Generali Sigorta A.Ş

Diğer doğal afetlere oranla yıkıcı etkisi çok fazla olan ve yol açtığı hasar nedeniyle büyük bir tehlike olarak kabul edilen deprem, Türkiye için de son derece önemli gerçeklerden. Türkiye’nin hemen hemen her noktası deprem riski altında. Dolayısıyla da evlerin depreme dayanıklılığı çok önemli. Depreme dayanıklı binalar, şiddetli bir deprem anında yaşanacak riskleri minimuma indirmeye yardımcı olur. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanların, evlerinin depreme dayanıklılığı konusunda kesinlikle araştırma yapmaları gerekir. En yıkıcı etkileri bırakan doğal afetler arasında yer alan depremleri kontrol altında tutmanız mümkün olmasa da alacağınız hasarı en düşük seviyelerde tutmak için adımlar atabilirsiniz.

Evinizin Depreme Dayanıklı Olduğunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Evlerin depreme dayanıklılığı genelde yapı uzmanları tarafından gerçekleştirilen testler yardımıyla öğrenilir. Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için bazı bilgileri gözden geçirmeniz gereklidir. Evin depreme dayanıklılığı testi yapılırken çoğunlukla şu bilgiler göz önünde bulundurulur:

  • Bina yaşı: Binanın yaşı, depreme dayanıklılığı anlama noktasında en önemli etkenlerden biridir. Yönetmeliklerin 1999 Depremi sonrasında değişmesi nedeniyle genellikle bu yıldan sonra yapılan evler öncesine göre depreme daha dayanıklıdır.
  • Zemin: Binanın zemin malzemesi ve bulunduğu konum gibi etkenler, evin depreme dayanıklılığını anlama noktasında önemli bir ölçüttür. Dere yatağı, bataklık, kayalık gibi noktalarda yapılan evlerin her biri farklı dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
  • Malzeme kalitesi: Her ne kadar bina zemini ve yaşı önemli olsa da bunlar arasındaki birleştirici güç malzeme kalitesinde saklıdır. Dayanıklı malzemelerden yapılan binalar, diğerlerine göre depreme daha dayanıklıdır. Dayanıklı malzemelerin kullanılmadığı evler ise büyük bir depremde iskambilden bir ev gibi kolayca dağılabilir.
  • Kiriş ve kolonların mevcut durumu: Binayı ayakta tutan kirişler ve kolonların durumu, bina hakkında bilgi verebilir. Çatlak ve kırıkların oluştuğu kiriş ve kolonların dayanıklılığının azaldığı söylenebilir. Yine de hiçbir kırık ve çatlağın olmadığı kolonların depreme dayanıklı olduğunu söylemek zordur. Bunun için mutlaka bir test yaptırmak gerekir.
  • Proje uygunluğu: Yönetmeliklere göre binaların bir proje çerçevesinde inşa edilmesi ve bu projeye uyulması gerekir. Planın dışına çıkarak asansör yaptırmak, kaçak kat çıkmak ve kolonları kestirmek gibi çeşitli yanlış eylemler, binada güvenlik sorunu oluşmasına neden olur. Bu nedenle projedeki detaylar ve mevcuttaki bina arasında karşılaştırmalar yapmak gerekir.

Evinizin depreme dayanıklılığı hakkında bilgi edinmek için bu detayları yapı uzmanlarına sorarak “Evim depreme dayanıklı mı?” sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Tüm bu işlemler için yaşadığınız yerin bağlı olduğu belediyeye başvurabilir; riskli bina sorgulaması ile binanın durumunun incelenmesini sağlayabilirsiniz.

Evinizin Depreme Dayanıklı Olduğunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

 

Evinizi Depreme Karşı Dayanıklı Hale Getirmek İçin Neler Yapabilirsiniz?

Evin depreme dayanıklılığını sorgulama işlemlerinin ardından çıkan sonuca göre neler yapmanız gerektiğini de planlamalısınız. Eviniz depreme karşı yeterince dayanıklı değilse, olası bir depremden önce dayanıklı hale getirmek için adımlar atmanız gerekir. Bunun için şu yolları deneyebilirsiniz:

  • Betonarme kolonların taşıma güçlerinin çeşitli destekler yardımıyla artırılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yapının statik durumu analiz edilerek yapılan çelik kuvvetlendirme yönteminin detaylarını öğrenebilir ve projenize uygunsa yaptırabilirsiniz.
  • Beton kesitlerindeki eksilmeler ve beton demirlerinin korozyonu gibi durumlardan kurtulmalısınız.

Bunların yanı sıra evinizin depreme dayanıklılığını sağlamak için yapı uzmanlarının görüşlerini almanız gerekir. Deprem öncesi alınacak önlemlerden biri de sigortadır. Mülkünü doğal afetlere ve yangın, hırsızlık vb. diğer kazalara karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Böylece maddi ve manevi kayıplarınızı azaltabilirsiniz.

Generali Sigorta’nın DASK ve Konut Sigortası ürünleri ile olası afetlere karşı teminatlardan faydalanabilirsiniz.