Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama 2020

Karayolları Trafik Kanunu’na göre halihazırdaki trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş olan tüm motorlu kara taşıtlarının yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıt ve tescil işlemleri yapılan bütün helikopterler ve uçaklar, belediye ya da liman siciline kayıt ve tescil edilen motorlu deniz taşıtlarının ödemesi gereken vergiye motorlu taşıtlar vergisi adı verilmektedir. MTV olarak da adlandırılan bu vergi, motorlu araçların trafik sicil kayıtlarının başlamasından hemen sonra ödenir ve sicil kaydının silinmesine kadar da ödenmek zorundadır. Bu verginin ilk taksiti Ocak ayında ödenirken ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenir.

İlk 6 aylık süreç içerisinde aracın kaydın silinmesi sonrasında ödeme işlemi için ikinci 6 ayın vergisi ödenmesi gerekecektir. İkinci ayda kaydı silinmiş olan vergi dahilindeki araçlar içinse bir sonraki seneye kadar motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekmemektedir. Hesaplanacak olan motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanması esnasında vergiye tabi olan aracın; kamyon, tır, otobüs, minibüs, otomobil gibi özellikleri ve taşıt değeri dikkate alınmaktadır. Taşıt değeri ise taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak olan özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölümünü oluşturan değerlerin tanımlaması olarak bilinir.

Motosiklet ve otomobillerde yalnızca araçların yaşı değil aynı zamanda silindir hacmine göre hesaplama yapılmaktadır. Otobüsler için motorlu taşıt vergisi hesaplanmak istendiği zaman ise otobüsün oturma kapasitesi ve yaşına bağlı olarak bir hesaplama yapılır. Kamyonlar için vergi hesaplaması işleminde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı dikkate alınmaktadır.

Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisi ödemesini yapmak istedikleri zaman, araçlarının bağlı bulunduğu il ya da ilçede yer alan vergi dairelerine gitmeleri yeterli olacaktır. Son dönemlerde ise araç sahipleri ödemeleri yalnızca vergi dairelerine yapmıyor. Aynı zamanda anlaşmalı olan bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi aracılığıyla kredi ya da banka kartı ile gerçekleştirilerek de motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri yapılıyor. Ancak birçok kişi bu ödemeyi internet bankacılığı üzerinden yapmak istiyor. Bu aşamada ise dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise e-dekontların makbuz yerine geçmemesidir. Yani bu şekilde bir ödeme yapmak isteyen araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi ödemesi yapmaları sonrasında banka şubesine giderek tahsilat makbuzu almaları gerekmektedir. Verginin gecikmesi durumunda ise eğer yılın ilk taksitinde gecikme varsa ikinci taksitte borçlar toptan olarak tahsil edilir. Ancak hiç vergi ödemesi yapılmamışsa araç sahiplerinin banka hesaplarına haciz koyulur.

2020 Motorlu Taşıt Vergisi Hesaplama

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa tasarıyla 2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları da netleşti. Bu oranlara bağlı olarak otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı ve benzerleri araçların mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenerek vergilendirilme usulü değiştirildi. Bu araçlarda Motorlu Taşıt Vergisi için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Bunların yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinde yapılan duyuruya göre, mükellefler 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisinin Ocak ayında ödenecek ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi aracılığıyla kredi ya da banka kartı ile gerçekleştirilebilecek.

Aracınızın 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı

2020 Yılı Motorlu Taşıt Vergi Tablosu

(I) SAYILI TARİFE

01.01.2018 tarihi sonrası tescil olan otomobil - arazi taşıtı vb. araçlar için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) Araç Değeri (TL) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 0 - 40.000 743,00
40.001 - 70.000 817,00
70,001 ve üzeri 892,00
1301 cm³ - 1600 cm³ arası 0 - 40.000 1294,00
40.001 - 70.000 1423,00
70,001 ve üzeri 1553,00
1601 cm³ - 1800 cm³ arası 0 - 100.000 2512,00
100.001 ve üzeri 2741,00
1801 cm³ - 2000 cm³ arası 0 - 100.000 3957,00
100.001 ve üzeri 4317,00
2001 cm³ - 2500 cm³ arası 0 - 125.000 5936,00
125.001 ve üzeri 6476,00
2501 cm³ - 3000 cm³ arası 0 - 250.000 8276,00
250.001 ve üzeri 9029,00
3001 cm³ - 3500 cm³ arası 0 - 250.000 12.603,00
250.001 ve üzeri 13.749,00
3501 cm³ - 4000 cm³ arası 0 - 400.000 19.815,00
400.001 ve üzeri 21.617,00
4001 cm³ ve yukarısı 0 - 475.000 32.431,00
475.001 ve üzeri 35.379,00

01.01.2018 tarihi öncesi tescil olan araçlar için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
(2018-2016)
4 – 6 yaş
(2015-2013)
7 – 11 yaş
(2012-2008)
12 – 15 yaş
(2007-2004)
16 ve yukarı yaş
(2003–)
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı743,00518,00290,00220,0078,00
1301 - 1600 cm³ arası1.294,00970,00563,00398,00153,00
1601 - 1800 cm³ arası2.284,001.785,001.051,00641,00249,00
1801 - 2000 cm³ arası3.598,002.771,001.629,00970,00383,00
2001 - 2500 cm³ arası5.396,003.918,002.448,001.463,00579,00
2501 - 3000 cm³ arası7.524,006.545,004.089,002.200,00800,00
3001 - 3500 cm³ arası11.458,0010.309,006.210,003.100,001.138,00
3501 - 4000 cm³ arası18.014,0015.555,009.161,004.089,001.629,00
4001 cm³ ve yukarısı29.483,0022.109,0013.094,005.885,002.284,00
2- Motorsikletler
100 – 250 cm³ arası139,00105,0077,0049,0019,00
251 – 650 cm³ arası288,00218,00139,0077,0049,00
651 – 1200 cm³ arası739,00440,00218,00139,0077,00
1201 cm³ ve yukarısı1.791,001.184,00739,00587,00288,00

* (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş
(2018-2013)
7 – 15 yaş
(2012-2004)
16 ve yukarı yaş
(2003–)
1- Minibüs
-888,00587,00288,00
2- Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı1.184,00739,00440,00
1901 cm³ ve yukarısı1.791,001.184,00739,00
3- Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar2.241,001.339,00587,00
26 – 35 kişiye kadar2.687,002.241,00888,00
36 – 45 kişiye kadar2.991,002.537,001.184,00
46 kişi ve yukarısı3.587,002.991,001.791,00
4- Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar797,00529,00260,00
1.501 – 3.500 kg'a kadar1.611,00953,00529,00
3.501 – 5.000 kg'a kadar2.421,002.014,00797,00
5.001 – 10.000 kg'a kadar2.687,002.283,001.071,00
10.001 – 20.000 kg'a kadar3.229,002.687,001.611,00
20.001 kg ve yukarısı4.039,003.229,001.877,00