Generali Sigorta A.Ş

Hasar İhbarı Nedir? Nasıl Yapılır?

İlk Yayınlanma: 01.06.2022 Generali Sigorta Son Düzenleme : 09.05.2024

Sigortalanmış olan araç, gayrimenkul ya da eşyanın zarar görmesi durumunda uğranılan zarar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Trafik sigortası, kasko, yangın, hırsızlık gibi sigorta çeşitlerinde, zararın meydana gelmesinden sonra sigorta şirketine hasarla ilgili bildirimde bulunulmalıdır. Bu bildirim, hasar ihbarı adı ile isimlendirilir. Hasar bildirimi yapılırken belli kurallara riayet edilmesi gerekir. Bildirim yapılırken yapılacak olan hata sonucunda çeşitli mağduriyetler oluşabilir.

 

Hasar ihbar süreleri ve ihbarın nasıl yapılacağı ile ilgili hususlar sigorta poliçesinde açıkça belirtilir. İhbarda bulunmaya yetkili olan kişi de sigorta poliçesini yaptıran muhataptır. Gerekli usul ve mevzuat esaslarına uygun şekilde yapılacak başvurulardan arzu edilen sonuç alınabilir. İhbar neticesinde çeşitli mağduriyetlerin oluşmaması adına poliçede yazan hususlara hâkim olarak başvurunun gerçekleştirilmesi esastır.

 

Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Hasar ihbarı, poliçe kesilen sigorta şirketine yapılır. Söz konusu başvuru bizzat sigorta şirketine gidilerek yapılabileceği gibi telefon ve elektronik ortamda da ilgili sigorta şirketine yapılabilir. Yapılacak olan hasar ihbarının ne kadar süre içerisinde yapılması gerektiği, yapılan sigorta türü ve poliçe kapsamına göre değişir. Örneğin kara taşıtlarına yapılan kasko sigortası kapsamında yapılacak olan hasar ihbarının, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. Kazanın gerçekleşmesini müteakip bu süre beklenmeden sigorta şirketi aranarak gerekli girişimde bulunulmalıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu ihbarı yapacak olan muhatap, poliçede ismi olan kişidir. Genel olarak hasar ihbarı aşağıdaki üç şekilde yapılır.

 • İlgili sigorta şirketinin çağrı merkezi, telefon ile aranarak hasar ihbarı yapılabilir.
 • Sigorta şirketinin anlaşmalı acentelerine başvuru yapılarak hasar ihbarı yapma yoluna gidilebilir.
 • Araç sigortalarında, ilgili sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servise araç bırakılarak hasar ihbarının yapılması sağlanabilir.

İhbarla ilgili hiçbir tereddüt yaşamadan ilgili sigorta şirketi, hasardan haberdar edilmelidir. Kaza ya da hırsızlık gibi sigorta şirketini ilgilendiren tüm hususlarda zaman aşımına uğramamak esastır. Sigorta şirketleri tarafından dikkat edilen hususlardan ilki, poliçe sahibinin zamanında ihbarda bulunup bulunmadığıdır.

Hasar İhbarı Yaparken Yapılması Gerekenler

Hasar ihbarı yapacak olan kişilerin bir kısım sorumlulukları vardır. Hasar ihbarında bulunacak olan kişinin karşı tarafın araç sürücüsü ile koordineli şekilde hasar tespit tutanağı hazırlaması gerekir. Söz konusu uygulama, 2007 yılında Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle hayatımıza girmiştir. Bu anlamda taraflar arasında gerekli anlaşma sağlanamazsa kolluk birimlerine haber verilerek maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili tutanak tutturulmalıdır.

Kaza durumunda yaralanma ya da ölüm söz konusu ise tarafların anlaşarak tutanak tutması mümkün değildir. Bu durumda kesinlikle kolluk güçlerine haber verilerek kazanın tutanak altına aldırılması gerekir. Ayrıca, kazaya karışan taraflardan birinin alkollü olması durumunda da tarafların kendi aralarında tutanak tutması söz konusu değildir. Her türlü usulsüz durumda kolluk güçlerinden yardım talep edilerek tutanağın hazırlanması sağlanır. Sonrasında sigorta şirketi tarafından hasar tespiti yapılarak süreç işletilir. Yapılan eksper incelemesi sonunda poliçede belirtilen esaslar dahilinde olayın gerçekleştiği kanısına ulaşılırsa poliçe sahibine hasar bedeli ödenir.

