirketimiz için uzun vadeli geleceği için önemlidir.

Live the community

 • Faaliyet gösterdiğimiz her pazarda güçlü,, sürdürülebilir ve uzun süreli ilişkilerle Global bir Gruba ait olduğumuz için gurur duyarız. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlar bizim evimizdir.

Be open

 • Bizler açık ve farklı fikirlere sahip, olaylara farklı açılardan bakmak isteyen, meraklı, ulaşılabilir ve yetkili kişileriz.

* For English click here.

SORUMLULUKLARIMIZ

Sadece ekonomik olarak değil sosyal ve çevresel olarak da değer yaratma amacını taşımaktayız. Uzun dönemde başarılı bir finansal performans göstereceğimizden eminiz ve faaliyet gösterdiğimiz ülkenin toplumu için daha iyisini yapmak için çalışacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren yüksek kalite ürün ve servisler ile insanların hayatlarını geliştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz. Bulunduğumuz ülkelerin pir parçası gibi kendimizi hissederek ve topluma yardımcı olma amacı güderek çeşitli projeleri desteklemekteyiz. İnanıyoruz ki başarımız temel olarak çalışanlarımızın kalitesinden gelmektedir. Sosyal diyaloğu geliştirerek çalışanlarımızın da iş geliştirme üzerinde bilinçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda ve bir Avrupa direktifine göre, Grubumuz 1997’den beri Avrupa İşleri Konseyi ile sosyal diyaloğu geliştirmek için bir yer kurmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ek olarak, 2006 yılı itibarı ile bazı prensip ve amaçlarımızı belirlemek için Avrupa Sosyal Hakları Sözleşmesini temel aldık. Bu prensip ve amaçlarımız, yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı güveni oluşturma ve olumlu bir çalışma ortamı yaratma temeline dayanmaktadır. Rapor için tıklayınız.

Kurumsal sorumluluk stratejimiz, Grubumuzun iş öncelikleri ve davranış kuralları baz alınarak oluşturulmuştur. Bu strateji aynı zamanda Grubumuzun başarısında önemli bir rol oynayan paydaşlarımızın da ihtiyaç ve beklentileri düşünülerek oluşturulmuştur. Stratejimizin ana hatları Sürdürülebilirlik Taahhütleri Sözleşmesinde bulunmaktadır. Bu belge sosyal, çevresel ve idari yönetim için anahtar konumdadır.

Ek olarak, bu belge gelecek yıllarda odaklanmak istediğimiz faaliyet alanlarını da belirtmektedir. Bu sayede amaçlarımıza ulaşıp paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Kurumsal sorumluluk stratejimizi belirtmek ve Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeriğini oluşturmak için Resmi Gereklilik Analizimizi GRI-G4 Raporlama Kılavuzu temeline göre oluşturduk.

Generali, sigortanın kolay hali.