Generali Sigorta A.Ş

DASK Sigortası Kira Gelirinden Düşer Mi?

İlk Yayınlanma: 01.02.2018 Generali Sigorta Son Düzenleme : 09.07.2021

DASK sigortası, tüm konutlar için yaptırılması yasalar kapsamında zaruri olan tek sigortadır. Bu sigortanın teminatı Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından belirlenir ve sunulur. Deprem ve depreme bağlı olarak ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami ile yer kaymasından doğan hasarların karşılanmasına yönelik olarak düzenlenir. Zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Yıllık olarak sigorta poliçesi düzenlenir ve geçerlilik süresi 1 yıl sonrasında sona erdiğinde, yenilenmesi gerekir. DASK sigortası yaptırmak için herhangi bir zamanı beklemek gerekmez. İstendiği gün herhangi bir sigorta şirketi aracılığı ile zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bu sigorta tüm binalar için hem tapu sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabiliyor. Ancak kiracılar sadece “sigorta ettiren” sıfatı ile bu işlemi gerçekleştirebilir. İleride, risk gerçekleştiğinde ve tazminat hakkı doğduğunda, DASK sigortası tazminatı hangi durumda olursa olsun kiracıya değil, tapu sahibine, yani hak sahibine ödenir.

DASK Fiyatını Öğren!

DASK Sigortası Yaptırılabilen Binalar

DASK sigortası belediye sınırları içerisinde olan binalar için yaptırılan bir sigortadır. Hangi binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabileceği, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında belirlendi. Bu yasaya göre aşağıdaki hususlara uygun binalar için DASK sigortası yaptırılabilir.

 • Tapuya kayıtlı olan, özel mülkiyete istinaden taşınmazlarda bulunan ve mesken olarak inşa edilmiş olan yapılar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası kapsamına giren, binaların bağımsız bölümleri
 • Yapı içerisinde bulunan ve işyeri, ofis gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Devlet tarafından doğal afetler nedeniyle inşa ettirilmiş olan meskenler
 • Kat irtifakı tesis edilmiş olan yapılar
 • Henüz tapuda mal cinsi tahsisi yapılmamış ve dolayısıyla tapu kaydında, vasıf olarak arsa gibi farklı bir mal cinsi görülen yapılar
 • Henüz tapu tahsisi yapılmamış ancak inşaatı tamamlanmış olan kooperatif evleri

DASK Sigortası Yaptırılamayan Binalar

 • Kamu kurum ve kuruluş binaları
 • Yerleşim alanı köy olan binalar
 • Bir bölümü konut olarak kullanılmayan, tamamı iş merkezi, eğitim merkezi ya da ticarethane gibi amaçlarla kullanılan yapılar
 • Tapuya kaydı olmayan ve hazine arazisi ya da belediyeye ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilmiş binalar
 • Özel mülkiyete tabi olamayan arazilere inşa edilen yapılar
 • Yetkili kurumun “yıkım” kararı verdiği binalar
 • Mesken olarak kullanıma uygun durumda olmayan metruk ve bakımsız olan binalar
 • İnşaatı henüz bitmemiş olan binalar

Deprem Sigortası Kira Gelir Vergisinden Düşülebilir Mi?

Bilindiği gibi kira gelir vergisi ödeyen mesken sahipleri, gerçek gider sistemi kapsamında, bazı giderleri, ödemeleri gereken vergi miktarından düşebiliyor. İlgili kanun kapsamında kira gelir vergisinden düşülebilecek giderleri şunlardır:

 • Kiraya verilen gayrimenkule dair ödenmiş olan aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri
 • Mal idaresi hususunda gayrimenkulüm önemine dair olan ödemeler
 • Kiraya verilen gayrimenkulün mala ve haklara ait olan sigortalarının giderleri
 • Kiraya verilen gayrimenkulün mal ve haklarıyla ilgili olarak yapılan faaliyetle ilgili olan borçların faiz giderleri
 • Gayrimenkulün iktisap yılından başlamak üzere 5 yıl süre boyunca iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutar (söz konusu indirim sadece konut şeklinde kiraya verilen gayrimenkullerden bir tanesi için uygulanabiliyor)
 • Amortismanlar
 • Gayrimenkulün vergi, resim, harç ve şerefiyeler ve belediyelere ödenmiş olan harcamaya katılma payları
 • Gayrimenkul için yapılan onarım, bakım, idame gibi giderler
 • Gayrimenkul için yapılan sözleşmeye ya da yasalara göre ödenen zarar ve tazminatlar

Bu kapsam da DASK sigortası için ödenen prim kira gelir vergisinden gider olarak düşürülebiliyor. Çünkü kiraya verilen gayrimenkulün mal ve haklara ait olan sigorta türleri arasında zorunlu deprem sigortası da bulunuyor.

Benzer Başlıklar

Yurt dışında kaza geçirdiğinizde sigortadan nasıl tazminat talep edebilirsiniz?

Yurt dışında kaza geçirdiğinizde sigortadan nasıl tazminat talep edebilirsiniz?

Ne kadar hazırlıklı olursak olalım, hepimizin başına zaman zaman beklenmedik kazalar gelebilir. Özellikle yurt dışında kaza geçirmek epey korkutucu so...

Devamını Oku
2018 Yılında Uygulanacak Trafik Cezaları Belirlendi

2018 Yılında Uygulanacak Trafik Cezaları Belirlendi

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen trafik cezalarında, 2018 yılında yeniden değerlenme oranına göre yüzde 14,47 zam artışı gerçekleşti.İlk olara...

Devamını Oku
Araba Cam Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

Araba Cam Hasarı Durumunda Yapılması Gerekenler

Cam Hasar Aldığında Neler YapılmalıTrafikte kimi zaman görünmez kazalar (örneğin, önünüzdeki aracın tekerleğine sıkışan taşın, araç tümsekten ge...

Devamını Oku