Kazanın sonunda sigortalıya ne kadar ödeme yapılacağı ile ilgili eksper raporu baz alınarak gerekli tayin yapılır. Eksper incelemesinde, poliçe sahibinin kusurlu olduğu ya da hasar ihbarında, istenen zaman zarfında reaksiyon gösterilmediği gibi durumlarda çeşitli mağduriyetler oluşabilir.

Yaptırdığınız sigorta poliçesinin arka yüzünde, kaza durumunda ilgili kişiye ne kadar ödeme yapılacağı ile ilgili gerekli açıklama yapılmıştır. Bu esaslara hâkim olarak sigorta yapılması gerekir. Aksi durumda beklenen hasar durumundan çok daha düşük bir hasar ödemesi ile karşılaşabilirsiniz. Poliçenin her türlü olumsuzluk düşünülerek kesilmesi ve mümkün olduğu kadar büyük teminatları kapsaması gerekir.

Kasko Fiyatını Öğren!

Hasar İhbarında Verilmesi Gereken Belgeler

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından sigorta sahibinden belli başlı evraklar talep edilir. Bu evraklar, bir nevi kazanın ispatı ve sigortalının mağduriyet yaşamaması adına istenen belgelerdir. Bahse konu hazırlık yapılırken gerekli itina gösterilerek yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.  

Hasar ihbarının yapılmasını müteakip ilgili sigorta şirketi tarafından hasarla ilgili hasar dosyası açma işlemi başlatılır. Hasar dosyası hazırlanırken sigorta şirketince istenen evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Acente ve poliçe numarası,
 • Hasarın gerçekleştiği tarih,
 • Hasar detayı,
 • Sigortalı kişinin iletişim numarası,
 • Tahmini hasar miktarı,
 • Sigorta poliçesinin fotokopisi,
 • Araç sürücüsünün ehliyet fotokopisi,
 • Kazaya karışan aracın ruhsat fotokopisi,
 • Kaza ile ilgili fotoğraflar,
 • Alkol raporu,
 • İpotekli ya da rehinli olan araçlar için bankadan alınan resmi evraklar,
 • Araç hangi servise bırakıldı ise bu servisin adres ve irtibat bilgileri

 

Hasar ihbarında bulunmayan kişiler hiçbir şekilde sigorta teminatlarından yararlanamaz. Bunun yanında, yukarıdaki evraklarda eksiklik ya da yanlış bilgi olması durumunda da hasar bedelinin sigorta şirketince ödenmemesi de gündeme gelebilir. Ödemenin ne zaman yapılacağı da sigorta şirketince belirlenen esaslar dâhilinde gerçekleşir. Poliçede belirlenen esaslar ve hazırlanan hasar dosyasında eksiklik görülmemesi durumunda poliçe sahibine sorunsuz şekilde ödeme yapılır.

 

Benzer Başlıklar

LPG Yakıt Tüketimi Avantajları

LPG Yakıt Tüketimi Avantajları

LPG yüzde kaç tasarruf sağlar ve LPG avantajları nelerdir gibi sorular birçok araç sahibinin merak ettiği LPG konusunda ilk merak ettikleri arasındadı...

Devamını Oku
Egzoz Muayenesi

Egzoz Muayenesi

Araç sahiplerinin ve sürücülerinin egzoz gazı muayenesini en iyi ve doğru şekilde yaptırmaları için profesyonel kuruluşlardan hizmet alması ve egzoz...

Devamını Oku
Karavanla Yolculuk Etmek Eğlenceli Bir Maceraya Açılan Kapı

Karavanla Yolculuk Etmek Eğlenceli Bir Maceraya Açılan Kapı

İster ailece ister arkadaşlarla ister yalnız başına karavanla çıkılacak yolculuklar, sürüş keyfini ve yol heyecanını yaşamak için deneyimlenmesi gerek...

Devamını Oku