Generali Sigorta A.Ş

DASK Hakkında Her Şey

İlk Yayınlanma: 04.06.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 01.10.2021

DASK Kuruluşu ve Tarihçesi

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli ve 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce’de meydana gelen depremlerden sonra çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) sistemi uygulamaya konulmuş ve bu sigortayı sunmak üzere Devlet tarafından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. 09/05/2012 tarihinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18/08/2012 tarihinde kanunlaştırılan ve bir sigorta havuzu olarak tanımlayabileceğimiz DASK; kar amacı gütmeyen bir kurum olmasının yanı sıra kamu ve özel sektör iş birliği ile oluşturulan özgün bir organizasyon yapısına sahiptir. Ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası teminatını sunmak için kurulan DASK’ın ödeme kapasitesi de kamu bütçesiyle ilişkili değildir.

DASK Fiyatını Öğren!

DASK Kuruluş Amacı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kurulmasının bir çok nedeni olması ile birlikte başlıca kuruluş amaçlarını sıralamak istersek;

 • Kamu bütçesinden bağımsız bir ödeme kapasitesi oluşturmak,
 • Toplumu ve sigortalıları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Kapsamdaki bütün konutları ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
 • Deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
 • Oluşan deprem sonucunda hasarların tespitini sağlamak ve tazminat ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Zorunlu Deprem Sigortası üretimi için 33 Sigorta şirketi ve yaklaşık 16.500 acente ile koordinasyonu sağlamak.

DASK Kapsamı

DASK Kapsamına Giren Binalar

Genel anlamda belediye sınırları içinde bulunan meskenlerden;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile yapılan meskenler DASK kapsamına girer.

DASK Kapsamına Girmeyen Binalar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında bulunan binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği ya da zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap ya da metruk binalar.

DASK ile Kapsanan Riskler

 • Deprem,
 • Deprem sonucu yangın,
 • Deprem sonucu infilak,
 • Deprem sonucu yer kayması,
 • Deprem sonucu tsunami nedeniyle oluşan maddi zararlar kapsanan riskleri oluşturur.

DASK teminatı kapsamı ise poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır. Azami teminat bedeli ise 170 bin TL’dir.

DASK Sigorta Bedeli ve Prim Tutarı

Sigorta bedelinin hesaplanma işlemi yapılırken aşağıda yer alan işlem uygulanır. Sigorta Bedeli = Meskenin brüt yüz ölçümü x birim maliyet bedeli Zorunlu deprem sigortasının sigorta bedeli (teminat) ile prim tutarını ise 3 temel faktör belirlemektedir.

 • Konutun bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Konutun yapı tarzı
 • Konutun inşa edildiği yıl

Konutun bulunduğu deprem risk bölgesi Türkiye’de 5 kısımda incelenir. Örnek vermek istersek; 1. bölgede belirtilen şehirlerde sigorta bedeli en yüksek fiyatta yer alırken, son bölgede en düşük seviyede hesaplanır. Buna karşın konutun yapı tarzı dikkate alındığında ise en yüksek teminatı olan betonarme binaları, sırasıyla yığma kagir ve diğer yapılar izler. Zorunlu deprem sigortasının pahalı olduğu algısı ise tamamen yanlıştır. Örnek vermek gerekirse; 1. derece deprem risk bölgesinde 100 m2 bir konut için ödenecek aylık sigorta bedeli yaklaşık 15 TL’dir.

Zorunlu Deprem Sigortası Türkiye Geneli Gelişimi

Zorunlu deprem sigortası poliçe adeti yıllara bağlı olarak düzenli bir artış göstermiştir. Coğrafi bölgeler bazında sigortalılık hali incelendiğinde ise ilk sırayı Marmara Bölgesi alırken ardından Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sıralanır. İllere göre Zorunlu Deprem Sigortası oranlarında ise ilk sıralarda daha önce büyük depremler yaşayan Düzce, Bolu, Yalova, Çanakkale ve İstanbul yer almaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Hasar Ödemeleri

2000 yılından bu yana Türkiye’de 558 hasar veren deprem meydana gelmiştir. Bu depremlere ait 23.000 hasar dosya bulunmaktadır. Toplam hasar ödemesi ise 176 milyon TL olarak kayıtlara geçmiştir. Generali Sigorta'nın Süper Evim Konut Sigortası'nı gördünüz mü? Süper Evim, Generali Sigorta’nın yeni ihtiyacınıza göre özelleştirilebilen konut sigortasıdır. Konut sigortası ile evinizi doğabilecek zararlara karşı koruma altına alabilirsiniz.

Benzer Başlıklar

Neden DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Yaptırmalıyız?

Neden DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Yaptırmalıyız?

Bilindiği üzere ülkemiz aktif fay hatları üzerinde kurulu bir ülke konumundadır. Gerek geçmişte yaşadığımız üzücü tecrübeler gerekse bilimsel araştırm...

Devamını Oku
Şasi Numarası Nedir? Nerede Yazar?

Şasi Numarası Nedir? Nerede Yazar?

Her araçta bulunması zorunlu olan şasi numarası, 17 haneli rakam ve harflerden oluşan araç kimliğidir. Şasi uluslararası adlandırmada VIN (Vehicle Inf...

Devamını Oku
Araç Şase Numarası VIN Nedir? Ne İşe Yarar?

Araç Şase Numarası VIN Nedir? Ne İşe Yarar?

Araç şase numaraları, 1981 yılından beri her aracın kimliği niteliğinde olan ve 17 özel karakterden oluşan numaralardır. Numaralar her bir araç için t...

Devamını Oku